ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 14 คน
dot
dot

dot


ฟัง F.M. 103.25 MHz.
ชมทีวีช่องหลวงตา
ฟังวิทยุออนไลน์ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ขอเชิญสมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม face book วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม twitter วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน


วันเข้าพรรษา

 วันนี้ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ก็เป็นวันเข้าพรรษา แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘-๘ (หลัง) ฤดูฝนจะเริ่มต้นในวันนี้

.
เมื่อถึงกาลเข้าพรรษาในแต่ละปี โบราณาจารย์แต่ปางก่อน ท่านได้สอนสืบ ๆ กันมาว่า ควรที่ชาวพุทธจะทำบุญกุศลคุณความดีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ตามสมควรแก่กำลังความสามารถของตน ใครจะตั้งสัจจะอธิษฐานอย่างไร ก็ให้กระทำเสียแต่ในวันนี้อาทิเช่น
.
๑. จะใส่บาตรพระให้ได้ทุกวัน ๆ ละ หนึ่งองค์ สององค์ สามองค์ ก็แล้วแต่จะทำ ถ้าทำแล้วตั้งใจตัดกิเลสความโลภ ความตระหนี่ถี่เหนียว ความเห็นแก่ตัว ออกไปจากใจเสียได้ด้วย ยิ่งทำมากก็ยิ่งดีเลิศประเสริฐแท้ จนกว่าทานบารมีจะเต็ม อย่าทำทานแล้วหวังอยากได้โน่น อยากได้นี่ จะกลายเป็นทำทาน แต่สั่งสมความโลภให้มีมากขึ้น อย่างนี้แย่นะ! ถึงจะได้บุญ แต่ก็น้อยมาก
.
๒. จะรักษาศีลห้า ศีลแปดให้ได้ตลอดพรรษา หรือเอาเฉพาะวันพระ วันรับ วันส่ง ก็ดีทั้งนั้น แล้วแต่จะเลือกทำเอา ยิ่งทำมาก ความดีก็ยิ่งมากไปตาม
.
เพราะการรักษาศีล คือการไม่เบียดเบียนคนอื่น ไม่ทำร้ายคนอื่น ไม่เอาทุกข์ไปให้คนอื่น ตัวเรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด คนอื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้น ถ้าเรารักสุขแต่กลับเอาทุกข์ไปยัดเยียดให้คนอื่นได้ลงคอ ใจเราก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดไปจากคลองธรรม ก็เป็นอันปิดกั้น มรรค ผล นิพพาน เสียเอง ไม่ดีเลย!
.
๓. จะทำวัตรสวดมนต์ทุกเช้า-ค่ำ ให้ได้ทุกวัน ๆ ละ ๓๐ นาที ๔๐ นาที ๕๐ นาที ก็แล้วแต่จะทำ ย่ิงทำมากจิตใจก็ยิ่งปลอดโปร่งชุ่มชื่นสดใสเบิกบานมากขึ้นไปตาม เพราะการสวดมนต์ ได้ชื่อว่า เอาเสียงบูชาคุณพระพุทธเจ้า บทสวดมนต์ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า สวดสาธยายเพื่ออาศัยเสียงสวดมนต์กล่อมจิตให้สงบเป็นสมาธิเบื้องต้น
.
ไม่ใช่สวดมนต์เพื่อสั่งสมกิเลส ความโลภ สวดมนต์ให้มีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านไหลมาเทมา หรือให้อยู่ยงคงกระพัน ไม่ต้องแก่ ไม่ต้องเจ็บ ไม่ต้องตาย ล้วนเป็นเรื่องบ้าบอคอแตกทั้งนั้น
.
สวดมนต์เพื่อให้จิตสงบรู้ธรรมเห็นธรรมก็พอแล้ว อย่างอื่นจะมีจะได้อะไร เดี๋ยวมันเป็นเอง ไม่ต้องไปทำความอยากให้กิเลสมันหัวเราะเยาะเอาเปล่า ๆ
.
๔. จะนั่งสมาธิทุกเช้า-ค่ำ ให้ได้ทุกวันหลังจากทำวัตรสวดมนต์แล้ว หรือเวลาใดที่เหมาะที่ควร อย่างน้อยวันละ ๑๐ นาที ๒๐ นาที ๓๐ นาที ก็แล้วแต่จะทำ ยิ่งทำมากจิตใจก็ยิ่งสงบผ่องใสเป็นสมาธิมากยิ่งขึ้นไปตาม
.
เปรียบการสวดมนต์เป็นเหมือนการซ้อมรบ การนั่งสมาธิก็คือการเข้าสู่สนามรบจริง มันจะส่งเสริมซึ่งกันและกันให้มีความชำนาญช่ำชองยิ่ง ๆ ขึ้นไป
.
๕. จะพิจารณาสังขารคือร่างกายและจิตใจ นี้ น้อมลงสู่ไตรลักษณ์ โดยความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ให้ได้ทุกวัน เท่าที่จะพิจารณาได้ ก็จะเป็นเหตุให้ได้สติปัญญา เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สามารถละวางอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเสียได้
.
เมื่ออุปาทานไม่มีแล้ว จิตก็จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส เป็นเหตุให้ได้บรรลุถึงธรรมวิเศษ คือพระนิพพาน ซึ่งเป็นธรรมชาติดับเพลิงกิเลสและกองทุกข์ อันเป็นผลที่สุดแห่งความดีในพระพุทธศาสนา
.
เหตุนั้น ควรที่พวกเราชาวพุทธจงตั้งใจฝึกตนให้ตั้งอยู่บนหนทางแห่งความดี อย่าได้กระทำผิดศีลผิดธรรม อันจะเป็นเหตุนำมาซึ่งความเดือดร้อนเผาผลาญใจในภายหลัง
.
ทรัพย์สมบัติทั้งปวงล้วนเป็นของนอกกาย จะมีมากจนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี หรือจะมีน้อยจนกลายเป็นยาจกขอทาน ก็ช่างมันเถอะ ให้พอใจตามที่ตนมีตนได้ เรามีอย่างนี้ก็จงพอใจอย่างนี้ อยากได้มากกว่านี้ ก็จงหามาให้ได้ด้วยความดี อย่าไปทำชั่วแล้วได้มา มันจะได้ไม่คุ้มเสีย
.
เพราะสมบัติทั้งปวงมีมากเท่าไร พอตายแล้วก็ต้องทิ้งไปเท่านั้น ไม่มีใครจะหอบเอาอะไรไปได้ แม้ยังไม่ตายก็แค่เอามาปรนเปรอร่างกายนี้พอให้มันดำรงอยู่ได้เท่านั้น จะเลี้ยงมันดีแค่ไหน หรือจะเลี้ยงมันแบบอด ๆ อยาก ๆ สุดท้ายก็ต้องตายเหมือน ๆ กัน เน่าเหม็นเหมือน ๆ กัน ศพเศรษฐีกับศพขอทาน ก็ไม่มีศพใครหอมกว่าใครหรอก
.
ถ้าจะเป็นคนจนก็ให้จนอยู่กับความดี ถ้าจะเป็นคนรวยก็ให้รวยอยู่กับความดี อย่าไปทำชั่ว ทำผิดศีลผิดธรรม มันจะกลายเป็นบาปเผาผลาญใจให้เดือดร้อนในภายหลัง
.
เพราะทั้งบุญและบาป ไม่ใช่ของที่เราจะทิ้งเอาไว้ แต่มันจะติดตามดวงจิตของเราไปทุกภพทุกชาติ ไม่ใช่แค่ติดตามไปเฉย ๆ แต่มันยังมีอิทธิพลชักนำให้เราไปสู่สุคติโลกสวรรค์ หรือไปสู่ทุคติอบายภูมิได้ด้วย
.
บุญย่อมให้ผลเป็นความสุข อยากมีความสุขก็ต้องสั่งสมบุญให้มาก คือความดีทุกประเภท เพราะทำดีก็ย่อมเป็นเหตุให้ได้รับผลดี ผู้มีสติปัญญาจึงต้องเลือกทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว ไม่ทำเสียเลยดีกว่า 
.
ส่วนบาปย่อมให้ผลเป็นความทุกข์ อยากมีความทุกข์ก็ต้องสั่งสมบาปให้มาก คือความชั่วทุกชนิด ตั้งหน้าตั้งตาทำแม่ม.. เข้าไป เพราะทำชั่วก็ย่อมเป็นเหตุให้ได้รับผลชั่ว ผู้โง่เขลาเบาปัญญา จึงเลือกทำแต่ความชั่ว โดยละเว้นความดีไปเสีย
.
บุญวาสนาล้วนอยู่ที่ใจของพวกเราทุกคน หากไม่มีก็ทำให้มีได้ แม้มีน้อยก็ทำให้มีมากขึ้นได้ ถ้ามีมากอยู่แล้วก็ทำให้มีมากยิ่ง ๆ ขึ้นไปได้
.
ตราบใดที่ใจเรายังมีกิเลสตัวสกปรกหมักหมมอยู่ จงหมั่นสร้างสมบุญวาสนาขึ้นที่ใจให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ จงตั้งใจทำความดีให้ถึงที่สุด แม้จะตายก็จงยอมตายเถอะ แต่จะไม่ยอมทำความชั่วอย่างเด็ดขาด
.
นี่แหละ! ใจของผู้ที่มีบุญวาสนา ใจของผู้ที่จะก้าวข้ามภพข้ามชาติ ใจของผู้ที่จะก้าวเข้าสู่พระนิพพาน เป็นใจเช่นนี้เอง ใจที่สามารถสละชีพบูชาธรรมได้ ใจย่อมอยู่เหนือบุญเหนือบาปเหนือความดีความชั่วทั้งปวง
สายธารธรรม โดย...เจ้าอาวาส

* ข้อวัตรปฏิปทาในพ่อแม่ครูอาจารย์
* บริขารพระป่าในปฏิปทาพ่อแม่ครูอาจารย์
* สุดรัก...สุดอาลัย... พ่อแม่ครูอาจารย์
* ประกาศวัดป่าบ้านตาด เรื่อง หนังสือภูริทัตตะ อัครเถราจารย์
* พระประวัติย่อ สมเด็จพระญาณสังวร ฯ
* ชมวีดีโอชิวิตที่วัดป่าบ้านตาด
* 100 ปี ชาตกาลองค์หลวงตา
* ชมวีดีโองานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
* ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน (ย่อ)
* ทำเนียบพระสังฆาธิการจังหวัดเชียงใหม่
* สมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน article
* คำพระอุปัชฌาย์สอนนาค
* สวดปาติโมกข์เมื่อ 30 พ.ค. 2546 ณ.วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
* สวดปาติโมกข์เมื่อ 1 มิ.ย. 2554 ณ.วัดพทธธัมมธโร สหรัฐอเมริกา
* เทศน์อบรมนักศึกษา ที่หอพระ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต 29 มิถุนายน 2555
* เทศน์อบรมนักศึกษา ที่ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มช. 9 ส.ค. 2556
* เทศน์ที่เวที คปท. ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๗
* เทศน์ที่วัชรธรรมสถาน ๒๕ เม.ย.๒๕๕๗
* เทศน์งานหลวงปู่เขียน ฐิตสีโล 5 ก.พ.2561
* เทศน์งานหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต 8 มี.ค.2561
* เทศน์งานหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป 12 มี.ค.2561
* เทศน์งานหลวงปู่ท่อน ญาณธโร 11 ส.ค.2561
* เทศน์งานหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป 11 ก.พ.2562
* เทศน์งานวัดอโศการาม 17 มี.ค. 2562
* เทศน์งานหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป 15 พ.ย. 2562
* เทศน์งานวัดเจริญสมณกิจ 16 ธ.ค. 2562
* เทศน์งานวัดป่าภูผาสูง 8 ม.ค. 2563
* เทศน์งานบำเพ็ญกุศลศพ พระปลัดอนุพุทธ 12 ม.ค. 2563
* เทศน์งานประชุมเพลิง พระปลัดอนุพุทธ 13 ม.ค. 2563
* เทศน์งานวัดเจดีย์หลวง 20 ม.ค. 2563
* เทศน์งานวัดป่าสุขใจ ชะอม 23 ส.ค. 2563
* เทศน์งานผูกพัทธสีมา วัดป่ากิ่วดู่ 27 ก.พ. 2564
* เทศน์อบรมที่ วัดสำปะซิว 26 ธ.ค. 2564
* เทศน์งานหลวงปู่ไม อินทสิริ วัดป่าเขาภูหลวง 27 ม.ค. 2566
* เทศน์ที่วัดป่าบ้านตาด 29 มกราคม 2566
* เทศน์อบรมมูลนิธิบ้านอารีย์ วันที่ 5 ก.พ. 2566
* เทศน์สวนแสงธรรม 26 ก.พ.2566
* เทศน์คอร์สอบรมปฏิบัติภาวนา ณ.วัชรธรรมสถานวันที่ 24-26 มี.ค. 2566
* เทศน์คอร์สอบรมปฏิบัติภาวนา ณ.วัชรธรรมสถานวันที่ 26-28 พ.ค 2566
* เทศน์อบรมมูลนิธิบ้านอารีย์ สายธรรมวันสว่าง วันที่ 18 มิ.ย. 2566
* เทศน์สวนแสงธรรม 29 มิ.ย. 2566
* พระธรรมเทศนา ณ.วัดเกาะทอง ในพิธีอุปสมบทประจำปี ๒๕๖๖ ณ.วันที่ ๒ ก.ค. ๖๖
อาสาฬหบูชารำลึก ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
วิสาขบูชารำลึก ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
มาฆบูชารำลึก ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
แม่นี้มีคุณอันใหญ่หลวง
ชมภาพบรรยากาศพิธีอุปสมบท ณ.พัทธสีมา วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ทำอย่างไรให้งามชาตินี้ ยันชาติหน้า ต่อไปชาติโน้น
เป็นห่วงชาติ
ถ้าโลกนี้มีแต่คนดี
คู่มือส่องพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
กฎธรรมชาติ
ไม่มีใครอยู่เหนือกรรม
ที่สุดแห่งความงาม
เลือกผู้แทนดีเท่ากับทำบุญใหญ่ให้ประเทศ
ศาสนกิจที่อินโดนีเซีย-EP.3
ศาสนกิจที่อินโดนีเซีย-EP.2
มาฆบูชารำลึก_๖_มีนาคม_๒๕๖๖
ภารกิจที่อินโดนีเซีย-EP.1
วิถีแห่งจิตในภาคปฎิบัติธรรม ตอน ๒
วิถีแห่งจิตในภาคปฎิบัติธรรม ตอน ๑
วันแห่งความรัก พ.ศ.2566
ทำดีอย่าติดดี
หากินแบบผิดศีลผิดธรรม
ตามหาพระอริยเจ้าในใจ
เป้าหมายสูงสุดคือพ้นทุกข์ข่ายเดียว
พระองค์ภา
โลกธรรม ๘ หมวดสรรเสริญ นินทา
เกิดเป็นคนต้องมีความกตัญญูกตเวที
เหตุแห่งการเกิดและตาย
อย่าลืมพระอรหันต์ในบ้าน
ความจริงที่ยากจะมองเห็น
ทุกข์คือความจริงอันประเสริฐ
ปฏิบัติธรรมอย่างไร? ภายใต้ปัญหามากมาย
ลอยกระทงปีนี้ ละสิ่งไม่ดีออกไปเลย ชิ้ว
เมื่อพ่อหลวงจากไปครบปีที่๖
ตอบโต้อย่างมีสติรักษาใจ
เอาให้กระอัก
พี่ใหญ่แห่ง 3 ป.
คนชั่วเล่นการเมือง
อุบายแก้ทุกข์ สุก ๆ ดิบ ๆ ต้องอ่าน
ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นทรัพย์อันประเสริฐ
วันดีคือวันที่คิดดี พูดดี ทำดี
ดูคนต้องดูนานนาน
ทานที่แท้
อย่าหลงเชื่อ! บรรดาลูกครึ่ง
รักษาใจไว้ให้ดี
พระธรรมดาจากวัดธรรมดา
ข่าวดังโซเชียล
มันต้องให้ได้อย่างนี้สิ
เมื่อคนพาลมีพื้นที่คนดีจึงต้องหนักแน่น
ปลาโง่ตายเพราะเหยื่อ
หัวน้ำส้มกลั่น สูตรพระกรรมฐาน
เราล่ะ เป็นลูกแบบไหนกัน?
จะดีกว่าไหมถ้าทำดีตอนที่ยังเป็น
ระวังภัยแก็งคอลเซ็นเตอร์
ผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งใครอยากเป็นบ้างยกมือขึ้น
รักเธอประเทศไทย
คติธรรมวันนี้แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล