ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 21 คน
dot
dot

dot


ฟัง F.M. 103.25 MHz.
ชมทีวีช่องหลวงตา
ฟังวิทยุออนไลน์ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ขอเชิญสมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม face book วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม twitter วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน


๑๕. สามัคคีวรรค คือ หมวดสามัคคี

๒๐๒.  วิวาทํ  ภยโต  ทิสฺวา             อวิวาทญฺจ  เขมโต
           สมคฺคา  สขิลา  โหถ            เอสา  พุทฺธานุสาสนี.

           ท่านทั้งหลายจงเห็นความวิวาทโดยความเป็นภัย  และความไม่
           วิวาทโดยความปลอดภัยแล้ว  เป็นผู้พร้อมเพรียง  มีความประนี
           ประนอมกันเถิด.  นี้เป็นพระพุทธานุศาสนี.
           (พุทฺธ)                                         ขุ.  จริยา.  ๓๓/๕๙๕.

        

๒๐๓.  สามคฺยเมว  สิกฺเขถ               พุทฺเธเหตํ  ปสํสิตํ
           สามคฺยรโต  ธมฺมฏฺโฐ            โยคกฺเขมา  น  ธํสติ.

           พึงศึกษาความสามัคคี,  ความสามัคคีนั้น  ท่านผู้รู้ทั้งหลาย
           สรรเสริญแล้ว,  ผู้ยินดีในสามัคคี  ตั้งอยู่ในธรรม  ย่อมไม่คลาดจาก
           ธรรมอันเกษมจากโยคะ.
           (พุทฺธ)                                       ขุ.  ชา.  เตรส.  ๒๗/๓๔๖.

        

๒๐๔.  สุขา  สงฺฆสฺส  สมมคฺคี            สมคฺคานญฺจนุคฺคโห
           สมคฺครโต  ธมฺมฏฺโฐ               โยคกฺเขมา  น  ธํสติ.

           ความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นสุข  และการสนับสนุนคนผู้พร้อม
           เพรียงกันก็เป็นสุข,  ผู้ยินดีในคนผู้พร้อมเพรียงกัน  ตั้งอยู่ในธรรม
           ย่อมไม่คลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะ.
           (พุทฺธ)                                       ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๓๘.
พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๓

๑. อัตตวรรค คือ หมวดตน article
๒. อัปปมาทวรรค คือ หมวดไม่ประมาท article
๓. กัมมวรรค คือ หมวดกรรม article
๔. กิเลสวรรค คือ หมวดกิเลส
๕. ขันติวรรค คือ หมวดอดทน
๖. จิตตวรรค คือ หมวดจิต
๗. ทานวรรค คือ หมวดทาน
๘. ธัมมวรรค คือ หมวดธรรม
๙. ปกิรณกวรรค คือ หมวดเบ็ดเตล็ด
๑๐. ปัญญาวรรค คือ หมวดปัญญา
๑๑. ปุคคลวรรค คือ หมวดบุคคล
๑๒. มัจจุวรรค คือ หมวดความตาย
๑๓. วาจาวรรค คือ หมวดวาจา
๑๔. วิริยวรรค คือ หมวดความเพียร
๑๖. สีลวรรค คือ หมวดศีล
๑๗. เสวนาวรรค คือ หมวดคบหา[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (176652)

 ตั้งมั่นอยู่ในความสามัคคีเถิดจะเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนมั่นคง

ผู้แสดงความคิดเห็น นอบน้อมพร้อมเพรียง วันที่ตอบ 2018-07-22 14:15:46


ความคิดเห็นที่ 2 (177985)

 สามัคคีคือพลังที่ยิ่งใหญ่ บาลีกล่าวโดยย่อว่าอย่างไรครับผม

ผู้แสดงความคิดเห็น รามมา (tonylaikaizen-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-05-04 22:27:41[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล