เลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ยังไงให้ปลอดภัย


 เลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ยังไงให้ปลอดภัย

ช่วงเทศกาลปีใหม่ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านค้าส่วนใหญ่ จะนำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป เช่น อาหารกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ขนม คุกกี้ นม ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ฯลฯ มาจัดเป็นกระเช้าของขวัญปีใหม่จำหน่ายให้กับประชาชนอย่างแพร่หลาย ดังนั้น เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้ผู้บริโภค ขอความร่วมมือไปยังผู้จำหน่ายให้มีความรับผิดชอบในการจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ ขอให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ทั้งที่ผลิตในประเทศและต่างประเทศที่จะนำมาจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่อย่างละเอียด โดยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องจาก อย. ฉลากผลิตภัณฑ์ต้องแสดงวัน เดือน ปี ที่หมดอายุและต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ หรือใกล้หมดอายุ จึงขอให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเนื่องจากตามกฎหมาย อย. ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่จัดรวมในภาชนะเดียวกันโดยมีการหุ้มห่อ ซึ่งเป็นมาตรการควบคุมให้กระเช้าของขวัญปีใหม่ที่มีผลิตภัณฑ์อาหารจัดอยู่ในภาชนะเดียวกันโดยมีการหุ้มห่อ ไม่ว่าจะเป็น กระเช้า ตะกร้า กล่อง ถุง หรือภาชนะใดๆ ต้องแสดงข้อความภาษาไทยที่ให้เห็นได้ชัดเจน และข้อความต้องแสดงรายละเอียด ได้แก่

- ชื่อ หรือประเภท หรือชนิดของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุ อยู่ในตระกร้า

- วันเดือนปีที่หมดอายุหรือวันเดือนปีที่ควรบริโภคก่อน ของอาหารที่จัดรวมในภาชนะบรรจุ

-  ราคาสินค้าแต่ละรายการซึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นผู้กำหนดให้แสดงรายละเอียดในส่วนนี้

 

นอกจากนี้ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าที่จัดกระเช้าของขวัญปีใหม่สำหรับจำหน่ายต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ที่นำมาบรรจุ โดยต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

-  ผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิดต้องได้รับอนุญาตจาก อย. ต้องมีฉลากอาหารที่แสดงวันเดือนปี ที่หมดอายุหรือวันที่ควรบริโภคก่อน และมีเลขสารบบอาหาร 13 หลักในเครื่องหมาย อย.

-  ต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่หมดอายุหรือใกล้หมดอายุ

-  ไม่ควรนำเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์มาบรรจุรวมในกระเช้า

โดยโทษหากพบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร หมดอายุที่ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพพบสิ่งที่น่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือมีการปนเปื้อนวัตถุอันตราย จะเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากพบว่าอาหารจัดรวมในภาชนะ เช่น กระเช้า ตะกร้า กล่อง ถุง หรือภาชนะใดๆ ไม่แสดงชื่อ ประเภท หรือชนิดของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุ และไม่ระบุวันหมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุ จะมีโทษปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท

ดังนั้น การเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ปลอดภัย ควรเลือกตามวิธีที่ได้กล่าวไว้ในบทความนี้ และหวังว่า ผู้ที่มอบกระเช้าให้จะใส่ใจในเรื่องวันหมดอายุ เพื่อที่ผู้รับจะได้รู้สึกถึงความใส่ใจ และเพิ่มความรู้สึกดีๆ ต่อกัน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก phitsanuloknews

 


ผู้ตั้งกระทู้ Basketalous (basketeergift-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2016-07-11 15:09:13


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล