ReadyPlanet.com


การเลือกนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย


ประชาชนเลือก สส. 500 คน แล้ว สส.เลือกกันเอง เอาใครคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอเป็นนายกรัฐมนตรี จากนั้นให้ สว.250 คน ช่วยกันกลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดอีกทีหนึ่ง
.
ใครได้เสียงสนับสนุนเกินครึ่งจากเสียงของ สส. และ สว. รวมกัน 376 เสียง คนนั้นก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรี
.
รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เช่นนี้ก็ถือเป็นการชอบแล้ว เพื่อให้ได้คนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดไปเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่ได้กำหนดให้ต้องเลือกนายกรัฐมนตรีตามมติเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนอย่างที่แอบอ้างกันอยู่ในสื่อโซเชี่ยล เพราะประชาชนไม่ได้เลือกนายกรัฐมนตรี จึงไม่มีมติอย่างนั้น
.
จงอย่าได้พยายามบิดเบือนความจริงเลยว่า ต้องเลือกคนที่ได้รับเสียงส่วนใหญ่จากประชาชน เพราะเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนไม่ได้มีมติให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี ล้วนเป็น สส.เลือกกันขึ้นมาเอง จะเอาใครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี ก็เสนอชื่อไปที่ประธานรัฐสภา แล้วให้ สส. สว.ลงมติเห็นชอบ
.
ทั้ง สส. สว. ต่างมีสิทธิเสรีภาพที่จะลงมติให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ ให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ ตามที่ตนเห็นสมควร
.
การทำความพยายามชี้นำข่มขู่คุกคามให้ สส. สว. เลือกบุคคลที่ตนต้องการ ถือเป็นความปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม ไม่ใช่ประชาธิปไตย แต่เป็นเผด็จการ
.
นักการเมืองที่รักในประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่พึงกระทำ นอกจากจะเป็นนักการเมืองโกหกปลิ้นปล้อนหลอกลวง หน้าไหว้หลังหลอก จึงจะกระทำได้ลงคอ เพราะคนเหล่านี้จะเอาแต่ผลประโยชน์ของตนเองเป็นใหญ่ ไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม
.
ทั้ง สส. สว. ควรทำหน้าที่แทนประชาชนให้ดีที่สุด โดยการเลือกคนดีมีคุณธรรม มีความกตัญญูกตเวที มีความซื่อสัตย์สุจริต ที่สำคัญคือ มีจิตสำนึกรู้คุณชาติ รู้คุณพระพุทธศาสนา รู้คุณพระมหากษัตริย์ มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอันสูงเกียรติของประเทศไทย อย่าหลงกลให้เขาจูงจมูกได้ว่า ต้องทำตามมติเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน นั่นคือ วาทกรรมลวงโลก
.
อย่าเอาคนเนรคุณชาติ เนรคุณพระพุทธศาสนา เนรคุณพระมหากษัตริย์ ขาดความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจ ไม่เอาคนโกหกปลิ้นปล้อนหลอกลวง หน้าไหว้หลังหลอก มาเป็นนายกรัฐมนตรีอันจะทำให้เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงของประเทศไทยไปอีกนานแสนนาน
.
เพราะคนที่โกหกได้ทั้ง ๆ รู้ ไม่มีความชั่วใด ที่คนนั้นจะทำไม่ได้
.
#ดอยแสงธรรม_๒๕๖๖_๐๗


ผู้ตั้งกระทู้ สาส์นจากพระอาจารย์ :: วันที่ลงประกาศ 2023-07-17 10:47:55


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล