พี่น้องชาวไทยโปรดทราบ!!...


 

 

พี่น้องชาวไทย โปรดทราบ!!!.....

ความเป็นกลางทางการเมือง มิได้หมายความว่า ดีก็ไม่เอา ชั่วก็ไม่เอา การอยู่เฉยๆไม่ทำอะไร แล้วนั่งดูพวกโจรหนีคุก มันปล้นชาติ ปล้นแผ่นดิน นั่นคือ ความเป็นกลางของพวกงี่เง่าบัดซบขลาดเขลาเบาปัญญา ความเป็นกลางที่แท้ ต้องยืนอยู่บนความถูกต้อง ยืนอยู่บนทางแห่งความดี

แม้มัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นทางสายกลางของพระพุทธเจ้า ก็ยังต้องตั้งอยู่บนความถูกต้อง คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็นธรรมาวุธปราบกิเลสได้อย่างยอดเยี่ยม บรรดาคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ก็ยังสอนเน้นให้ ละชั่ว ทำดี และทำใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ ถ้าถึงขั้นจิตบริสุทธิ์ได้ ใจจึงจะเป็นกลางในหลักธรรมชาติไม่มีการปรุงแต่งใดๆอีกแล้ว ทั้งในแง่ดี และแง่ชั่ว

แต่กว่าจะถึงขั้นที่ทำใจให้บริสุทธิ์ได้ ก็ต้องเหยียบย่ำทำลายความชั่วทั้งปวง และบำเพ็ญความดีจนถึงที่สุด มิใช่เป็นกลางแบบเซ่อๆซ่าๆ  ดีก็ไม่เอา ชั่วก็ไม่เอา ไม่ใช่อย่างนั้น  ถ้าเป็นเช่นนั้น ก็มีแต่ฉิบหายลูกเดียว

ดังนั้น พี่น้องผองไทยที่รักทุกท่าน!! จงอย่ามัวเป็นกลางแบบเซ่อๆซ่าๆ ถ้าประเทศชาติต้องตกอยู่ในอำนาจของพวกเปรตหนีคุก อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเมื่อไร ท่านทั้งหลายจะไม่มีที่ให้ซุกหัวนอนอีกตลอดไป มันจะเอาโคตรเหง้าเหล่ากอ วงศ์ตระกูลทรราชย์ของพวกมัน เข้ามาบริหารประเทศ เราจะมีคณะรัฐมนตรี ที่กอรปด้วยพ่อตัวผัวเมียพี่น้องลูกหลานเหลนตระกูลทรราชย์ เราจะมีสภาขี้ข้า มีสส.สว.ขี้ข้า เดินกวักไกว่อย่างออกหน้าออกตาในรัฐสภา และในทำเนียบรัฐบาล

ความเป็นกลางทางการเมือง ต้องตั้งอยู่บนความถูกต้องและดีงามเท่านั้น จะไปอยู่บนความชั่วช้าสารเลวไม่ได้เด็ดขาด เพราะความดีคือความสุจริตไม่คดไม่โกง จะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับท่านผู้ใด มีแต่คุณหาโทษมิได้ นี่แล!! คือความเป็นกลางแท้จริง  ส่วนความชั่วนั้น มันก็เต็มไปด้วยความทุจริตคดโกง ใฝ่คว้าหาแต่ประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง มันเป็นความอยุติธรรม หามีความเป็นกลางใดๆไม่

ขอฝากไปยังพี่น้องเสื้อแดงทุกท่าน!!! ท่านก็เป็นคนไทยคนหนึ่ง มีเลือดรักชาติโดยสายเลือดไทยเข้มข้นเช่นเดียวกัน จงอย่าตกเป็นเหยื่อของไอ้พวกแกนนำขี้ข้า ที่ทำตัวเป็นสุนัขรับใช้ของไอ้เปรตหนีคุก ที่มันจะหลอกพวกท่านให้มาปะทะ กับมวลมหาประชาชนที่กำลังชุมนุมขับไล่รัฐบาลโจรอยู่ในเวลานี้

จงอย่าเห็นแก่เศษเงินสกปรกของไอ้เปรตหนีคุก ที่มันจะเอามาฟาดหัวพวกท่าน แล้วหลอกพวกท่านให้มาตายแทนมัน  จงเห็นแก่ประเทศชาติ จงมาเพื่อช่วยกันกอบกู้ชาติไทยของเรา ให้หลุดพ้นจากเงื้อมมือของไอ้ตระกูลทรราชย์บัดซบ โดยเร็วที่สุดเถิด

เหล่าผู้กล้าชาวไทยทั้งหลาย!!!  พวกเรามีจิตวิญญาณรักชาติเข้มข้นมาโดยสายเลือดแห่งบรรพบุรุษ จงมารวมพลังปกป้องชาติไทย กำจัดภัยพาล อภิบาลคนดี เพื่อรักษาผืนปฐพีนี้ไว้ให้ลูกหลานไทยของเราได้เห็นเป็นคติตัวอย่างอันดีงามตราบเท่าชั่วชีวิต  พวกเรายอมตาย ก็ไม่ยอมให้ชาติตาย อย่ามัวรักชาติแต่ปาก... มันใช้ไม่ได้  รักชาติต้องยอมสละ..แม้ชีวี ...

ขอฝากเพลงนี้ไว้ในหัวใจของพี่น้องชาวไทยทุกคน!!  ฟังทีไร..น้ำตาก็จะไหล..

http://youtu.be/UYGmlTxAv1Eผู้ตั้งกระทู้ ทีมงาน :: วันที่ลงประกาศ 2013-11-25 15:52:53


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล