ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
dot

dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 15 คน
dot


ฟัง F.M. 103.25 MHz.
ชมทีวีช่องหลวงตา
ฟังวิทยุออนไลน์ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ขอเชิญสมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม face book วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม twitter วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน


ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑

 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑

.
กาลเวลาย่อมกลืนกินทุกสรรพสิ่ง ไม่เว้นแม้กระทั่งตัวมันเอง ปีเก่ากำลังจะถูกกลืนกินไป พร้อม ๆ กับ การก้าวเข้ามาของปีใหม่
.
ผู้รู้ทั้งหลาย ย่อมรู้โลกตามความเป็นจริง หาได้หลงไปตามสมมติคือ ชื่อเสียงเรียงนามที่เปลี่ยนไปไม่ วันคืนมืดแจ้ง มันเคยเป็นอยู่อย่างไร ก็ยังคงเป็นอยู่อย่างนั้น มันยังคงทำหน้าที่ยืนตัวรับสมมติอยู่ดังเดิม ยังคงเกิดแล้วดับอยู่ดังเดิม ไม่มีอะไรต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นปีเก่า หรือปีใหม่ ที่ต่างกัน คือความรู้สึกของคนที่ไม่รู้ความจริงต่างหาก
.
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลาย จงมีสติรำลึกชอบ เป็นสัมมาปฏิบัติตั้งมั่นอยู่ในความดี แล้วความดีจะส่งผลดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย มีอายุ วัณณะ สุขะ พละ ที่เลิศที่เจริญ หากปรารถนาสิ่งใดอันควร อันชอบด้วยธรรม ก็จงสัมฤทธิผลสมดังความมุ่งมาดปรารถนานั้น ๆ จงทุกประการ ทุก ๆ ท่าน เทอญ.
.
พรอันล้ำเลิศประเสริฐสุด ก็คือพรที่เราให้กับตัวเอง ด้วยการคิดดี ทำดี พูดดี สิ่งใดที่เคยทำไว้ไม่ดี ก็จงเลิกละเว้นไปเสีย ให้ตั้งตนมั่นคงอยู่ใน ศีล สมาธิ ปัญญา ฝึกหัดชำระจิตให้ผ่องใสบริสุทธิ์ ให้รู้แจ้งธรรมทั้งปวง
.
นี่แหละ คือ พรอันประเสริฐ ที่ทุกคนควรมอบเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้กับตัวเอง ทำตัวเองให้กลายเป็นคนใหม่ในปีใหม่ที่ต้องดีกว่าตัวเองที่เป็นคนเก่าในปีเก่า
.
ถ้าเราไม่ให้พรตัวเองด้วยการคิดดี ทำดี พูดดี เสียแล้ว ก็ยากที่ใคร ๆ จะมาให้พรเราได้ และยากที่เราจะได้รับผลตอบแทนที่ดีงาม
.
เพราะทุกส่ิงทุกอย่างในโลกนี้ ย่อมปรากฏผลตามสมควรแก่เหตุ ไม่ปรากฏผลขึ้นโดยปราศจากเหตุ ทำเหตุดีก็ย่อมได้รับผลดี ทำเหตุไม่ดีก็ย่อมได้รับผลไม่ดี นี้ เป็นสัจธรรมที่มีอยู่คู่โลกมาตลอดกาลนาน
.
คนอื่นให้พร ก็เป็นเพียงเสียงลมกระทบหูแล้วก็ดับไปเท่านั้น อาจฟังแล้วดูดี ไพเราะเสนาะโสต ทั้งปลอบประโลมใจให้ชื่นบาน แต่เราต้องให้พรตัวเองด้วยการคิดดี ทำดี พูดดี ด้วย พรมันถึงจะสัมฤทธิผลได้ อย่าได้หลงเสียงลมกระทบหูว่า จะมาทำให้เราได้ดิบได้ดี ไม่มีทางเป็นอย่างนั้น
.
ถ้าเราไม่ทำดี ก็ไม่มีทางที่จะได้ดี
จงท่องจำเอาไว้ให้ขึ้นใจ
.
ตอนนี้ก็มีกระแสสวดมนต์ข้ามปี ก็จะให้ข้อคิดไว้สักนิด การสวดมนต์ก็ดีอยู่แล้วสามารถสวดได้ตลอดเวลาเท่าที่ต้องการ และเป็นมงคลตลอดเวลาอยู่แล้ว เป็นกิจที่ต้องทำติดต่อสืบเนื่องกันอย่างสม่ำเสมอ มันจึงจะมีอานิสงส์ ทำใจให้เกิดความสงบเป็นบาทฐานของสมาธิได้ อย่างนี้จึงเป็นมงคล
.
ไม่ใช่จะมาสวดมนต์ให้เป็นมงคลเอาตอนเฉพาะจะข้ามปีนี้เท่านั้น ความเป็นมงคลไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการสวดมนต์ข้ามปี อันนี้ทำเป็นพิธีกรรมเฉย ๆ ถ้าไม่เข้าใจให้ถ่องแท้ ก็อาจจะหลงผิดไปถือฤกษ์ถือยามเข้าให้อีก 
.
ถ้าสวดมนต์แล้ว ไม่พยายามคิดดี ทำดี พูดดี ไม่ฝึกตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรม มันก็เอาดีไม่ได้หรอก
.
ความสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่การสวดมนต์ จะข้ามปีหรือไม่ข้ามปีก็ตาม มันอยู่ที่ใจมีศีลมีธรรมหรือไม่ต่างหาก แต่ใครอยากจะสวดมนต์ข้ามปีก็ทำไปเถอะ ก็ดีอยู่ ดีกว่าไม่ได้สวด แต่จงระวังอย่าให้ใจสำคัญผิดไปจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็พอ 
.
ถ้ามีศีลมีธรรมอยู่ในใจแล้ว จะสวดมนต์เวลาไหนก็เป็นมงคลทั้งหมด ไม่ต้องรอข้ามปีก็สวดได้ แต่ถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมเสียแล้ว จะสวดมนต์ข้ามปี ก็สักแต่ว่าทำไปอย่างนั้นเอง ต่อให้สวดจนปากฉีก ก็หาดีไม่ได้ เพราะถ้ายังทำผิดศีลผิดธรรมอยู่ ตายแล้วก็หนีไม่พ้นไปอบายอยู่เหมือนเดิม
สายธารธรรม โดย...เจ้าอาวาส

* ข้อวัตรปฏิปทาในพ่อแม่ครูอาจารย์
* บริขารพระป่าในปฏิปทาพ่อแม่ครูอาจารย์
* สุดรัก...สุดอาลัย... พ่อแม่ครูอาจารย์
* ประกาศวัดป่าบ้านตาด เรื่อง หนังสือภูริทัตตะ อัครเถราจารย์
* พระประวัติย่อ สมเด็จพระญาณสังวร ฯ
* ชมวีดีโอชิวิตที่วัดป่าบ้านตาด
* 100 ปี ชาตกาลองค์หลวงตา
* ชมวีดีโองานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
* ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน (ย่อ)
* ทำเนียบพระสังฆาธิการจังหวัดเชียงใหม่
* สมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน article
* คำพระอุปัชฌาย์สอนนาค
* เทศน์อบรมนักศึกษา ที่ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มช. 9 ส.ค. 2556
* เทศน์ที่เวที คปท. ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๗
* เทศน์ที่วัชรธรรมสถาน ๒๕ เม.ย.๒๕๕๗
* เทศน์งานหลวงปู่เขียน ฐิตสีโล 5 ก.พ.2561
* เทศน์งานหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต 8 มี.ค.2561
* เทศน์งานหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป 12 มี.ค.2561
* เทศน์งานหลวงปู่ท่อน ญาณธโร 11 ส.ค.2561
อาสาฬหบูชารำลึก ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
วิสาขบูชารำลึก ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
มาฆบูชารำลึก ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
แม่นี้มีคุณอันใหญ่หลวง
วันเข้าพรรษา
วันที่พ่อจากไป
QR Code เติมบุญ
อุบายแก้ความโกรธ
5 มาสก เป็นเงินเท่าไร
โรคกาย vs โรคใจ
วินัยพระห้ามจับเงิน จับทอง
อุบายปราบความท้อใจ
คนดี ทำดีได้ง่าย
ไอ้ยอดอกตัญญู
ตะวันจะลาลับขอบฟ้า
ทำดีไม่ต้องมีใครเห็น
อาจาริยบูชาครบรอบปีที่ ๗
ให้ทำตัวเหมือนผ้าเช็ดเท้า
พระค่อนประเทศมอมเมาประชาชน
พระอรหันต์ในบ้าน
อุบายแก้หนาว
สมมติแห่งกาลเวลา
ให้ทานอย่างไรจึงมีอานิสงส์มาก?
ไม่มีอะไรเป็นของเราจริง
โลกนี้ก็มีแต่ "เกิด" กับ "ดับ"
คนมีสติปัญญา คือ อย่างไร?
ที่สุดของกาย และ ความกลัวตาย
สงกรานต์ ๕๗ ประเพณีที่จำเป็นต้องยอม
สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย
กราบพระพุทธเจ้าอย่างสนิทใจตลอดอนันตกาล
ศาสนาพุทธไม่มีวันเสื่อมจากโลก
ข้าราชการกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดไร่ขิง 6 พฤษภาคม 2556
อดีตพระชาวญี่ปุ่น ลาสิกขา
วางศิลาฤกษ์เจดีย์หลวงตา ๓๐ ม.ค.๒๕๕๖
เลือกข้างให้มันถูกนะ
เรื่องราวของคนใกล้ตาย
ของขวัญที่ต้องมอบให้กับใครบางคน
ศาสนาทุกศาสนาสอนคนให้เป็นคนดีจริงหรือ?
เขตปลอดความสวย
* เทศน์อบรมนักศึกษา ที่หอพระ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต 29 มิถุนายน 2555
ในที่สุดก็ถึงเวลาที่ต้องปูหินแกรนิต พื้นโบสถ์...
สัมผัส แม่คะนิ้ง และความงามลึกล้ำบนยอดดอยผ้าห่มปก
เครื่องอัดรายการสถานีวิทยุชุมชน
มาชมสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ไม่มีอะไรใหญ่เหนือใจแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล