ReadyPlanet.com


อาบัติสังฆาทิเสส


 คือผมเป็นพระบวชใหม่เข้าพรรษา 

วันนี้ผมเล่นมือถือ แล้วก็ได้เจออะไรที่ล่อแหลมเยอะมาก ก็เพลินไปกับมันดูมันไปเรื่อย ทั้งรูปทั้งคลิป จนมีอาการเสียวเหมือนน้ำอสุจิจะเคลื่อนออกมา ก็เลยเกร็งตัวไม่ให้ออกมา จนมันหายไป แต่มีน้ำหล่อลื่นออกมา คือไม่มีอาการช่วยตัวเองแต่อย่างไร เพียงแค่ดูอย่างเดียว และเกร็งตัวไม่ให้น้ำอสุจิเคลื่อนเท่านั้น จึงอยากทราบว่า ตอนนี้ผมได้ติดอาบัติสังฆาทิเสสแล้วรึยัง 

 

หากไม่อยากปกปิด แต่ไม่อยากบอกให้ใครรู้เพราะอาย ใช้ปลงอาบัติเป็นภาษาบาลีแทนได้ไหม จะนับว่าไม่ปกปิดหรือเปล่า หรือต้องแจ้งแก่สงฆ์ แล้วพูดเป็นภาษาไทยเท่านั้นครับ

 

1. ผมยอมรับว่าเจตนามีอยู่ รู้อยู่ว่าห้ามทำน้ำอสุจิเคลื่อน แต่เพียงแค่ดูเท่านั้น ไม่ได้ช่วยตัวเองถือเป็นอาบัติสังฆาทิเสสไหมครับ 

 

2. หากติดอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว อยู่ร่วมกับภิกษุรูปอื่นปกติได้ไหมครับระหว่างพรรษา

 

3. หากต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายคราว หรือหลายตัวก็ตาม ปลงอาบัติแล้วถือว่าได้หยุดอาบัติแล้วรึไม่ครับ

 

4. ออกพรรษาค่อยไปเข้าปริวาส อาบัติสังฆาทิเสสที่ติดไว้หลายตัว หรือทำอาบัติตัวเดิมไว้หลายคราวจะสามารถปลงตกหมดเลยรึเปล่าครับ 

 

5. ถ้าทำอาบัติสังฆาทิเสส ตัวเดิมหลายครั้ง แต่เข้าปาริวาสแล้ว จะยังมีวิบากกรรมติดไปไหมครัย

 

ขอบคุณครับผู้ตั้งกระทู้ พระใหม่ :: วันที่ลงประกาศ 2017-08-29 01:45:29


[1] 2 ถัดไป >>

ความคิดเห็นที่ 1 (4075170)

 ตอบ พระใหม่

๑. อาบัติสังฆาทิเสสเป็นอาบัติหนักที่ยังแก้ไขได้ ต้องครบองค์จึงเป็นอาบัติ คือ ๑.มีเจตนาที่จะทำให้น้ำอสุจิเคลื่อน ๒. ทำความพยายาม เช่น ลูบคลำอวัยวะ สัมผัสเสียดสีแม้ด้วยสบงจีวร หรือเด้งเด้าแอ่นเอวกลางอากาศส่ายไปมา ด้วยหวังให้น้ำอสุจิเคลื่อน ๓. น้ำอสุจิเคลื่อนแม้เพียงหยดเดียว ก็เป็นสังฆาทิเสส ดังนั้น จะเป็นอาบัติหรือไม่ ผู้กระทำต้องรู้ตัวเอง ถ้าได้กระทำครบองค์แล้วก็หนีไม่พ้นอาบัติ

ถ้าเป็นอาบัติสังฆาทิเสส ไม่สามารถปลงอาบัติได้โดยวิธีปกติ ถ้าเปิดเผยอาบัติต่อภิกษุอื่น ก็ไม่ต้องอยู่ปริวาสกรรม เพียงแค่ประพฤติวัตรที่เรียกว่า มานัต ๖ ราตรี แล้วขอสงฆ์ ๒๐ รูป สวดอัพภาน จึงเป็นอันพ้นอาบัติ แต่ถ้าปกปิดเอาไว้ นับวันได้กี่วัน ก็ต้องอยู่ปริวาสกรรมเท่าจำนวนวันที่ปกปิดนั้น จากนั้นจึงอยู่มานัต ๖ ราตรี แล้วขอสงฆ์ ๒๐ รูป สวดอัพภาน จึงพ้นอาบัติได้

๒. ในระหว่างประพฤติวัตรทั้งอยู่ปริวาสกรรม หรือ อยู่มานัต ไม่สามารถอยู่ร่วมกับภิกษุปกติได้ตามระเบียบแห่งการประพฤติวัตรนั้น ๆ แต่เมื่อเก็บวัตรชั่วคราว จึงจะเป็นปกติสามารถอยู่ร่วมกับภิกษุปกติได้ชั่วคราว จนกว่าจะขอประพฤติวัตรใหม่ (บางองค์ปกปิดไว้นาน ก็ต้องอยู่ปริวาสกรรมนาน อาจขออยู่ปริวาสกรรมหลายครั้งได้ สั่งสมวันไปจนกว่าจะครบจำนวนวันที่ปกปิดไว้)  แต่บางองค์ต้องสังฆาทิเสสแล้วปกปิดไว้ เมื่อไม่มีใครทราบ ก็ทำตัวเหมือนภิกษุปกติ แต่ตัวเองย่อมรู้ตัวเองว่า เป็นภิกษุไม่ปกติ เพราะติดอาบัติหนักยังมิได้แก้ไขให้ถูกต้อง เมื่อได้อยู่ร่วมกับภิกษุอื่นที่เป็นปกติ ก็ยิ่งเป็นโทษ

๓. มีระเบียบปฏิบัติในเรื่องเป็นอาบัติซ้อนกันหลายตัว ต้องทำตามระเบียบนั้น ๆ ไม่อาจปลงอาบัติได้

๔. ต้องเปิดเผยอาบัติแก่สงฆ์ก่อน แล้วสะดวกจึงค่อยประพฤติวัตรอย่างไร ตามแต่สงฆ์จะเห็นสมควร เป็นเรื่องที่ต้องทำในสงฆ์ ต้องได้รับฉันทานุมัติจากสงฆ์ มีคำสวดเป็นบาลี

๕. ต้องอยู่ปริวาสกรรมตามระเบียบที่พระวินัยกำหนด และกระทำถูกต้องไม่ทำวัตรวิบัติเป็นรัตติเฉทจึงจะนับวันได้ จึงจะพ้นจากอาบัติได้ ถ้าอยู่ปริวาสไม่ถูกต้องเหมือนอย่างที่เขาจัดเข้าปริวาสกรรมกันเป็นฝูง ๆ แบบนั้น ไม่ใช่วิธีการอยู่ปริวาสกรรมตามพระวินัย ไม่สามารถพ้นจากอาบัติได้ ต้องประพฤติวัตรตามที่พระวินัยกำหนดเท่านั้น ดูในหนังสือ วินัยมุขเล่ม ๓ แล้วปฏิบัติตามนั้น ถ้าประพฤติวัตรถูกต้องตามพระวินัยกำหนดครบถ้วนจนถึงขอให้สงฆ์ ๒๐ รูป สวดอัพภาน จึงเป็นอันพ้นจากอาบัติได้ หากทำเล่น ๆ หรือทำผิดไม่ครบถ้วน ก็ไม่พ้นจากอาบัติ แม้จะสำคัญตนผิดว่า พ้นจากอาบัติแล้วก็ตาม

ผู้แสดงความคิดเห็น พระวิทยา วันที่ตอบ 2017-08-31 16:37:37


ความคิดเห็นที่ 2 (4113515)

 แล้วคำปลงอาบัติสังฆาทิเสส เพื่อเป็นการรอเพื่อจะเข้าปริวาส ต้องกล่าวอย่างไรครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระใหม่ วันที่ตอบ 2018-04-27 23:42:42


ความคิดเห็นที่ 3 (4131086)

 อยากทราบรายชื่อวัดธรรมยุติที่แก้อาบัติสังฆาทิเสสคับ นอกจากวัดหินหมากเป้งแล้ว มีวัดไหนทางอีสานที่รับแก้อาบัติบ้างหรือไม่ครับ 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระศึกษาพระวินัย วันที่ตอบ 2018-08-15 20:36:05


ความคิดเห็นที่ 4 (4132643)

 บอกไปตรงๆเลยภาษาธรรมดานี้แหละบอกตามอาการที่เป็นตอนนั้น

กับพระรูปใดรูปหนึ่งเท่านี้ก็ไม่ได้ปกปิดแล้ว

ผู้แสดงความคิดเห็น บอกไปตามอาการที่เป็นตรงๆเลย วันที่ตอบ 2018-08-25 21:51:19


ความคิดเห็นที่ 5 (4138735)

 ผมก็ได้​ต้อง​อาบัติ​สังฆาทิเสลครับ​ ทำหลายครั้งแล้วครับ​

ผมอยากจะหาที่เข้าปริวาส​ครูบา​อาจารย์​ช่วยแนะนํา​ด้วยครับผม

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ฐานุตตโร (Chaiklangthanutaro-at-gmail-dot-c0m)วันที่ตอบ 2018-10-02 13:53:14


ความคิดเห็นที่ 6 (4146775)

 ผมก็เหมือนกันครับ ได้​ต้อง​อาบัติ​สังฆาทิเสลครับ​ 

ผมจะไปที่วัดหินหมากเป้ง เพื่อให้ท่านแก้ให้ 

ผู้แสดงความคิดเห็น จกกวโร (chakkrit2833-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-11-17 04:26:11


ความคิดเห็นที่ 7 (4149889)

 และถ้าเปนสังฆาทิเสสแร้วสึกโดยไม่ได้ปริวาส จะติดตัวไหมคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ไม่ประสงออกนาม วันที่ตอบ 2018-12-10 19:41:19


ความคิดเห็นที่ 8 (4171284)

ผมติดสังฆาทิเสส ขอที่1

ต้องทำไงครับ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ครับ (Smart5kunka-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-05-13 23:05:48


ความคิดเห็นที่ 9 (4180562)

 แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น โชติปญฺโญ ภิกขุ วันที่ตอบ 2019-07-19 19:58:43


ความคิดเห็นที่ 10 (4180628)

 ผมมีอาบัติสังฆาทิเสสตัวเดียวแต่หลายครั้งและจำวันไม่ได้จะทำยังไงดีครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น โชติญาโณ วันที่ตอบ 2019-07-20 16:32:50


ความคิดเห็นที่ 11 (4181666)

 ผมติดอาบัติสังฆาทิเสสหลายข้อครับ 

ผมจำวันและเวลาไม่ได้

รบกวนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ช่วยพิจารนาด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สุขิโต วันที่ตอบ 2019-07-28 14:21:50


ความคิดเห็นที่ 12 (4181687)

 แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

 
ผู้แสดงความคิดเห็น พระแมว วันที่ตอบ 2019-07-29 04:13:13


ความคิดเห็นที่ 13 (4181690)

 แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระเตชพโร (Maeo2550-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2019-07-29 05:30:40


ความคิดเห็นที่ 14 (4182891)

แจ้งต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์​ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านกระทู้​นี้ทุกท่านว่าผมติดอาบัติสังฆาทิเสสข้อที่ 1 ขอพ่อแม่ครูบาอาจารย์​พระสงฆ์​โปรดได้รับทราบและให้ อภัย ผมด้วยหากมีโอกาสกนะผมจะไปทำปาริวาสกรรมครั 

ผู้แสดงความคิดเห็น สุวีโร วันที่ตอบ 2019-08-06 16:11:15


ความคิดเห็นที่ 15 (4183334)

  แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระเอก วันที่ตอบ 2019-08-09 21:40:04


ความคิดเห็นที่ 16 (4183672)

  แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระใหม่​ วันที่ตอบ 2019-08-15 15:24:10


ความคิดเห็นที่ 17 (4183696)

 แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ณัฐพล วันที่ตอบ 2019-08-16 07:44:31


ความคิดเห็นที่ 18 (4183733)

 แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สุธมฺโม (chinnawat19966-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-08-16 23:41:14


ความคิดเห็นที่ 19 (4184232)

 แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระใหม่ วันที่ตอบ 2019-08-29 12:30:45


ความคิดเห็นที่ 20 (4184321)

  แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระเล็ก (Smallza500-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-09-01 14:58:41


ความคิดเห็นที่ 21 (4185791)

 แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระ วันที่ตอบ 2019-10-07 19:52:32


ความคิดเห็นที่ 22 (4186263)

 แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านตอบกระทู้นี้นะครับ

ผมได้ทำผิด อาบัติสังฆาทิเสส ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปเข้าปริวาสกรรมครับ 

ผู้แสดงความคิดเห็น โกวิโท (pongggtnp-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-10-18 20:57:14


ความคิดเห็นที่ 23 (4186657)

  แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ


ผู้แสดงความคิดเห็น ปญฺญารตโน วันที่ตอบ 2019-10-27 20:51:34


ความคิดเห็นที่ 24 (4186855)

 แจ้งต่อครูบาอาจารย์ผมได้ละเมิดสิขาบท ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ข้อ1 ขอแจ้งให้หมู่ภิกษุสงฆ์ทราบ และโปรดให้อภัยผมด้วย ผมจะไม่ทำผิดและจะรักษาไม่ให้ละเมิดฯต่อไปครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระเฉลิม วันที่ตอบ 2019-11-01 13:38:56


ความคิดเห็นที่ 25 (4187939)

 แจ้งต่อครูบาอาจารย์ผมได้ละเมิดสิขาบท ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ข้อ1 ขอแจ้งให้หมู่ภิกษุสงฆ์ทราบ และโปรดให้อภัยผมด้วย ผมจะไม่ทำผิดและจะรักษาไม่ให้ละเมิดฯต่อไปครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น กตธัมโม วันที่ตอบ 2019-11-26 16:46:42


ความคิดเห็นที่ 26 (4188407)

   แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น จันทสาโร วันที่ตอบ 2019-12-07 15:32:06


ความคิดเห็นที่ 27 (4188735)

 ผมพระขันติโก ได้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส จงใจทำให้อสุจิเคลื่อน หลายครั้ง ปกปิดไว้นานเท่าไรจำไม่ได้ และไม่เคยอยู่ปริวาส ขอครูบาอาจารย์ทุกท่านโปรดรับทราบ และขอขมามา ณ ที่นี้ด้วยครับ ผมจะปรับปรุงตัวใหม่ ไม่กระทำผิดอีก หากมีโอกาส จะปลงอาบัติให้ถูกต้องตามพระวินัยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระขันติโก วันที่ตอบ 2019-12-15 19:52:09


ความคิดเห็นที่ 28 (4188738)

 ผมได้ทำอาบัติ​ข้อที่1 สังฆัง​ทิเสส พระเจตนาสุโ.  ขอครูบาอาจารย์​รับทราบและขอขมาด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระ (Asdaddress02-at-gmail-dot-com​)วันที่ตอบ 2019-12-15 22:20:32


ความคิดเห็นที่ 29 (4188946)

 แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผม พระสักกธัมโม ได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และ ผมจะปรับปรุงตัวไม่ทำผิดอีก เนื่องจากผมไม่รู้จักสังฆาทิเสส ตอนนี้ผมทำการศึกษาแล้ว ผมจะไม่ทำผิดอีกครับ.

ผู้แสดงความคิดเห็น พระสักกธัมโม วันที่ตอบ 2019-12-20 23:00:58


ความคิดเห็นที่ 30 (4188992)

 ผมทำอสุจิไหลออกมาควนทำยังใง

ผู้แสดงความคิดเห็น ทุกคน (God-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-12-22 15:12:59


ความคิดเห็นที่ 31 (4188993)

 แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และ

ผู้แสดงความคิดเห็น ทุกคน วันที่ตอบ 2019-12-22 15:49:03


ความคิดเห็นที่ 32 (4189040)

 แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่า ผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ 1 ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบ และ ได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย ผมจะพยายามระมัดระวังรักษา ไม่ละเมิดทำผิดอีก ขอบพระคุณครับ 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระบอย วันที่ตอบ 2019-12-23 20:12:02


ความคิดเห็นที่ 33 (4189101)

  แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่า ผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ 1 ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบ และ ได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย ผมจะพยายามระมัดระวังรักษา ไม่ละเมิดทำผิดอีก ขอบพระคุณครับ 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระธีระพงษ์ วันที่ตอบ 2019-12-25 10:10:26


ความคิดเห็นที่ 34 (4189479)

 แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ที่เข้ามาอ่านนะคับ ผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทเสส ข้อที่1คับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้ทราบ และได้โปรดให้อภัยผมด้วย ผมจะระมัดระวังไม่ทำอีกและจะไม่ระเบิดศิลอีกคับ ขอบคุณคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สิรภพ (Pumppumppump-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-04 13:21:17


ความคิดเห็นที่ 35 (4189488)

   แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ พระเจตนาสุโภ.ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระเจตนา​สุโภ วันที่ตอบ 2020-01-04 22:03:56


ความคิดเห็นที่ 36 (4189544)

 แจ้งต่อพระสงฆ์ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้ ผมได้ทำการผิดอาบัติสังฆกิเลสข้อที่ ๑ ขอพระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและอภัยแก่ผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะทำปาริวาสกรรม

ผู้แสดงความคิดเห็น พระปญฺญาวโร วันที่ตอบ 2020-01-06 18:40:29


ความคิดเห็นที่ 37 (4189687)

  แจ้งต่อพระสงฆ์ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้ ผมได้ทำการผิดอาบัติสังฆกิเลสข้อที่ ๑ ขอพระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและอภัยแก่ผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะทำปาริวาสกรรม

ผู้แสดงความคิดเห็น พระ ชา คะ โร (Baswalker1995-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-09 23:04:37


ความคิดเห็นที่ 38 (4189898)

 พอดีว่าเมื่อคืนผมพยายามถอกอวัยวะเพศคือก็พยานามรูดลงเเหละเเต่มันก็เจ็บเเต่พอพยายามรูดลงสุดเเรงเเล้วเหมือนอสุจิจะเคลื่อนเเถมเยอะมากด้วยเเบบนี้ติด สังฆาทิเสส เเล้วใช้ไหม ???

ผู้แสดงความคิดเห็น พระนวกะ วันที่ตอบ 2020-01-15 17:10:06


ความคิดเห็นที่ 39 (4189899)

 พอดีว่าเมื่อคืนผมพยายามถอกอวัยวะเพศคือก็พยานามรูดลงเเหละเเต่มันก็เจ็บเเต่พอพยายามรูดลงสุดเเรงเเล้วเหมือนอสุจิจะเคลื่อนเเถมเยอะมากด้วยเเบบนี้ติด สังฆาทิเสส เเล้วใช้ไหม ???

ผู้แสดงความคิดเห็น พระนวกะ วันที่ตอบ 2020-01-15 17:10:30


ความคิดเห็นที่ 40 (4189904)

 พอดีว่าเมื่อคืนผมพยายามถอกอวัยวะเพศคือก็พยานามรูดลงเเหละเเต่มันก็เจ็บเเต่พอพยายามรูดลงสุดเเรงเเล้วเหมือนอสุจิจะเคลื่อนเเถมเยอะมากด้วยเเบบนี้ติด สังฆาทิเสส เเล้วใช้ไหม ???

ผู้แสดงความคิดเห็น พระนวกะ วันที่ตอบ 2020-01-15 23:36:13


ความคิดเห็นที่ 41 (4190231)

 แจ้งต่อครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่เข้ามาอ่านกระผมต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายครั้ง จนนับจำนวนครั้งไม่ได้เลยขอพระสงฆ์ได้โปรดเมตตา กระผมจะไปขอแก้กรรมแบบสุทธันตปริวาสกรรมขอสงฆ์ได้โปรดอภัยให้กระผมด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น ณัฏฐ์ณปภัช อตฺถกาโม วันที่ตอบ 2020-01-22 06:04:08


ความคิดเห็นที่ 42 (4190804)

 แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น บัญช (banchatadong-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-31 21:21:51


ความคิดเห็นที่ 43 (4190938)

  แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น กิตติปาโล วันที่ตอบ 2020-02-02 22:17:15


ความคิดเห็นที่ 44 (4191050)

 แจ้งต่อพระอาจารย์ พระสงฆ์ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้ครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ขอพระอาจารย์ และพระสงฆ์ได้ทราบและโปรดให้อภัยผมด้วยครับ ต่อไปผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระใหม่ วันที่ตอบ 2020-02-04 01:03:36


ความคิดเห็นที่ 45 (4191085)

 แจ้งต่ออาจารย์ ครับผมพระบวชใหม่ได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสก ข้อที่ ๑ ครับ 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระ คำสอน (khamsonethammavong804-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-02-04 16:02:55


ความคิดเห็นที่ 46 (4191094)

 แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระที่บวชครั้งที่ 2 วันที่ตอบ 2020-02-04 20:08:42


ความคิดเห็นที่ 47 (4191796)

แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระบวชใหม่ วันที่ตอบ 2020-02-12 21:15:06


ความคิดเห็นที่ 48 (4192052)

 แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้อาจจะทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ 3-4 ด้วยความลืมตัวเเละรู้เท่าไม่ถึงการณ์คับ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ปะภาโส วันที่ตอบ 2020-02-17 19:30:51


ความคิดเห็นที่ 49 (4192419)

 ขออนุญาตคณะสงฆ์

กระผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสสข้อ1,2

ขอคณะสงฆ์โปรดรับทราบไว้ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ธมฺมโกสโล ภิกฺขุ วันที่ตอบ 2020-02-22 07:53:42


ความคิดเห็นที่ 50 (4192556)

   แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ปญฺญารตโน วันที่ตอบ 2020-02-24 17:40:15


ความคิดเห็นที่ 51 (4192651)

ผมบวชสามพรรษาแล้วผมกลับต้องอาบัติสังฆาทิเสสเท่าที่จำความได้ผมได้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสมาเป็นเวลานานพอสมควรและไม่เคยได้บอกอาบัติของตนเองกับพระรูปอื่นเลยสักครั้งจนมาถึงวันนี้ผมจะต้องทำยังไงบ้างครับเพราะผมก็ไม่ทราบมาก่อนเลยว่าถ้ามีอาบัติซ้อนกันจะต้องทำยังไงต่อ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระ พูนศักดิ์ ฐิตมานโส วันที่ตอบ 2020-02-26 08:27:41


ความคิดเห็นที่ 52 (4192981)

 แจ้วต่อพระครูบาอาจาร เหล่าพระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระป๊อบ โชติปุญโญ (Sittichai-dot-chomphon2538-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-03-02 05:17:11


ความคิดเห็นที่ 53 (4193354)

 แจ้งต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์​ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านกระทู้​นี้ทุกท่านว่าผมติดอาบัติสังฆาทิเสสข้อที่ 1 ขอพ่อแม่ครูบาอาจารย์​พระสงฆ์​โปรดได้รับทราบและให้ อภัย ผมด้วยหากมีโอกาสกนะผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับผู้แสดงความคิดเห็น พระบวชใหม่ วันที่ตอบ 2020-03-08 05:43:51


ความคิดเห็นที่ 54 (4193877)

 แจ้งต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านกระทู้นี้ทุกท่านว่าผมติดอาบัติสังฆาทิเสสข้อที่ 1 ขอพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์โปรดได้รับทราบและให้ อภัย ผมด้วยหากมีโอกาสกนะผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระใหม่ วันที่ตอบ 2020-03-14 13:02:17


ความคิดเห็นที่ 55 (4194149)

  แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่า ผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ 1 ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบ และ ได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย ผมจะพยายามระมัดระวังรักษา ไม่ละเมิดทำผิดอีก ขอบพระคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฐานธมฺฺฺโม วันที่ตอบ 2020-03-18 21:22:15


ความคิดเห็นที่ 56 (4194249)

 แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่า ผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ 1 ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบ และ ได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย ผมจะพยายามระมัดระวังรักษา ไม่ละเมิดทำผิดอีก ขอบพระคุณครับ 

ผู้แสดงความคิดเห็น กิตติโก (akkarachai2000-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-03-20 08:05:19


ความคิดเห็นที่ 57 (4194650)

แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่า ผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ 1 ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบ และ ได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย ผมจะพยายามระมัดระวังรักษา ไม่ละเมิดทำผิดอีก ขอบพระคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระใหม่ วันที่ตอบ 2020-03-26 20:33:57


ความคิดเห็นที่ 58 (4194655)

 แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่า ผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ 1 ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบ และ ได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย ผมจะพยายามระมัดระวังรักษา ไม่ละเมิดทำผิดอีก ขอบพระคุณครับ


พระใหม่​ พระบ๋อม
ผู้แสดงความคิดเห็น พระปภฺสสโร (wantoom11-at-gmail-dot-com​)วันที่ตอบ 2020-03-27 03:40:49


ความคิดเห็นที่ 59 (4194754)

แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์   พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย ผมจะไม่ละเมิดกระทำผิดอีก ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระใหม่ วันที่ตอบ 2020-03-29 12:40:54


ความคิดเห็นที่ 60 (4195115)

  แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระใหม่ วันที่ตอบ 2020-04-02 07:27:54


ความคิดเห็นที่ 61 (4195157)

 แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑และ 2 ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระ วันที่ตอบ 2020-04-02 21:37:52


ความคิดเห็นที่ 62 (4195357)

 แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์   พระภิกษุ

สงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วยผมจะไม่ละเมิดกระทำผิดอีก ขอบคุณครับ
 
ผู้แสดงความคิดเห็น พระใหม่ วันที่ตอบ 2020-04-06 15:37:52


ความคิดเห็นที่ 63 (4195601)

 แจ้งต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านกระทู้นี้ทุกท่านว่าผมติดอาบัติสังฆาทิเสสข้อที่ 1, 3,10,12,13ขอพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์โปรดได้รับทราบและให้ อภัย ผมด้วยผมสำนึกผิดแล้วครับหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระพงศ์ ถิรจิตฺโต วันที่ตอบ 2020-04-10 01:18:22


ความคิดเห็นที่ 64 (4196494)

 แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับผู้แสดงความคิดเห็น พระมงคล จกกฺวโร วันที่ตอบ 2020-04-25 08:57:42


ความคิดเห็นที่ 65 (4197473)

  แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระ (Psonudom-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-05-11 16:31:33


ความคิดเห็นที่ 66 (4197693)

 แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี่น่ะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่1ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบ และได้โปรดให้อภัยผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปปริวาสกรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระใหม่ วันที่ตอบ 2020-05-14 21:33:14


ความคิดเห็นที่ 67 (4198608)

  แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์  ที่ท่านได้เห็นถึง20รูปก็ดีที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระปภฺสสโร วันที่ตอบ 2020-05-31 23:13:53


ความคิดเห็นที่ 68 (4198609)

  แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์​ ที่ท่านได้เห็นในโพส สนี้ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่ากระผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระปภฺสสโร วันที่ตอบ 2020-05-31 23:16:17


ความคิดเห็นที่ 69 (4198767)

  ขออนุญาตคณะสงฆ์

กระผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสสข้อ1,3, 4

ขอคณะสงฆ์โปรดรับทราบไว้ครับ

และผมจะๆม่ทำผิดอาบัตินี้อีกผมจะตั้งใจเข้า

พรรษาตั้งใจสึกษาธรรมและถ้าผมมีมีโอกาสในภายภาคหน้าผมจะไปแก้ไขโดยอยู่กรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น คุเณสโก วันที่ตอบ 2020-06-04 05:22:01


ความคิดเห็นที่ 70 (4199455)

 แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ 1, 3, 4ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระสุเทพ วันที่ตอบ 2020-06-14 19:43:15


ความคิดเห็นที่ 71 (4199606)

 แจ้งต่อครูบาอาจารย์ผมได้ละเมิดสิขาบท ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ข้อ1 ขอแจ้งให้หมู่ภิกษุสงฆ์ทราบ และโปรดให้อภัยผมด้วย ผมจะไม่ทำผิดและจะรักษาไม่ให้ละเมิดฯต่อไปครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระใหม่ วันที่ตอบ 2020-06-16 13:23:17


ความคิดเห็นที่ 72 (4200396)

 ขออนุญาติครูบาอาจารย์ และ คณะสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านทุกรูป กระผมได้กระทำผิดต้องอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ 1 เมื่อคืนนี้ขอท่านทั้งหลายจงโปรดทราบ และ จงงดซึ่งโทษเหล่านั้นให้แก่กระผมด้วยต่อไปนี้กระผมจะสำรวมระวังไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไป และถ้ามีโอกาสจะไปปริวาสกรรมชำระศีลใหม่ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระโอ๊ต อภิปุญโญ วันที่ตอบ 2020-06-30 15:14:43


ความคิดเห็นที่ 73 (4200846)

 แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้ครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และผมจะไม่ทำมันอีกเป็นครั้งที่สอง

หากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระใหม่2 วันที่ตอบ 2020-07-09 15:57:33


ความคิดเห็นที่ 74 (4200847)

 แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระใหม่ วันที่ตอบ 2020-07-09 15:59:52


ความคิดเห็นที่ 75 (4200859)

 แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้ผมอาจจะผิดสังฆาทิเสส เนื่องจากได้ดูสิ่งเร้า แต่ไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยแต่กลั้นไม่อยู่ได้ไหลออกมานิดนึง จึงกลัวจะผิดสังฆาทิเสสข้อที่ 1 จึงแจ้งให้ครูบาอาจารย์และพระสงฆ์ได้รับทราบ และได้โปรดอภัยให้กระผมด้วย ต่อไปจะสำรวมระวังให้มากกว่านี้ครับ 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระใหม่ วันที่ตอบ 2020-07-09 23:28:01


ความคิดเห็นที่ 76 (4201168)

  แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระบวชใหม่ วันที่ตอบ 2020-07-15 23:07:02


ความคิดเห็นที่ 77 (4201305)

  แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย 

ผู้แสดงความคิดเห็น เบ้ง วันที่ตอบ 2020-07-17 19:11:41


ความคิดเห็นที่ 78 (4201522)

  แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น สุ วันที่ตอบ 2020-07-19 17:54:08


ความคิดเห็นที่ 79 (4201525)

  แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น สุ วันที่ตอบ 2020-07-19 19:06:11


ความคิดเห็นที่ 80 (4201531)

ขออณุญาติ แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ทุกรูปที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่ากระผมพระจารุพงศ์ จารุธัมโม ได้กระทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อ๑  ขอครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ได้รับทราบ เพื่อไม่เป็นการปกปิดต่อไป และขอได้โปรดอภัยให้กระผมด้วย กระผมจะไม่กระทำผิดอีกครับ และมีโอกาสผมจะไปอยู่ปริวาสกรรม ตามจำนวนวันที่ปกปิดจนออกจากอาบัติได้ ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระจารุธัมโม วันที่ตอบ 2020-07-19 21:02:44


ความคิดเห็นที่ 81 (4201987)

 แจ้งพระอาจารย์ที่เข้ามาเห็น ผมต้องอาบัติสังฆาทิเสท ข้อ1 4ครั้ง

ปมขอสารภาพแล้วจะไม่กลับไปทำมันอีกเด็ดขาด ขอพระอาจารย์โปรดรับไว้ด้วยครับ หลังจากออกพรรษาผมจะไปปริวาสกรรมครับ อาบัติจะหลุดใช่ไหมครับ ผมไม่กล้าบอกพระที่วัดครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระ ทัพพ์ชยพล ครับ (thapchayaphon-dot-ice-at-hmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-07-24 18:30:07


ความคิดเห็นที่ 82 (4201988)

 แจ้งพระอาจารย์ที่เข้ามาเห็น ผมต้องอาบัติสังฆาทิเสท ข้อ1 4ครั้ง

ปมขอสารภาพแล้วจะไม่กลับไปทำมันอีกเด็ดขาด ขอพระอาจารย์โปรดรับไว้ด้วยครับ หลังจากออกพรรษาผมจะไปปริวาสกรรมครับ อาบัติจะหลุดใช่ไหมครับ ผมไม่กล้าบอกพระที่วัดครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระ ทัพพ์ชยพล ครับ วันที่ตอบ 2020-07-24 18:38:56


ความคิดเห็นที่ 83 (4202028)

 ผมพระมหาปัญฺโญ ได้ทำผิดข้อ1 ขอครูบาอาจารย์รับทราบ และเมตตาให้อภัย

ผู้แสดงความคิดเห็น พระมหาปัญฺโญ (Chamnan25172547-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-07-25 15:37:49


ความคิดเห็นที่ 84 (4202106)

 แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่า ผมฉายากตสาโร ได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ 1 ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบ และ ได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย ผมจะพยายามระมัดระวังรักษา ไม่ละเมิดทำผิดอีก ขอบพระคุณครับ 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระโตสาโร วันที่ตอบ 2020-07-26 19:42:37


ความคิดเห็นที่ 85 (4202109)

 แจ้งครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ที่อ่านบทความ ผมฉายากนตวญโณ ได้ทำผิดสังฆาทิเสสข้อ1 หลายครั้งด้วยไม่รู้แต่แรกและไม่ได้แจ้งพระด้วยกันขอครูบาจารพระสงฆ์ที่อ่าน อภัยในอาบัติดังกล่าว เมื่อมีโอกาศจะไปปริวาทสกรรม และจะพายายามรักษา ไม่ละเมิดทำผิด ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระกนตวญโณ วันที่ตอบ 2020-07-26 20:49:54


ความคิดเห็นที่ 86 (4202760)

 

 
 แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย
ผู้แสดงความคิดเห็น พระสมพงษ์​ วันที่ตอบ 2020-08-05 05:46:30


ความคิดเห็นที่ 87 (4202863)

 แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น อาภากโร วันที่ตอบ 2020-08-06 11:40:09


ความคิดเห็นที่ 88 (4202927)

  แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น พระอริโย (Chanon452-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-08-07 16:09:49


ความคิดเห็นที่ 89 (4202939)

 แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆา

ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย ออกพรรษาผมจะไปอยู่ปาริวาสกรรมครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น พระใหม่ วันที่ตอบ 2020-08-08 04:16:03


ความคิดเห็นที่ 90 (4203024)

 แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่า ผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ 1 ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบ และ ได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย ผมจะพยายามระมัดระวังรักษา ไม่ละเมิดทำผิดอีก และออกพรรษาแล้วจะไปอยู่ปาริวาสกรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น วะ วันที่ตอบ 2020-08-10 09:02:10


ความคิดเห็นที่ 91 (4203122)

   แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระสม​พงษ์​ ภททสาโร วันที่ตอบ 2020-08-11 13:15:30


ความคิดเห็นที่ 92 (4203262)

   แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สมพงษ์​ (Somphong-love-at-hotmail-dot-com​)วันที่ตอบ 2020-08-13 12:59:16


ความคิดเห็นที่ 93 (4203553)

  แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระสมพงษ์​ (Somphong-love-at-hotmail-dot-com​)วันที่ตอบ 2020-08-15 05:33:12


ความคิดเห็นที่ 94 (4203656)

  แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฐิตคุโณ (Balmnpk-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-08-15 17:26:25


ความคิดเห็นที่ 95 (4204304)

 

 

แจ้งต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์​ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านกระทู้​นี้ทุกท่านว่าผมติดอาบัติสังฆาทิเสสข้อที่ 1 ขอพ่อแม่ครูบาอาจารย์​พระสงฆ์​โปรดได้รับทราบและให้ อภัย ผมด้วยหากมีโอกาสกนะผมจะไปทำปาริวาสกรรมครั 

ผู้แสดงความคิดเห็น อาทิตย์ (ketzainw41-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-08-26 12:46:52


ความคิดเห็นที่ 96 (4204309)

แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น New (newinolove-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2020-08-26 15:09:46


ความคิดเห็นที่ 97 (4204327)

 แจ้งต่อครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ ว่าผมได้ทำผิดอาบัติสังฆาทิเสส ข้อที่ ๑ และข้อที่2​ครับ ขอครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ได้รับทราบและได้โปรดให้อภัยกระผมด้วย และหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับ

ออกพรรษา​นี้ผมจะเข้าปาริวาสกรรมครับ

พระวัชร​พงศ์​ ปภัสสฺโร
ผู้แสดงความคิดเห็น พระวัชรพงศ์​ ปภฺสสโร วันที่ตอบ 2020-08-26 22:59:39


ความคิดเห็นที่ 98 (4204548)

 มีแต่คน ทำผิดพลาดเต็มไปหมด ...

ไม่ต้องมาบอกในนี้หรอกครับ ปลงอาบัติตอนเช้า หรือก่อนลงปาติโมกข์

ก็คือการบอกอาบัติแล้วละครับ ท่อนที่ว่า "สัพพาครุละหุกา" ก็คือการบอกอาบัติหนักทั้งหลาย

แก่สงฆ์ที่ท่านกล่าวปลงอาบัติด้วยด้วยแล้วล่ะครับ ... เต็มที่ก็ไม่เกิน 15 วัน หรือ 1 เดือน ท่านก็ต้องปลงอาบัติอยู่แล้ว (ก็คงปกปิดไม่เกินนั้น)   ยังไงเวลาท่านไปปริวาส เค้าก็ไม่ให้ท่านอยู่เกิน 10 วันหรอกครับ เพราะงานปริวาสส่วนใหญ่เค้าจัดเต็มที่แค่นั้นแหละ ถ้าท่านกลัวน้อยไป ก็ไปมันหลายๆที่หลายๆป่าเอาครับ สัก5 ป่า 10 ป่า ก็ว่ากันไปเดินสายไปเลย จนกว่าจะสบายใจละค่อยสึก ~ แนะนำว่าให้ทำก่อนสึกนะครับ ถ้าไม่สึก ยังไงท่านก็อาบัติอีกเชื่อเถอะ ถ้ายังไม่คิดจะสึกก็อย่าเพิ่งไปเข้าปริวาสเลยครับ เสียเวลาเปล่าๆ รอไปเข้าตอนท่านแก่ๆ ก่อนมรณะภาพก็ได้ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระติดสังฆาบานตะไท วันที่ตอบ 2020-08-31 01:23:46


ความคิดเห็นที่ 99 (4204989)

 แจ้งต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ที่เข้ามาอ่านกระทู้นี้ทุกท่านว่าอาบัติสังฆาทิเสสข้อที่ 3,4 ขอพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์โปรดได้รับทราบและให้ อภัย ผมด้วยหากมีโอกาสผมจะไปทำปาริวาสกรรมครับพระฐิตสัมปันโน

ผู้แสดงความคิดเห็น พระใหม่ วันที่ตอบ 2020-09-08 02:58:30


ความคิดเห็นที่ 100 (4205178)

 ขออภัยมากๆครับกะผมทำผิดอาบัติสังฆาทิเสสข้อ1จำวันไม่ได้

ทำไงดีครับรู้ว่าผิดปกปิดหลายปีแล้วข้อครูบาอาจารย์ยกโทษกรรมนี้ให้กระผมด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น อิทธิมโญ นามะ วันที่ตอบ 2020-09-11 20:11:44[1] 2 ถัดไป >>


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล