ReadyPlanet.com


เป็นฆราวาสอวดอุตริมนุษย์ธรรมได้ไหม


 กราบเรียนท่านพระครูที่เคารพ ดิฉันได้ฟังนักบรรยายธรรมท่านหนึ่ง ได้กล่าวว่าตนเองบรรลุธรรมขั้นโสดาบันขึ้นไป ถ้าเป็นพระสงฆ์ย่อมปาราชิก แต่เป็นฆราวาสอาจไม่มีข้อบังคับไว้ แต่อยากเรียนถามท่านพระครูเป็น 3 ข้อ ดังนี้ ข้อหนึ่ง เราจะมีวิธีการใดที่จะทดสอบว่าท่านผู้นั้นได้สำเร็จตามที่ตนเองได้กล่าวอ้างไว้ ถ้าตอบว่าได้  จะต้องทดสอบอย่างไร ข้อสอง ท่านผู้นั้นถ้าไม่สำเร็จตามที่ตนประกาศไว้ จะมีผลอย่างไรกับตัวผู้นั้นเองบ้าง ข้อสาม ถ้ามีคนหลงเชื่อในคำกล่าวนั้น จะถือว่าเข้าข่ายทำลายสงฆ์ให้แตกแยกได้หรือไม่ (พูดให้ผู้ศรัทธาหลงผิดไปจากคำสอนของพระพุทธองค์)  ขอกราบขอบพระคุณค่ะผู้ตั้งกระทู้ ผู้น้อย :: วันที่ลงประกาศ 2019-09-16 14:05:14


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4184915)

 ๑. จะรู้ว่าใครเป็นพระโสดาบัน ตัวเองก็ต้องเป็นพระโสดาบันก่อน พระโสดาบันมีศีล ๕ บริสุทธิ์ ยอมตายก็ไม่ยอมทำผิดศีล ลองหาอุบายให้เขาทำผิดศีลดู ว่าเขาจะทำไหม

๒. ถ้าไม่เป็นจริง ก็เท่ากับกล่าวตู่พระโสดาบัน หลอกลวงคนอื่น ผิดศีลข้อมุสา ตายแล้วก็ไปนรก

๓. ไม่ถือว่าทำให้สงฆ์แตกแยก ไม่เกี่ยวกับสงฆ์ แต่ทำให้คนที่หลงเชื่อเข้าใจผิด และถ้าพูดต่อ ๆ ไป ก็จะทำให้คนอื่นเข้าใจผิดไปด้วย เท่ากับสอนธรรมผิด

ผู้แสดงความคิดเห็น พระวิทยา วันที่ตอบ 2019-09-16 23:46:00[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล