ReadyPlanet.com


ธัมมานุวัตต์และศาสนวิถีของสามเณรประมัย


หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 
ได้เคยกล่าวว่า....
" เคยได้อ่านหนังสือธัมมานุวัตต์
ของ “สามเณรประมัย” แล้ว
และถือว่าเป็นหลักการปฏิบัติ
ใช้เป็นหลักวิชาการปฏิบัติที่ทันสมัยที่สุด
สำหรับหนังสือเล่มนี้ เป็นที่ปรึกษาได้เป็นอย่างดี
" การปฏิบัติตามแนวพระพุทธศาสนานั้น 
ต้องปฏิบัติตามลำดับ จากง่ายไปหายาก 
จากหยาบไปหาละเอียด 
จากสามัญ ไปสู่ความสุขุมลุ่มลึก
 จากโลกียธรรม ไปสู่โลกุตตรธรรม 
หนังสือ ธัมมานุวัตต์ นี้ก็เช่นกัน... "
 


ผู้ตั้งกระทู้ ชื่อนั้นสำคัญไฉน :: วันที่ลงประกาศ 2021-03-19 14:03:56


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล