ReadyPlanet.com


บริสุทธิ์


นมัสการพระอาจารย์ครับ

เจตนาอันบริสุทธิ์หมายถึงศีลที่บริสุทธิ์ด้วยถูกต้องหรือไม่ครับผู้ตั้งกระทู้ บอม :: วันที่ลงประกาศ 2020-06-23 16:56:37


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4199995)

ศีลบริสุทธิ์ คือ ไม่มีเจตนาจะล่วงเกินศีล แม้ความตายจะอยู่ตรงหน้า ยอมตายก็ไม่ยอมให้ศีลขาด

ส่วนเจตนาบริสุทธิ์ มันอาจเปลี่ยนเจตนาไปในขณะใดก็ได้ ถ้ามีสิ่งยั่วเย้าที่ชอบใจ ก็อาจทำให้เจตนาไม่บริสุทธิ์

ผู้แสดงความคิดเห็น พระวิทยา วันที่ตอบ 2020-06-23 18:45:16


ความคิดเห็นที่ 2 (4200013)

 นมัสการพระอาจารย์ครับ

เวลาทำกิจต่างๆ เช่น รดนํ้าต้นไม้ เป็นต้น มักมีมดหรือสัตว์เล็กๆอาศัยอยู่ในกระถางต้นไม้ เวลารดนํ้าพวกเขาก็พากันออกมา บางตัวอาจตายเพราะโดนนํ้าหรือเพราะเหตุใดๆที่เกิดขึ้นจากการรดนํ้าต้นไม้ของเรา แต่เราไม่มีเจตนาจะให้เขาตายเลยเพียงแต่ต้องการรดนํ้าต้นไม ้เท่านั้น แม้กิจอย่างอื่นเป็นต้นว่าล้างถ้วยล้างชามก็เหมือนกัน หากว่าเราไม่มีเจตนาจะให้พวกเขาตาย แต่พวกเขาอาจตายเพราะการทำกิจของเรา อย่างนี้ชื่อว่า เรามีศีลที่บริสุทธิ์อยู่หรือไม่ครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น บอม วันที่ตอบ 2020-06-23 21:24:15


ความคิดเห็นที่ 3 (4200055)

 การรักษาศีลให้บริสุทธิ์มีองค์ประกอบดังนี้

๑. สัตว์นั้นมีชีวิต คือมีลมหายใจ

๒. เรารู้ว่าสัตว์นั้นเป็นสัตว์มีชีวิต

๓. เรามีเจตนาที่จะฆ่า

๔. เราทำความพยายามที่จะฆ่า

๕. สัตว์นั้นตาย

ครบ ๕ ประการ นี้ ถือว่า ศีลขาด

ถ้าทำครบ ๔ แต่สัตว์นั้น ไม่ตาย ถือว่า ศีลทะลุ

ถ้าทำครบ ๓ แต่ไม่ถึงกับจะฆ่า เพียงแกล้งให้มันบอบช้ำลำบากไปบ้าง ถือว่า ศีลพร้อย

ถ้าทำครบ ๒ แต่ไม่ได้ทำความพยายามใด ๆ แค่หงุดหงิดงุ่นง่านอยู่แต่ภายในใจ ถือว่า ศีลด่าง

ถ้าจิตสงบนิ่งมั่นคง ไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายเบียดเบียนใด ๆ เลย ถือว่า ศีลบริสุทธิ์

การจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ บางครั้งต้องยอมสละสูญเสียอะไรไปบ้าง ยอมตายก็ไม่ยอมให้ศีลขาด ถ้ารู้ว่าทำแล้วเขาจะตายก็อย่าทำ จะบอกว่าไม่เจตนามันก็เหมือนเจตนา ถ้ากลัวข้าวของจะเสียหาย แล้วไปทำให้เขาตาย ศีลมันก็ไม่บริสุทธิ์

ถ้าเราเดินไปเหยียบมดตาย โดยที่เราไม่เห็นมัน อย่างนี้ก็ไม่ถือว่า ศีลขาด แต่ถ้าเราเห็นมัน แล้วยังเดินไปเหยียบ จะบอกว่าไม่มีเจตนาก็ไม่ได้ เพราะมองเห็นอยู่ แล้วก็รู้อยู่ว่า ถ้าไปเหยียบถูกมัน มันก็ต้องตายแน่ ๆ จะให้ศีลมันบริสุทธิ์ได้อย่างไร เจตนาขี้โกง เจตนาเห็นแก่ตัว มันยิ่งเลว

ผู้แสดงความคิดเห็น พระวิทยา วันที่ตอบ 2020-06-24 17:17:40


ความคิดเห็นที่ 4 (4200063)

นมัสการพระอาจารย์ครับ

ก่อนทำกิจเหล่านี้หากเราทำในใจใว้ว่า ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงหลีกไปจากบริเวณนี้ข้าพเจ้าจะทำกิจขอให้พวกเธอทั้งหลายจงหลีกไปและอย่าได้เป็นอันตรายเพราะการทำกิจของเราเลยด้วยอำนาจแห่งพุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ คุ้มครอง เทอญ สาธุ และทำด้วยความระมัดระวัง อย่างนี้ใช้ได้ไหมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น บอม วันที่ตอบ 2020-06-24 19:17:07


ความคิดเห็นที่ 5 (4200068)

 ถ้ามันจำเป็นต้องทำเพราะเกี่ยวเนื่องด้วยหน้าที่การงานอาชีพหลีกเลี่ยงไม่ได้ อันใดทำแล้วสบายใจ ก็ทำไปเถอะ ใจยังไม่หนักแน่นมั่นคงในศีล มันก็ต้องมีด่างมีพร้อยมีทะลุมีขาดบ้างเป็นเรื่องธรรมดา ฝึกไปนาน ๆ มันก็จะค่อย ๆ ดีขึ้นเอง ที่สำคัญคือ อย่าให้ศีลขาดโดยเจตนา

ผู้แสดงความคิดเห็น พระวิทยา วันที่ตอบ 2020-06-24 23:02:23


ความคิดเห็นที่ 6 (4200079)

 นมัสการครับ

กระผมจะพยายามตามกำลังและสติปัญญาครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น บอม วันที่ตอบ 2020-06-25 07:17:29[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล