ReadyPlanet.com


ทำแบบนี้ผิดศีลหรือไม่ผิดศีลครับ


 กราบนมัสการพระคุณเจ้าครับ

กระผมขออนุญาตเรียนถามว่า กระผมมีหน้าที่เป็นเสมียน แล้วมีความรับผิดชอบต้องเป็นคนเก็บเงินที่พนักงานคนอื่นๆ แต่มีกรณีเกิดขึ้นว่า พนักงานคนอื่นเขาเอาเงินมาส่ง เช่น ต้องส่งเงิน 19 บาท แล้วเขาเอาเงินมาจ่ายทิ้งไว้ 20 บาทแล้วก็หายไปเลยไม่รอเราทอนเงิน ผมก็คิดว่าเขาคงไม่ต้องการเงินทอน เลยไม่ได้ตามไปทอนให้ แล้วเอาเงินทอนนั้นเป็นเงินประจำเคาท์เตอร์ไป เพราะมันต้องมีเงินสำรอ งไว้ทอนลูกค้าซึ่งก็นับว่าเป็นของบริษัทนั่นแหละครับ ไม่ได้นำมาเป็นของตัวเอง กรณีนี้ผมจะทำผิดศีลข้ออทินนาทานหรือไม่ครับผู้ตั้งกระทู้ ผู้มีศีลเป็นที่รัก :: วันที่ลงประกาศ 2020-04-29 16:03:26


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4196786)

 การจะทำผิดศีลข้ออทินนาทาน ต้องมีองค์ประกอบครบดังนี้ 

๑. ของนั้นมีเจ้าของหวงแหนอยู่

๒. คุณรู้ว่าของนั้นมีเจ้าของหวงแหนอยู่

๓. คุณมีเจตนาที่จะขโมยเอาของนั้นมาเป็นของตน

๔. คุณได้ทำความพยายามที่จะขโมยของนั้น

๕. ของนั้นเคลื่อนจากที่ตกเป็นของคุณ

ครบองค์ ๕ อย่างนี้ ก็ถือว่า ศีลขาด ๑๐๐%

ผู้แสดงความคิดเห็น พระวิทยา วันที่ตอบ 2020-04-30 00:32:27[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล