ReadyPlanet.com


เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า


 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่เป็นสัพพัญญูคือรู้ทุกอย่าง

(แม้พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ไม่รู้ทุกอย่าง)

เพราะอย่างนั้น ท่านจึงรู้ว่าบุคคลนี้ เทศเรื่องอะไรแล้วจึงบรรลุมรรคผลตั้งแต่โสดาบันจนถึงอรหันต์

หรือรู้ว่า บุคคลนี้ถ้าตรัสเรื่องอะไรแล้ว จากบุคคลที่เคยปรามาสก็หันมานับถือ

หรือรู้คำตอบของทุกคำถาม เป็นต้น

ดังนั้น ถ้าหากตัวเอง(หรือบุคคลอื่น)อยู่ในสมัยพุทธกาล ถ้าพระเทศสอนสั่งอะไรกับเราเป็นครั้งแรกในชีวิตชาติปัจจุบัน หรือครั้งแรกที่ทำให้บรรลุมรรคผล ก็แสดงว่า สิ่งนั้นเหมาะกับเราที่สุด เป็นคำตอบที่เราตามหาที่สุด เป็นต้น ใช่ไหม(ให้พระพุทธเจ้าทรงเลือกให้)ผู้ตั้งกระทู้ ชญานัน :: วันที่ลงประกาศ 2020-04-12 14:32:49


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4195891)

 การที่ฟังเทศน์แล้วจะบรรลุธรรมได้นั้น คือ ผู้นั้นต้องสร้างบารมีมาเต็มเปี่ยมแล้วหนึ่ง และได้ฟังท่านผู้หลุดพ้นแล้วเทศน์ให้ฟังหนึ่ง ถ้าหากเป็นพุทธเวไนย ก็จะเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าเท่านั้น ที่จะเทศน์ให้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้ สาวกไม่อาจเทศน์ได้เหมือนพระพุทธเจ้า อีกทั้งมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้น ที่สามารถหยั่งรู้จริตนิสัยของสัตว์โลกว่า ควรแก่ธรรมชนิดใด ก็นำธรรมที่ถูกจริตนิสัยมาแสดงให้ฟัง คือรู้ว่า ผู้นั้นเคยปฏิบัติมาอย่างไร ก็แนะนำสั่งสอนให้ถูกกับจริตนิสัย และแสดงธรรมต่อจากนั้นให้ยิ่งขึ้นไป จึงเป็นเหตุให้ผู้นั้นบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้

ผู้แสดงความคิดเห็น พระวิทยา วันที่ตอบ 2020-04-15 00:07:17[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล