ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 19 คน
dot
dot

dot


ฟัง F.M. 103.25 MHz.
ชมทีวีช่องหลวงตา
ฟังวิทยุออนไลน์ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ขอเชิญสมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม face book วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม twitter วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน


: ปักข์ปาติโมกข์

 

ปฏิทินปักข์ปาติโมกข์นี้ ได้ทำการคัดลอกจากต้นฉบับปฏิทินปักขคณนาของมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยคัดเอาแต่เฉพาะวันลงอุโบสถสวดปาติโมกข์เพียงอย่างเดียว เพราะตามพระวินัยกำหนดให้พระสงฆ์ต้องทำสังฆอุโบสถสวดปาติโมกข์ทุกกึ่งเดือน หากยู่่ร่วมกันตั้งแต่ ๔ รูป ขึ้นไป เมื่อถึงวัน ขึ้น/แรม ๑๕ ค่ำ, ๑๔ ค่ำ หรือ ๑ ค่ำ แล้วแต่ว่า วันอุโบสถนั้นจะเป็น ปักข์ถ้วน หรือปักข์ขาด 

.
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์ จึงนำมาจัดทำเป็นแบบฟอร์มขึ้นใหม่ เพื่อให้ดูง่าย และจดจำได้ง่าย เพราะในการสวดปาติโมกข์นั้น ต้องบอกฤดูว่า ฤดูนั้นเป็นฤดูอะไร และบอกอุโบสถว่า เป็นอุโบสถที่เท่าไร ผ่านมาแล้วกี่อุโบสถ ยังเหลืออีกกี่อุโบสถ และต้องบอกว่า เป็นปักข์ถ้วน หรือ ปักข์ขาด

.

เมื่อถึงวันลงอุโบสถสวดปาติโมกข์นั้น พระภิกษุที่อยู่ในวัดทุกรูปต้องรับรู้ตรงกัน และมาประชุมตามกำหนดเวลาที่นัดหมาย แล้วปลงอาบัติเพื่อให้บริสุทธิ์ก่อนฟังพระปาติโมกข์ หากรูปใดเจ็บไข้ได้ป่วยมาร่วมประชุมไม่ได้ ก็ต้องมอบฉันทะให้แก่ภิกษุรูปหนึ่ง นำฉันทะมาแจ้งแก่สงฆ์

.
ดังนั้น ปฏิทินปักข์ปาติโมกข์ นี้ ได้จัดทำขึ้นตามความจำเป็นทางด้านพระวินัย  และผู้จัดทำมิได้สงวนลิขสิทธิ์ หากท่านผู้ใดประสงค์จะนำไปพิมพ์เผยแผ่ หรือพิมพ์ถวายครูบาอาจารย์ตามวัดต่าง ๆ ก็ทำได้ตามประสงค์ ผู้จัดทำก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนานั้น

.
ถ้าหากการจัดทำปฏิทินปักข์ปาติโมกข์ นี้ มีข้อผิดพลาดด้วยประการใด อันอาจเกิดขึ้นเพราะความสะเพร่าเลินเล่อ หรือเพราะความมีสติปัญญาอันน้อย ขอท่านผู้รู้ได้โปรดเมตตาบอกกล่าวไปยังผู้จัดทำด้วย เพื่อจะได้แก้ไขข้อผิดพลาดนั้น ๆ ให้ถูกต้องต่อไป

.

พระครูนิรมิตวิทยากร (วิทยา กิจฺจวิชฺโช)

เจ้าอาวาสวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ปฏิทินปักข์ปาติโมกข์ ๒๕๖๗ ได้ที่ลิงค์นี้

Pakpatimok2567.pdf

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ปฏิทินปักข์ปาติโมกข์ ๒๕๖๖ ได้ที่ลิงค์นี้

Pakpatimok2566.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด