ReadyPlanet.com


นิสสัคคีย์ยะ


 เรื่องนิสสัคคิยปาจิตตีย์ เกี่ยวกับการรับเงิน กาลนี้นำมาเทียบเคียงกับมหาปเทส4 ข้อที่ 4 ได้หรือไม่ ต้องปาจิตตีย์ปลงอาบัติตก เพราะการถูกและการจับ ซึ่งเงิน อันได้มา ในการถวายทานของ ญาติโยม บางครั้งเราต้องจับและถูกก่อนที่จะนำมาให้ไวยาวัจกร เราก็มีไวยาวัจกรเป็นผู้เก็บไห้ และเราไม่ได้ยินดีในเงินนั้นเรายินดีในปัจจัย 4 ซึ่งจะได้มาจากเงินนั้นเท่านั้น คือไม่จำเป็นต้องสละเหมือนในข้อบัญญัติที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ เพราะกาลและประเทศเปลี่ยนไป จะยกนิสสัคคีย์เฉพาะข้อนี้ ได้หรือไม่ (ถ้าได้จะได้หายกังวลการปฏิบัติจะได้ไม่ขัดข้องในข้อนี้) และการปลงอาบัติปาจิตตีย์ก็ตก ขอกราบเรียนพระอาจารย์พิจารณาให้ด้วยครับ คือเราไม่ได้เพิกถอนสิขาบทด้วยตนเอง แค่เรานำหลักมหาปเทสมาพิจารณาตามขั้นตอนของเราเองเท่านั้นว่าเหตุนี้จำเป็นอย่าง นี้ ตามกาลอย่างนี้ตามบุคคลอย่างนี้ ตามประเทศอย่างนี้ สำหรับตัวเองอยากจะให้ตัวเองคิดง่ายๆแค่นั้นเองก็คือไม่ให้กังวล ในนิสสัคคียะ และตนไม่ติดค้างอาบัติใดๆคือเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากความหม่นหมองใจ ในข้อสิขขาบทต่างๆผู้ตั้งกระทู้ พระ ปุณญโญ (Sarayutswasdi2-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2019-04-13 15:40:06


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4167594)

ถ้ารู้ว่าเป็นเงิน แล้วมีเจตนาจับต้องเงินนั้น ก็ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ ต้องสละเงินนั้น แล้วปลงอาบัติกันสงฆ์ ๔ รูป อาบัติจึงตกไป ถ้าไม่รู้ไม่เห็นว่าเป็นเงิน แล้วจับต้องเงินนั้น ท่านไม่ปรับอาบัติ แต่เงินนั้นก็ต้องสละทิ้งไปอาจให้ตกเป็นของสงฆ์ จะนำไปใช้จ่ายเป็นของส่วนตนไม่ได้

เวลาเขาถวายปัจจัย ก็ต้องระมัดระวัง ถ้าอยากรักษาพระวินัยให้บริสุทธิ์ ก็ต้องทำตามที่ท่านบัญญัติไว้ จะไปดัดแปลงพระวินัยเอาตามใจชอบไม่ได้ มหาปเทส ๔ มีไว้ใช้ในกรณีที่ ไม่มีบัญญัติในพระวินัยโดยตรง จึงนำมหาปเทส ๔ มาใช้โดยอนุโลม ก็เพื่อให้เข้ากับที่พระวินัยบัญญัติไว้ ไม่ใช่เพื่อให้ถูกใจตนเอง

ถ้ารู้ว่าเขาถวายเป็นเงิน ก็อย่าจับ ฝากให้โยมช่วยถือให้ เอาไปให้คนขับรถถือให้ก็ได้ หรือให้เขาโอนเข้าบัญชีให้ แล้วแต่อย่างใดจะเหมาะสม ผู้มีปัญญา คือ ผู้ที่สามารถรักษาพระวินัยให้บริสุทธิ์ได้ในทุกกรณี ไม่ใช่ผู้ทำลายพระวินัยตามใจตนเองต้องการ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระวิทยา วันที่ตอบ 2019-04-13 23:22:20[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล