ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 20 คน
dot
dot

dot


ฟัง F.M. 103.25 MHz.
ชมทีวีช่องหลวงตา
ฟังวิทยุออนไลน์ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ขอเชิญสมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม face book วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม twitter วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน


พระธาตุหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

              

         ขอเชิญชมอัฐิธาตุและพระธาตุ 28 พระอรหันต์ ณ ธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม    เนื่องในวันเปิดเจดีย์ที่ 27 เมษายน 2551   โดยมี พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   และ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นองค์ประธานฝ่ายฆราวาส     ขอเชิญชมได้ครับ

 

        

           หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล  พระผู้เป็นพระอาจารย์กรรมฐานของหลวงปู่มั่นในคราวหลวงปู่มั่นเริ่มออกธุดงค์  ได้บำเพ็ญองค์ท่านเป็นแบบอย่างในการถือธุดงควัตร ซึ่งมี 13 ข้อ ได้แก่

๑. ปังสุกูลิกังคะธุดงค์ ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ผ้าบังสุกุลคือ ผ้าที่เขาทิ้ง ไม่มีเจ้าของ ผ้าตามป่าช้า นำมาต้มซักและย้อมสีจีวร

๒. เตจีวะริกังคะธุดงค์ ถือผ้าสามผืนเป็นวัตร มีสบง จีวร สังฆาฏิ เพียงอย่างละผืน

๓. ปิณฑปาติกังคะธุดงค์ ถือเที่ยวบิณฑบาตรเป็นวัตร

 

         

๔. สะปะทานะจาริกังคะธุดงค์ คือเที่ยวบิณฑบาตไปโดยลำดับแถวเป็นวัตร มีความเคารพในพระเถระ ไม่แซงหน้าเพื่อหวังอาหารที่ดีกว่า

 

                              

๕. เอกาสะนิกังคะธุดงค์ ถือฉันจังหันในอาสนะเดียว(ฉันมื้อเดียว)เป็นวัตร

๖. ปัตตะปิณฑิกังคะธุดงค์ ฉันในภาชนะอันเดียว คือฉันในบาตรเป็นวัตร อาหารหวานคาวอยู่ในที่เดียวกันเพื่อสดวกแก่การพิจารณา และไม่ให้ติดในรสชาด

๗. ขลุปัจฉาภัตติกังคะธุดงค์ ถือไม่รับภัตตาหารที่เขานำมาถวายภายหลังเป็นวัตร ฉันแต่เฉพาะอาหารที่บิณฑบาตได้ เพื่อตัดนิวรณ์ เป็นผู้สันโดษในอาหาร

๘. อารัญญิกังคะธุดงค์ ถืออยู่ป่าเป็นวัตร

    

                                      

 

                                      


 

๙. รุกขมูลิกังคะธุดงค์ ถืออยู่โคนไม้เป็นวัตร

 

        

 

๑๐. อัพโภภาสิกังคะธุดงค์ ถืออยู่อัพโภกาศที่แจ้ง ไม่มีที่มุงบังเป็นวัตร

๑๑. โสสานิกังคะธุดงค์ ถือยู่ป่าช้าเป็นวัตร

๑๒. ยถาสันถติกังคะธุดงค์ ถืออยู่เสนาสนะที่เขาจัดให้เป็นวัตร พอเพียง ไม่ขวนขวายเพื่อที่อยู่ดีกว่า

 

         

 

๑๓. เนสัชชิกังคะธุดงค์ ถือไม่นอนตลอดคืนเป็นวัตร

 

         

          ท่านได้พาหลวงปู่มั่นท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพร ซึ่งร่มรื่นแต่เต็มไปด้วยสิงห์สาราสัตว์ประเภทต่าง ๆ และไข้ป่า ลำบากอัตคัตในเรื่องข้าวปลาอาหารและที่อยู่อาศัย แต่เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างยิ่ง

 

        

                                         หลวงปู่เสาร์ กันตสีลมหาเถระ 

                                 ปฐมาจารย์ ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ

ชาติภูมิของท่านเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี
                ชาตะเมื่อ พ.ศ.2403 มรณะภาพเมื่อ พ.ศ. 2485 ท่านเป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ และเป็นพระวิปัสสนาธุระผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่างยอดเยี่ยม ชอบธุดงค์ตามป่าเขา บุคลิกลักษณะสมบูรณ์ สง่าผ่าเผย เกรงขาม พูดน้อย มีกิริยาเมตตาอยู่เสมอ เป็นที่เคารพรักของชาวพุทธที่พบเห็น 

 

                

      ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺสีลเถรและคณะสงฆ์อันเป็นศิษยานุศิษย์ ณ วัดข่าโคม ต.หนองขอน อ.เมือง อุบลราชธานี

 

         

                                    พระธาตุหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล

 

        

                                            ทันตธาตุหลวงปู่เสาร์

 

        

                              พระธาตุหลวงปู่เสาร์ สัณฐานเมล็ดข้าวโพด

                  (ภาพถ่ายจากเจดีย์หลวงปู่เสาร์ ที่วัดดอนธาตุ จ.อุบลราชธานี)

 

         

 

        

 

        

                                             พระธาตุหลวงปู่เสาร์