dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
dot

dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 5 คน
dot


ฟัง F.M. 103.25 MHz.
ชมทีวีช่องหลวงตา
ฟังวิทยุออนไลน์ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ขอเชิญสมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม face book วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม twitter วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน


: ปักข์ปาฏิโมกข์

ปฏิทินปักข์ปาฏิโมกข์ นี้ ได้ทำการคัดลอกจากต้นฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยคัดเอาแต่เฉพาะวันลงอุโบสถสวดปาฏิโมกข์เพียงอย่างเดียว เพราะพระสายวัดป่าเล็งเห็นการสวดปาฏิโมกข์ และการฟังปาฏิโมกข์ ในทุกกึ่งเดือน เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะปล่อยปละละเลยมิได้ 

.
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สงฆ์ จึงนำมาจัดทำเป็นแบบฟอร์มขึ้นใหม่ เพื่อให้ดูง่าย และจดจำได้ง่าย เพราะในการสวดปาฏิโมกข์นั้น ต้องบอกฤดู ว่าฤดูนั้น เป็นฤดูอะไร และบอกอุโบสถ ว่าเป็นอุโบสถที่เท่าไร  ผ่านมาแล้วกี่อุโบสถ ยังเหลืออีกกี่อุโบสถ  และต้องบอกว่า เป็นปักข์ถ้วน หรือ ปักข์ขาด

.
และวันสวดปาฏิโมกข์นั้น เป็นสิ่งที่พระในวัดต้องรับรู้ตรงกัน เมื่อถึงวันดังกล่าว พระทุกรูปต้องมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามเวลาที่นัดหมาย แล้วปลงอาบัติเพื่อให้บริสุทธิ์ก่อนฟังพระปาฏิโมกข์ ที่ในโบสถ์ หรือในศาลาการเปรียญ จะมีสีมาก็ตาม ไม่มีสีมาก็ตาม  จะขาดรูปใดรูปหนึ่งมิได้  หากเจ็บไข้ได้ป่วยมาร่วมประชุมไม่ได้ ก็ต้องมอบฉันทะให้แก่ภิกษุรูปหนึ่ง นำฉันทะมาแจ้งแก่สงฆ์

.
ดังนั้น ปฏิทินปักข์ปาฏิโมกข์ นี้ จึงจัดทำขึ้น ตามความจำเป็นทางด้านพระวินัย ไม่ได้ทำเล่นโก้ ๆ เพื่อให้ดูสวยงามเพียงอย่างเดียว และผู้จัดทำมิได้สงวนลิขสิทธิ์ หากท่านผู้ใดประสงค์จะนำไปพิมพ์เผยแผ่ หรือพิมพ์ถวาย ครูบาอาจารย์ตามวัดต่าง ๆ ก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนานั้น แต่ขอร้องว่า จงอย่านำไปแก้ไขดัดแปลงให้มันดูพิสดารยุ่งยากไปกว่านี้เลย เพราะที่ทำมานี้เป็นแบบที่เรียบง่าย และดูง่ายที่สุดแล้ว

.
ผู้จัดทำต้องขออภัย ถ้าหากการจัดทำนี้ มีข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องด้วยประการใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นเพราะความสะเพร่าเลินเล่อ หรือเพราะความโง่เขลาเบาปัญญา ขอท่านผู้รู้ได้โปรดเมตตาอดโทษให้แก่ผู้จัดทำด้วย  และขอได้โปรดเมตตาบอกกล่าวไปยังผู้จัดทำ เพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดนั้น ๆ ให้ถูกต้องต่อไป

.

พระครูนิรมิตวิทยากร (วิทยา กิจฺจวิชฺโช)

เจ้าอาวาสวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน

อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ปฏิทินปักข์ปาฏิโมกข์ ปี ๒๕๕๙ ได้ที่นี่

Pakpatimok 59.pdf

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ปฏิทินปักข์ปาฏิโมกข์ ปี ๒๕๖๐ ได้ที่นี่

Pakpatimok 60.pdf

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด