ReadyPlanet.com


การใช้คำว่าขอน้อบนำบุญ กับ ขออนุโมทนาบุญ ต่างกันมัย


 การใช้คำว่าขอน้อบนำบุญ กับ ขออนุโมทนาบุญ  ต่างกันมัยเจ้าคะ  ถ้าเราจะไปทำบุญ แล้วมีเพื่อนมาฝากเงินทำบุญด้วย เราควรพูดว่า อนุโมทนาบุญ ใช่มัยคะ   แต่ถ้าเราไปทำบุญมาแล้ว เอาบุญมาฝาก เอาควรพูดว่า ขอน้อมนำบุญให้ ถูกหรือไม่เจ้าคะผู้ตั้งกระทู้ Kunrada (nongnuna-dot-tas-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2020-06-16 10:42:19


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4199630)

การอนุโมทนาบุญ คือ เรายินดีเมื่อเห็นคนอื่นทำบุญ หรือทำดีอย่างไร ก็บอกว่า ยินดีด้วย หรือ ขออนุโมทนาด้วย ก็จัดว่าป็นบุญอันเกิดจากการอนุโมทนาบุญ เรียกว่า ปัตตานุโมทนามัย ส่วนการที่เราไปทำบุญมาแล้ว บอกว่า เอาบุญมาฝาก จริง ๆ แล้ว ก็ไม่มีบุญอะไรมาฝากใคร เพราะ ชื่อว่า บุญ ใครทำคนนั้นก็ได้ จะเอาไปฝากคนอื่นหาได้ไม่ นอกจากเราจะพูดให้เขาฟังว่า เราไปทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้มา ถ้าเขามีใจยินดี เขาก็อนุโมทนาบุญกับเราได้ เขาก็ได้บุญจากการที่เขาได้อนุโมทนา ไม่ใช่เราเอาบุญไปฝากเขา

ผู้แสดงความคิดเห็น พระวิทยา วันที่ตอบ 2020-06-16 20:31:46[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล