ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 9 คน
dot
dot

dot


ฟัง F.M. 103.25 MHz.
ชมทีวีช่องหลวงตา
ฟังวิทยุออนไลน์ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ขอเชิญสมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม face book วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม twitter วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน


: ปักข์ปาติโมกข์

 

ปฏิทินปักข์ปาติโมกข์นี้ ได้ทำการคัดลอกจากต้นฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยคัดเอาแต่เฉพาะวันลงอุโบสถสวดปาติโมกข์เพียงอย่างเดียว เพราะพระสายวัดป่าเล็งเห็นการสวดปาติโมกข์ และการฟังปาติโมกข์ ในทุกกึ่งเดือน เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจมิได้ 

.
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์ จึงนำมาจัดทำเป็นแบบฟอร์มขึ้นใหม่ เพื่อให้ดูง่าย และจดจำได้ง่าย เพราะในการสวดปาติโมกข์นั้น ต้องบอกฤดูว่า ฤดูนั้นเป็นฤดูอะไร และบอกอุโบสถว่าเป็นอุโบสถที่เท่าไร ผ่านมาแล้วกี่อุโบสถ ยังเหลืออีกกี่อุโบสถ และต้องบอกว่า เป็นปักข์ถ้วน หรือ ปักข์ขาด

.
และวันสวดปาติโมกข์นั้น เป็นสิ่งที่พระในวัดต้องรับรู้ตรงกัน เมื่อถึงวันดังกล่าว พระทุกรูปต้องมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามเวลาที่นัดหมาย แล้วปลงอาบัติเพื่อให้บริสุทธิ์ก่อนฟังพระปาติโมกข์ ที่ในโบสถ์ หรือในศาลาการเปรียญ จะขาดรูปใดรูปหนึ่งมิได้ หากรูปใดเจ็บไข้ได้ป่วยมาร่วมประชุมไม่ได้ ก็ต้องมอบฉันทะให้แก่ภิกษุรูปหนึ่ง นำฉันทะมาแจ้งแก่สงฆ์

.
ดังนั้น ปฏิทินปักข์ปาติโมกข์ นี้ จึงจัดทำขึ้นตามความจำเป็นทางด้านพระวินัย ไม่ได้ทำเล่นโก้ ๆ เพื่อให้ดูสวยงามเพียงอย่างเดียว และผู้จัดทำมิได้สงวนลิขสิทธิ์ หากท่านผู้ใดประสงค์จะนำไปพิมพ์เผยแผ่ หรือพิมพ์ถวายครูบาอาจารย์ตามวัดต่าง ๆ ก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนานั้น แต่จงอย่านำไปแก้ไขดัดแปลงให้ผิดไปจากต้นฉบับเดิม เพราะที่ทำมานี้ก็ได้พยายามจัดทำให้ถูกต้องเรียบง่าย และดูง่ายที่สุดแล้ว

.
ผู้จัดทำต้องขออภัย ถ้าหากการจัดทำนี้มีข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องด้วยประการใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นเพราะความสะเพร่าเลินเล่อ หรือเพราะความมีสติปัญญาอันน้อย ขอท่านผู้รู้ได้โปรดให้อภัยแก่ผู้จัดทำด้วย  และขอได้โปรดบอกกล่าวไปยังผู้จัดทำ เพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดนั้น ๆ ให้ถูกต้องต่อไป

.

พระครูนิรมิตวิทยากร (วิทยา กิจฺจวิชฺโช)

เจ้าอาวาสวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน

 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ปฏิทินปักข์ปาติโมกข์ ๒๕๖๕ ได้ที่ลิงค์นี้

Pakpatimok 2565.pdf

 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ปฏิทินปักข์ปาติโมกข์ ๒๕๖๔ ได้ที่ลิงค์นี้

Pakpatimok 2564.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด