ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 25 คน
dot
dot

dot


ฟัง F.M. 103.25 MHz.
ชมทีวีช่องหลวงตา
ฟังวิทยุออนไลน์ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ขอเชิญสมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม face book วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม twitter วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน


ศีลเป็นรากแก้วของศาสนา โอวาท ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

                                            


                           ท่านพระอาจารย์ใหญ่ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
                   ปรมาจารย์ใหญ่ ผู้เป็นบิดาแห่งวงศ์พระกรรมฐานไทย

       คำว่า ศีล ได้แก่สภาพเช่นไร ศีลอย่างแท้จริงเป็นไปด้วยความมีสติ รู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควร ระวังการระบายออกทางทวารทั้งสาม คอยบังคับกาย วาจา ใจ ให้เป็นไปในขอบเขตของศีลที่เป็นสภาพปกติ ศีลที่เกิดจากการรักษามีสภาพปกติไม่คะนองทางกาย วาจา ใจ ให้เป็นที่น่าเกลียด นอกจากความปกติงดงามทางกาย วาจา ใจ ของผู้มีศีลว่าเป็นศีล เป็นธรรม


เราควรรักษาศีล ๕
     ๑.  สิ่งที่มีชีวิต เป็นสิ่งที่มีคุณค่า จึงไม่ควรเบียดเบียนกัน ข่มเหง และทำลายคุณค่าแห่งความเป็นอยู่ของเขาให้ตกไป
     ๒.  สิ่งของของใคร ใครก็รักและสงวน ไม่ควรทำลาย ฉก ลัก ปล้น จี้ เป็นต้น อันเป็นการทำลายสมบัติและทำลายจิตใจกัน
     ๓.  ลูก หลาน สามี ภรรยา ใครๆก็รักสงวนอย่างยิ่ง ไม่ปรารถนาให้ใครมาอาจเอื้อมล่วงเกิน เป็นการทำลายจิตใจของผู้อื่นอย่างหนัก และเป็นบาปไม่มีประมาณ
     ๔.  มุสา การโกหกพกลม เป็นสิ่งทำลายความเชื่อถือของผู้อื่นให้ขาดสะบั้นลงอย่างไม่มีชิ้นดี แม้เดรัจฉานเขาก็ไม่พอใจคำหลอกลวง จึงไม่ควรโกหกหลอกลวงผู้อื่นให้เสียหาย
     ๕.  สุรา ยาเสพติด เป็นของมึนเมาและให้โทษ ดื่มเข้าไปย่อมทำให้คนดีๆ กลายเป็นคนบ้าได้ ลดคุณค่าลงโดยลำดับ ผู้ต้องการเป็นคนดี มีสติปกครองตัวอย่างมนุษย์ จึงไม่ควรดื่มสุรา เครื่องทำลายสุขภาพทางร่างกายและใจ อย่างยิ่ง เป็นการทำลายตัวเอง และผู้อื่น ไปด้วยในขณะเดียวกัน


อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕
     ๑.  ทำให้อายุยืน ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน
     ๒.  ทรัพย์สมบัติที่อยู่ในความปกครอง มีความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายมาราวี เบียดเบียนทำลาย
     ๓.  ระหว่างลูก หลาน สามี ภริยา อยู่ด้วยกันเป็นผาสุก ไม่มีผู้คอยล่วงล้ำกร้ำกราย ต่างครองกันอยู่ด้วยความเป็นสุข
     ๔.  พูดอะไร มีผู้เคารพนับถือ คำพูดมีเสน่ห์เป็นที่จับใจไพเราะ ด้วยสัตย์ ด้วยศีล
     ๕.  เป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาด ไม่หลงหน้าหลงหลัง จับโน่นชนนี่เหมือนคนบ้าคนบอหาสติไม่ได้ ผู้มีศีล เป็นผู้ปลูกและส่งเสริมสุขบนหัวใจคน และสัตว์ทั่วโลก ให้มีแต่ความอบอุ่นใจ ไม่เป็นที่ระแวงสงสัย ผู้ไม่มีศีลเป็นผู้ทำลายหัวใจคนและสัตว์ให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า

 
    ศีล นั้นอยู่ที่ไหน มีตัวตนเป็นอย่างไร ใครเป็นผู้รักษา แล้วก็รู้ว่าผู้นั้นเป็นตัวศีล ศีลก็อยู่ที่ตนนี้ เจตนาคือตัวศีล เจตนาคือใจ คนเราถ้าจิตใจไม่มี ก็ไม่เรียกว่าคน มีแต่กายจะทำอะไรได้ ร่างกายกับจิตต้องอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อจิตไม่เป็นศีล กายก็ประพฤติไปต่างๆ ผู้มีศีลแล้วไม่มีโทษ จะเป็นปกติแนบแน่นไม่หวั่นไหว ไม่มีเรื่องหลงหา หลงขอ คนที่หา คนที่ขอ ต้องเป็นทุกข์ ขอเท่าไรยิ่งไม่มี ยิ่งอดอยากยากเข็ญ ยิ่งไม่มี
 
     กายกับจิต เราได้มาแล้ว มีอยู่แล้ว ได้จากบิดามารดา พร้อมบริบูรณ์แล้ว จะทำให้เป็นศีลก็รีบทำ ศีลมีอยู่ที่เรานี้แล้ว รักษาได้ไม่มีกาล ได้ผลไม่มีกาล
 
     ผู้มีศีลย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญ ผู้มีศีลย่อมมีความสุข ผู้จักมั่งคั่งบริบูรณ์สมบูรณ์ ไม่อด ไม่อยาก ไม่จน ก็เพราะรักษาศีลได้สมบูรณ์ จิตดวงเดียวเป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา
 
     ผู้มีศีลแท้ เป็นผู้หมดเวรหมดภัย

 

โอวาทธรรม ของ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
ทีมงานดอยแสงธรรม
สมถวิปัสสนาในชีวิตประจำวัน

หนังสือ"ชีวิตนี้น้อยนัก" พระนิพนธ์ของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
หนังสือญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์
หนังสือ "ชาติสุดท้าย" ของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ดาวน์โหลดคลิกเลย
หนังสือกายคตาสติ สำหรับผู้สนใจฝึกจิตชั้นสูง
หนังสือนวโกวาท
มาฟังบทสวดมนต์ธิเบตที่เขาว่าเพราะๆ
ดีใดไม่มีโทษ ดีนั้นชื่อว่า ดีเลิศ
ความสุขถ้าไม่รู้จักหา ก็ไม่มี แต่ความทุกข์ไม่ต้องหาก็มีตลอด โดย... ธรรมธาดา
มงคล ๓๘ โดย..ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์