ReadyPlanet.com


วัตรปฏิบัติ พระเถระ


 กราบนมัสการ

กระผมมีข้อสงสัยในข้อวัตร พระอาจารย์ที่ผมรู้จักและนับถือดังนีั

1 การบิณฑบาตร ท่านจะเมตตาซื้อตับปิ้ง ลูกชิ้นจากตลาดแล้วโยนให้สุนัขตลอดทางที่ท่านเดินบิณฑบาตร เวลาเจอท่านก็จะตะโกนเรียกชื่อสุนัข หรือเจอวัวที่ผูกไว้ท่านก็จะร้องเสียงมอๆๆเป็นการทักทาย ซึ่งท่านบอกเองว่าชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้านไม่ชอบกิริยาที่ท่านทำ ว่าไม่สำรวม จึงไม่ค่อยมีคนใส่บาตรท่านแต่ท่านไม่สน

2ชุมชนรอบสำนักสงฆ์ไม่มีใครมาทำบุญกับท่านเลย 10กว่าพรรษา เพราะเขาไม่ชอบท่านเปิดเพลงเสียงดัง เคยมีชาวบ้านว่าท่านว่าเปนพระไม่สำรวม ท่านก็เถียงกลับว่าในศีลไม่มีห้ามพระฟังเพลง เปิดเพลง กระผมก็เคยเปรยๆว่าเป็นโลกติเตียน ท่านก็ว่ามันไม่ผิดศีล

3ท่านมักจะใช้ไมโครโฟน สวดมนตช่วงตี4ตี5 แล้วพูดกระทบพระวัดบ้านที่ไม่บิณธบาตรหรือกระทบผู้นำชุมชมในเรื่องข้ออรรถธรรม

4เนื่องจากท่านจำวัดองค์เดียว พร้อมกับมีสุนัขที่ท่านรับดูแบ30กว่าตัว ท่านรับเงิน จับจ่ายใช้สอยเงิน เข่นซื้อลูกชิ้น ซื้อตับปิ้งให้สุนัขตอนเช้า ผมมองว่าในพระวินัยห้ามรัยเงิน จับเงิน แต่ท่านโต้แย้งว่า พระวินัยห้าม เรียกรับเงินรับทอง หรือยินดีในเงินทอง 

ส่วนข้ออื่นท่านไม่มีการสะสมเงิน ใน บช แทบไม่มีเพราะใช้ซื้อข้าวหมา หมด

กระผมกราบเรียนสอยถามในมุมมองพระกรรมฐานจากพระอาจารย์ ครับผม

กราบนมัสการด้วยความเคารพ

 

 ผู้ตั้งกระทู้ พระบวชใหม่ :: วันที่ลงประกาศ 2020-04-03 14:21:32


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4195253)

 ๑. การบิณฑบาต ท่านให้ไปด้วยอาการสำรวมคือ เดินจงกรมภาวนาไป เมื่อสังเกตเห็นมีผู้ประสงค์จะใส่บาตร ก็หยุดรับบาตร ในขณะรับบาตร ก็ให้ตาแลดูแต่ในบาตร ไม่จ้องมองดูหน้าตาญาติโยม หรือพูดคุยโดยไม่จำเป็น เมื่อเขาใส่บาตรแล้วก็เดินผ่านไป ไม่จำต้องให้พร นี่เรียกว่า บิณฑบาตเป็นวัตร ท่านไม่ได้ใช้ให้ไปเลี้ยงวัว เลี้ยงหมา

๒. ศีล ๘ ก็ห้ามฟังเพลงแล้ว ศีลของพระละเอียดกว่าญาติโยมตั้งมากมาย มีทั้งธรรม มีทั้งวินัย ธรรมเป็นส่วนละเอียดกว่าพระวินัยเข้าไปอีก บางอย่างไม่ผิดพระวินัย แต่ผิดธรรมก็มีเยอะแยะ พระองค์นี้เป็นพระทุศีลแท้ จะให้ชาวบ้านเขาศรัทธาได้อย่างไร บวชเสียข้าวสุกเปล่าตั้ง ๑๐ พรรษา โยมถือศีล ๘ ฟังเพลงไม่ได้ ถ้าพระถือศีล ๒๒๗ ฟังเพลงได้ แล้วญาติโยมเขาจะกราบพระได้ลงคอแลหรือ

๓. พูดจาฆ่าตัวเอง

๔. ในพระวินัยห้ามพระจับเงินจับทองให้มีไวยาวัจจกรจัดการให้ ห้ามยินดีในเงินทองที่เขาถวาย ให้ยินดีในปัจจัย ๔ ที่จะได้จากเงินนั้น ห้ามทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยเงินหรือทองกับคฤหัสถ์ ขืนทำ ท่านปรับอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ ต้องเอาทั้งเงินและของที่ได้จากเงินที่จับต้องแล้วนั้นมาสละในท่ามกลางสงฆ์ แล้วปลงอาบัติต่อสงฆ์ จึงจะพ้นจากอาบัติได้

ผู้แสดงความคิดเห็น พระวิทยา วันที่ตอบ 2020-04-04 12:14:31[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล