ReadyPlanet.com


รบกวนอธิบาย อภิชฌา ในกุศลกรรมบทครับ


 กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพ

กระผมมีความสงสัยในกุศลกรรมบท ข้อที่ว่า ความเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นครับ หรือ อภิชฌา ท่านกล่าวว่าองค์ประกอบของอภิชฌามี 2 คือ

1. ปรภณฺฑํ        ทรัพย์สมบัติของผู้อื่น

2. อตฺตโน ปริณามนํ     มีจิตคิดให้เป็นของตน

ในกรณีแบบนี้ถ้าหากเราไปอยากได้ของๆ ผู้อื่น เช่น อาหาร ขนม รถ บ้าน ที่ดิน แต่ว่าเราไม่ได้คิดจะขโมยมา มีเพียงอยากขอซื้อ หรือขอ หรืออะไรก็ตามที่ถูกต้อง

แบบนี้จะจัดว่าเราล่วงกุศลกรรมบทไหมครับผู้ตั้งกระทู้ ผู้มีศีลเป็นที่รัก :: วันที่ลงประกาศ 2020-06-11 22:08:03


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4199234)

ถ้าเราไม่มีเจตนาที่จะขโมยของคนอื่น เพียงแค่คิดอยากได้ อยากขอซื้อ ไม่คิดทำในสิ่งที่ผิด เช่น

ทางกาย ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม เรียก กายสุจริต

ทางวาจา ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ เรียก วจีสุจริต

ทางใจ ไม่โลภอยากได้ของคนอื่น ไม่พยาบาทปองร้ายผู้อื่น ไม่เห็นผิดไปจากคลองธรรม เรียก มโนสุจริต

ถ้าประพฤติตั้งมั่นอยู่ในสุจริตทั้ง ๓ ประการ นี้ ก็ไม่มีอะไรผิด ลำพังแค่คิดไม่ดีอย่างเดียว ถ้าไม่มีเจตนาจะกระทำการใด ๆ ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่บุคคลอื่น ก็ยังไม่ถือว่า ผิดร้ายแรง แค่เป็นบาปทางใจ ทำให้ใจไม่สงบได้ ต่อเมื่อแสดงออกมาทางกาย ทางวาจา จึงถือว่า เป็นการก้าวล่วงอกุศลกรรมบท

ผู้แสดงความคิดเห็น พระวิทยา วันที่ตอบ 2020-06-12 00:53:26


ความคิดเห็นที่ 2 (4199377)

ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้มีศีลเป็นที่รัก วันที่ตอบ 2020-06-12 22:39:34[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล