dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
dot

dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 4 คน
dot


ฟัง F.M. 103.25 MHz.
ชมทีวีช่องหลวงตา
ฟังวิทยุออนไลน์ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ขอเชิญสมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม face book วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม twitter วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน


สมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน article

                

 

ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา สมัครเป็นสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือค่าไฟ และเป็นกองทุนสำหรับซื้ออุปกรณ์ใหม่ และซ่อมบำรุงสถานี เพื่อให้เสียงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และของครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐาน ศิษย์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ได้เผยแผ่ไปตลอดกาลนาน

 

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน  กรุณากรอกใบสมัครตามแบบฟอร์ม โอนเงินเข้าบัญชีวัด พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน แล้วส่งไปรษณีย์ ไปที่ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน 136 หมู่ที่ 8 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 โทร.(โทรสาร) 053 473382, มือถือ 08 9169 9993 หรือ อีเมลไปที่ doisaengdham@yahoo.com (กรุณาทำสำเนาเก็บไว้ด้วย) ทางวัดจะนำรายชื่อมาลงในเพจนี้

 

สถานีจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะศรัทธาญาติโยมช่วยกันบริจาคปัจจัยบำรุงสถานีคนละเล็กละน้อย ถ้าไม่มีคนใจบุญช่วยกันบริจาคเลย สถานีก็คงตั้งอยู่ไม่ได้ เพราะวัดไม่มีรายได้อะไร นอกจากปัจจัยที่ญาติโยมพร้อมใจกันบริจาคมานี้เท่านั้น

 

ขณะนี้ทางวัดได้ติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์ช่วยผลิตกระแสไฟฟ้า จึงลดค่าไฟฟ้าไปได้บางส่วน แต่ยังคงต้องแบกรับภาระค่าไฟประมาณเดือนละ 5,000 บาท โดยเฉลี่ย  สถานีวิทยุ มีกำลังส่ง 500 วัตต์ ออกอากาศ 24 ชั่วโมง ต้องใช้แอร์สองตัวเปิดสลับกัน กลางวัน 1 ตัว กลางคืน 1 ตัว  เราคิดว่า ถ้ามีสมาชิกอุปถัมภ์ค่าไฟ แค่เดือนละ 100 บาท ต่อ 1 คน หากมีสมาชิกสัก 100 คน ที่บริจาคประจำ ก็จะได้ค่าไฟเดือนละ 10,000 บาท  ก็คิดว่า เพียงพอจะเลี้ยงสถานีให้ดำรงอยู่ต่อไปได้  ส่วนค่าบำรุงอีก 300 บาท ต่อปี  ก็เก็บไว้เป็นค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดสึกหรอไปตามกาลเวลา  ดังนั้น ปัจจัยที่พวกญาติโยมถวายมา ปีละ  1,500 บาท  นี้ จึงถือว่า เป็นสิ่งที่มีคุณูปการต่อการออกอากาศของทางสถานีวิทยุเป็นอย่างมาก

 

จึงขอขอบคุณ และขออนุโมทนากับทุกท่าน ที่มองเห็นความสำคัญของการเผยแผ่เสียงธรรม และรับอุปถัมภ์สถานีวิทยุด้วยดีเสมอมา

 

พระวิทยา กิจฺจวิชฺโช
เจ้าอาวาสวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน

 

  

"สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ"
การให้ธรรมเป็นทาน  ชนะการให้ทั้งปวง

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

Radio Member.pdf

 

 

สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อ และวันหมดอายุได้ที่นี่

 

รายชื่อสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน

สำหรับท่านที่โอนเงินเข้ามาสมัครสมาชิกอุปถัมภ์ฯ  โปรดแจ้งการโอนเงินไปที่เจ้าอาวาสด้วย

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ 

สมาชิก   ที่อยู่ วันที่สมัคร  ประเภท วันหมดอายุ วันหมดอายุ วันหมดอายุ
เลขที่ ชื่อ - นามสกุล อำเภอ-จังหวัด ว/ด/ป รายปี ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
 1  นางวิไลพรรณ ขวัญเงิน  เมือง-เชียงใหม่  28 ก.พ.53      1,500  ม.ค.60    
 2  นายณัฐนันท์-ชนันชิฏา หทัยทัศน์โชติ    ภณ   แม่อาย-เชียงใหม่   14 ม.ค.57  1,500   ธ.ค.60    
 3              
 4  นายเกษม-พรปวีณ์ พงษ์จารุคุปต์   แม่อาย-เชียงใหม่   14 ม.ค.57  1,500   ธ.ค.60    
 5  แม่ชีรุจิราพร เอมเอี่ยม  ฝาง-เชียงใหม่  5 ก.พ.57   1,500  ม.ค.60    
               
 6  นายสมบูรณ์ หลวงธิจา  แม่อาย-เชียงใหม่  25 พ.ค.57  1,500      
 7  นายสมพร ไชยรัง  แม่อาย-เชียงใหม่  14 มี.ค.53  1,500  ก.ค.60    
 8  นางเพ็ญศรี ไชยรัง  แม่อาย-เชียงใหม่  14 มี.ค.53  1,500    ก.ค.61  
 9  นางสาวนภาภรณ์ ไชยรัง  แม่อาย-เชียงใหม่  14 มี.ค.53  1,500    ก.พ.61  
 10  นางสาวกนกวรรณ ไชยรัง  แม่อาย-เชียงใหม่  14 มี.ค.53  1,500    ก.พ.61  
               
 11              
 12  นายสอน บุญทายศ  แม่อาย-เชียงใหม่  26 มี.ค.53  1,500  ก.พ.60    
 13              
 14              
 15              
               
 16  นางโสม หอมหวล  แม่อาย-เชียงใหม่  7 มี.ค.53  1,500    ธ.ค.61  
 17  นางสาวยิ่งหลิ่ง แซ่ย่าง  ฝาง-เชียงใหม่  7 มี.ค.53  3,900    ก.พ.61  
 18  นางบัวจันทร์ จันทร์แก้ว  กรุงเทพฯ  13 มี.ค.53  1,500  ก.พ.60    
 19  นายจงรักษ์ อินตา  แม่อาย-เชียงใหม่  18 มี.ค.54  1,500    ก.พ.61  
 20  คุณพรวิมลรัตน์ ศุกลพงศ์  โคราช  6 พ.ค.58  15,000    เม.ย.67  เม.ย.67
               
 21              
 22  นางธัญญพร ต่อวงศ์  กรุงเทพฯ  8 เม.ย.59  3,000    ส.ค.61  
 23  นางสาวนวพร ลาภรัตนทอง  ฝาง-เชียงใหม่  16 เม.ย.53  1,500    มี.ค.61  
 24              
 25  นายมนัส ปัญญาดา   ฝาง-เชียงใหม่  25 เม.ย.53  1,500    มี.ค.61  
 26   นางอำไพ ปัญญาดา   ฝาง-เชียงใหม่  25 เม.ย.53  1,500    มี.ค.61  
 27  นางสุณีย์ ศรีวิชัย   ฝาง-เชียงใหม่  25 เม.ย.53  1,500    มี.ค.61  
 28   นางสาวอังคณา ลาภรัตนทอง   ฝาง-เชียงใหม่  26 เม.ย.53  1,500    มี.ค.61  
 29   นางสาวมณิสร ปัญญาดา  ฝาง-เชียงใหม่   15 เม.ย.59  1,500    มี.ค.61  
 30  นางสาวสายหยุด ศรีธรรมมา  พิษณุโลก  5 ก.ค.59  1,500  มิ.ย.60    
               
 31  นายวิทวัส บุญแต่ง  ฝาง-เชียงใหม่  2 มิ.ย.54  1,500  ส.ค.60    
 32  นางนนทพร ธนสารชัย  พิษณุโลก  17 พ.ย.59  3,000  ต.ค.60    
 33  นางสุนันท์ ชมดี  พิษณุโลก  17 พ.ย.59  1,500  ต.ค.60    
 34  นางจันหอม อินถา  แม่อาย-เชียงใหม่  10 ส.ค.53  1,500      
 35  นางบุญเพ็ง บุตตะ  แม่อาย-เชียงใหม่  19 ต.ค.56  1,500    ธ.ค.61  
               
 36  นายสมจิตร บุญแต่ง  ฝาง-เชียงใหม่  22 ก.ย.57  1,500  ส.ค.60    
 37  นางพัชนี จีนต้น  ฝาง-เชียงใหม่  20 ก.ค.53  1,500    มิ.ย.61  
 38  นางสุภาภร กันทะวงค์  ฝาง-เชียงใหม่  20 ก.ค.53  1,500    มิ.ย.61  
 39  นางสาวธัญญลักษณ์ หาญรัตนชัยกุล  ฝาง-เชียงใหม่  20 ก.ค.53  1,500    มิ.ย.61  
 40              
               
 41  นางหอมไกร โสภามี  แม่อาย-เชียงใหม่  1 ต.ค.53  1,500  ต.ค.60    
 42  นางวีณา ชัยรัตนวรกุล  แม่อาย-เชียวใหม่  7 ส.ค.60  1,500    ก.ค.61  
 43  นางการี-วิไล จันทะสิงห์  แม่อาย-เชียงใหม่  25 ส.ค.60  1,500    ก.ค.61  
 44  นางสาวพรนภัส แซ่ซ้ง  ฝาง-เชียงใหม่  29 พ.ย.57  1,500    เม.ย.61  
 45  นายภัทรพล จายโจง  ฝาง-เชียงใหม่  29 พ.ย.57  3,900  ต.ค.60    
               
 46  นางประทวน นวลผ่อง  เมือง-ชลบุรี   25 ก.ค.53  1,500  ส.ค..60    
 47  นายพงษ์ศักดิ์ เสนีเสาวลักษณ์  เมือง-ชลบุรี   19 มี.ค.53  1,500  เม.ย.60    
 48              
 49              
 50  นางสาวชัญญาษา เทียนเทพ  ปทุมธานี   28 ม.ค.59  1,500      
               
 51  นางสอน หลวงธิจา  ภูเก็ต  17 ก.ย.60  1,500  ส.ค.61    
 52              
 53              
 54              
 55  นายประสงค์ สาระไชย  ฝาง-เชียงใหม่  20 ต.ค.56  1,500     ธ.ค.61   
               
 56              
 57              
 58              
 59  นายประยุทธ เวชสาร  ฝาง-เชียงใหม่   18 ก.พ.54  1,500  มิ.ย.60    
 60              
               
 61              
 62              
 63  นางคำหน้อย มุกพลอย  ไชยปราการ-เชียงใหม่  16 เม.ย.53  ,500    มี.ค.61  
 64  นายธนญชัย มุกพลอย  ไชยปราการ-เชียงใหม่  16 เม.ย.53  1,500    มี.ค.61  
 65  นายดโนทัย ทรายคำ  กรุงเทพฯ   2 ก.ค.56  1,500  มิ.ย.60    
               
 66  นางสายสุนีย์ สารแดง  แม่อาย-เชียงใหม่  1 ม.ค.57  1,500       
 67              
 68              
 69  นางสุดใจ กุดเป่ง  อำนาจเจริญ  1 ม.ค.57   1,500   ธ.ค.60    
 70  นางสาวสุวาลี โสภามี  แม่อาย-เชียงใหม่   1 ม.ค.57   1,500      
               
 90              
               
 96              
 97  นายสมบัติ สิทัน  ฝาง-เชียงใหม่  1 ก.ค.53  1,500  ก.ค.60    
 98              
 99              
 100               
               
               
               
               
               

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดสายธารธรรม โดย...เจ้าอาวาส

* พระประวัติย่อ สมเด็จพระญาณสังวร ฯ
* 100 ปี ชาตกาลองค์หลวงตา
* ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน (ย่อ)
* ข้อวัตรปฏิปทาในพ่อแม่ครูอาจารย์
* บริขารพระป่าในปฏิปทาพ่อแม่ครูอาจารย์
* สุดรัก...สุดอาลัย... พ่อแม่ครูอาจารย์
* ประกาศวัดป่าบ้านตาด เรื่อง หนังสือภูริทัตตะ อัครเถราจารย์
* ชมวีดีโอชิวิตที่วัดป่าบ้านตาด
* ชมวีดีโองานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
* แบบฟอร์มบัญชีกลางปีวัดธรรมยุต
* ทำเนียบพระสังฆาธิการจังหวัดเชียงใหม่
อาสาฬหบูชารำลึก ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
วิสาขบูชารำลึก ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
มาฆบูชารำลึก ๔ มีนาคม ๒๕๕๘
โลกนี้ก็มีแต่ "เกิด" กับ "ดับ"
คนมีสติปัญญา คือ อย่างไร?
ที่สุดของกาย และ ความกลัวตาย
เทศน์ที่วัชรธรรมสถาน ๒๕ เม.ย.๒๕๕๗
ไม่มีอะไรใหญ่เหนือใจ
เขตปลอดความสวย
สงกรานต์ ๕๗ ประเพณีที่จำเป็นต้องยอม
สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย
เทศน์ที่เวที คปท. ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๗
อบรมนักศึกษา ที่ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มช. 9 สิงหาคม 2556
กราบพระพุทธเจ้าอย่างสนิทใจตลอดอนันตกาล
ศาสนาพุทธไม่มีวันเสื่อมจากโลก
ข้าราชการกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
อดีตพระชาวญี่ปุ่น ลาสิกขา
รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดไร่ขิง 6 พฤษภาคม 2556
วางศิลาฤกษ์เจดีย์หลวงตา ๓๐ ม.ค.๒๕๕๖
เลือกข้างให้มันถูกนะ
เรื่องราวของคนใกล้ตาย
ของขวัญที่ต้องมอบให้กับใครบางคน
ศาสนาทุกศาสนาสอนคนให้เป็นคนดีจริงหรือ?
อบรมนักศึกษา ที่หอพระ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต 29 มิถุนายน 2555
มาชมสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เครื่องอัดรายการสถานีวิทยุชุมชน
ในที่สุดก็ถึงเวลาที่ต้องปูหินแกรนิต พื้นโบสถ์...
สัมผัส แม่คะนิ้ง และความงามลึกล้ำบนยอดดอยผ้าห่มปก
"ของที่จะเป็นของเรา ไม่มีใครมาเอาไปได้"แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล