ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 14 คน
dot
dot

dot


ฟัง F.M. 103.25 MHz.
ชมทีวีช่องหลวงตา
ฟังวิทยุออนไลน์ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ขอเชิญสมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม face book วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม twitter วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน


หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ

                                       หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ

             วัดป่านิโครธาราม บ้านหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

                                         "พระอริยเจ้าผู้มีดวงตาเห็นธรรม"

                       

พระเดชพระคุณหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ เป็นหนึ่งในกองทัพธรรมกรรมฐานใต้ร่มธรรมของหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล และท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ท่านเป็นศิษย์ที่ท่านพระอาจารย์มั่นมอบคำบริกรรมให้โดยเฉพาะ เนื่องด้วยท่านเป็นผู้มีราคะจริต ในเบื้องต้นท่านให้คำบริกรรมว่า  "กายเภทํ กายมรณํ มหาทุกฺขํ"  ต่อมาท่านให้เปลี่ยนบริกรรมว่า  "เยกุชโฌ  ปฏิกุโล"

         ท่านได้รับการยกย่องจากพระอาจารย์ใหญ่ทั้งสองว่า  "เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรม"  ท่านมีพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร  พระอทาจารย์กงมา จิรปุญโญ เป็นสหธรรมิกในการออกธุดงค์

         ท่านเกิดในวันอังคาร ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๗ ปีขาล พ.ศ. ๒๔๔๕ ณ บ้านดอนเงิน ตำบลแซแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นบุตรของนายเมืองกลาง และนางบุญมา กาญวิบูลย์

         เมื่ออายุได้ ๑๖-๑๗ ปี ท่านได้ยินพ่อแม่พูดว่า  "การบวชนี้ได้บุญมาก"  ทำให้ท่านอยากบวชขึ้นมาทันที จึงบอกพ่อแม่ว่า  "ต้องการบวช ถ้าได้บวชแล้วจะไม่สึก"  ดังนั้นพ่อแม่จึงนำท่านไปฝากเป็นศิษย์วัดกับพระครูพิทักษ์คณานุการ วัดจอมศรี บ้านเมืองเก่า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

         ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๑ ท่านก็ได้บรรพชาเป็นสามเณร ในระยะนั้นมีโอกาสได้พบกับหลวงปู่ดูลย์ อตุโล เกิดศรัทธาเลื่อมใสจึงได้ติดตามหลวงปู่ดูลย์ออกปฏิบัติและศึกษาธรรม

         ปีพุทธศักราช พ.ศ. ๒๔๖๔ อุปสมบทเป็นภิกษุฝ่ายมหานิกาย ณ วัดปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยมีพระอาจารย์จันทา เป็นพระอุปัชฌาย์

         ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๔๖๖ ได้ออกธุดงค์แสวงหาความสงบวิเวก ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานอยู่กับหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล และท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ได้ยอมมอบกายถวายชีวิตเป็นศิษย์ต่อพระอาจารย์ทั้งสอง ที่วัดบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 

        

                                    รูปเหมือนหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ

         ท่านได้ขอญัตติใหม่จากหลวงปู่เสาร์ และท่านพระอาจารย์มั่น แต่ท่านทั้งสองยังไม่ยินยอม ได้ให้เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามดังนี้ คือ

         ๑. ฝึกภาวนาไปอีก ๑ ปี

         ๒. ต้องท่องหนังสือนวโกวาทให้จบ

         ๓. ต้องท่องพระปาฏิโมกข์ให้จบ

         ด้วยความมุ่งมั่นต้องการที่จะญัตติใหม่ ท่านตั้งใจท่องนวโกวาท ๔ วันจบ ท่องปาฏิโมกข์ ๗ วันจบ จึงได้ญัตติเป็นธรรมยุตเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๗ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ อายุได้ ๒๓ ปี โดยมีพระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูอดิศัย คุณาธาร (คำ อรโก) เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         ปีพุทธศักราช ๒๔๖๘ ท่านได้จำพรรษาปฏิบัติธรรมอยู่กับพระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม ที่วัดป่าอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

         ปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ จำพรรษาที่วัดป่าสาลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับพระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม พระอาจารย์มหาปิ่น ปญฺญาพโล พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร รวมเวลา ๑๒ ปี

         ปีพุทธศักราช ๒๔๙๖ ได้สร้างวัดป่านิโครธาราม ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

 

        

             อัฐิธาตุหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ ณ พระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม

          ท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพาน ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เวลา ๐๔.๐๐ น.

         สิริอายุ ๘๐ ปี ๕๘ พรรษา

        

                                  เกศาธาตุหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ

 

         

                                               อัฐิธาตุหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ
                                 ณ เจดีย์พิพิธภัณฑ์ หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ
               วัดป่านิโครธาราม บ้านหนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

 

 

 

ข้อมูลจาก: หนังสือพระธุตังคเจดีย์ เจดีย์แห่งพระอรหันต์ วัดอโศการาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

 
พระธาตุครูบาอาจารย์ต่างๆ

หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร
หลวงปู่ขาว อนาลโย
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ
หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ
ท่านพ่อลี ธัมมธโร
หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
หลวงปู่สาม อกิญจโน
หลวงปู่คำดี ปภาโส
หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
หลวงปู่ชา สุภัทโท