dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
dot

dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 10 คน
dot


ฟัง F.M. 103.25 MHz.
ชมทีวีช่องหลวงตา
ฟังวิทยุออนไลน์ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ขอเชิญสมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม face book วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม twitter วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน


บทนำ

สมัครสมาชิกอุปถัมภ์ สถานีวิทยุเสียงธรรม วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน

เรารักชาติไทย   เรารักพระมหากษัตริย์ไทย   เราไม่รักคนที่ทำร้ายชาติไทย   เราไม่รักคนที่ทำร้ายพระมหากษัตริย์ไทย       ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ

Doisaengdham Online 24 Hrs.
รับฟังได้ทั่วโลก สามารถรับฟังผ่านมือถือทั้งระบบ iOS และ Android
โดยไม่ต้องติดตั้ง Application ใดๆ  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลย) 

WEBMASTER TALK ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 

มีความรู้ต้องคู่กับคุณธรรม!!
ถ้ามีความรู้แต่ไม่มีคุณธรรม
ประเทศชาติก็บรรลัยเท่านั้นเอง
.
คนที่เป็นครูเป็นอาจารย์สอนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยไหนก็ตาม ต้องถือว่า เป็นผู้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติ ควรเป็นแบบอย่างอันดีงามให้นักเรียนนักศึกษาได้เจริญรอยตาม ทั้งในด้านการกระทำ การพูด และการคิด
.
เพราะครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ในอันที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับศิษย์อย่างบริสุทธิ์ใจ ครูที่ดีจึงต้องมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ศิษย์ของตน ทั้งในแง่ของวิชาความรู้ที่จะนำไปใช้ในวิชาชีพ ตลอดจนความมีศีลธรรมจริยธรรมประจำใจที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น
.
ครูที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู ต้องมีความปรารถนาดีต่อศิษย์ รักศิษย์ อยากเห็นศิษย์เป็นคนดี เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าทางปัญญาของสังคม พยายามมอบวิชาความรู้ที่ดี ๆ แก่ศิษย์ ครูเช่นนี้ก็ยังมีอยู่ในสังคมไทยเป็นจำนวนมาก และสังคมไทยก็ต้องการครูเช่นนี้ ซึ่งจะได้รับความรักเคารพนับถือจากศิษย์อย่างเต็มหัวใจ
.
แม้ครูจะมีฐานะยากจน ศิษย์ที่ดีก็จะไม่ทอดทิ้ง เพราะครูที่ดีที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู จะไม่เอาศิษย์มาเป็นเครื่องมือหาลาภสักการะ หาเงินหาทองจากศิษย์ ครูที่ดีจึงไม่ค่อยร่ำรวย แต่ก็ไม่ถึงกับจะอดตายหรอก
.
แม้ศิษย์จะมีฐานะที่ดีกว่าครู แต่ศิษย์ก็ยังให้ความรักเคารพนับถือครูอยู่เหมือนเดิม และพร้อมที่จะช่วยเหลือครูทุกอย่าง อันเป็นผลจากความดีของครูที่มีต่อศิษย์ แค่นี้ก็เป็นอริยทรัพย์ที่ทำให้ครูมีทรัพย์กินใช้ไม่หมดไปจนวันตายแล้ว
.
แต่มายุคนี้สมัยนี้ มีครู มีอาจารย์บางคณะ บางพวก ใช้ตำแหน่งหน้าที่ และสถาบันการศึกษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง ดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ด้วยทัศนคติที่พิลึกพิลั่น มิหนำซ้ำ ยังถ่ายทอดวิชาความรู้ และทัศนคติที่พิลึกพิลั่นนั้นให้แก่ศิษย์ในคราบของอุดมการณ์อันสูงส่งอีกด้วย
.
คำว่า อุดมการณ์ คือหลักการที่วางระเบียบไว้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หากจะให้เป็นอุดมการณ์อันสูงส่ง เป้าหมายที่กำหนด ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของสังคม มีศีลธรรมจริยธรรมอันดีงาม เชิดชู ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มิใช่เป็นอุดมการณ์ที่บ่อนทำลายชาติ ทำลายศาสนา ทำลายพระมหากษัตริย์
.
มีคำกล่าวว่า
.
“อาจารย์ที่ดี ไม่กระหายอยากได้ศิษย์ แต่ศิษย์ที่ดีต้องกระหายอยากได้อาจารย์ดี”
.
เพราะอาจารย์ที่ดีนั้น หาได้ยากนักหนา ใครได้ประสบพบเห็น และวางตัวให้ท่านยอมรับเป็นศิษย์ได้ ถือเป็นบุญลาภอันยิ่งใหญ่ ที่ได้กระทำมาแล้วแต่ปางก่อน จะประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปทั้งทางโลกและทางธรรม
.
เพราะอาจารย์ที่ดีจะไม่ใช้ศิษย์เป็นเครื่องมือในการแสวงหาลาภสักการะ และผลประโยชน์ใด ๆ อย่างผิดศีลธรรม
.
เพราะอาจารย์ที่ดีจะไม่มอบสิ่งชั่วช้าเลวทรามบัดซบให้เข้าไปปนเปื้อนอยู่ภายในกมลสันดานของศิษย์อย่างแน่นอน
.
เพราะอาจารย์ที่ดีต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเอง รู้จักความเหมาะความควร อันใดใช่ประโยชน์ อันใดไม่ใช่ประโยชน์ สิ่งใดควรละ สิ่งใดควรบำเพ็ญ สอนศิษย์ในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม
.
เพราะอาจารย์ที่ดีจะไม่ยอมตนตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติที่คิดร้ายทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักคู่บ้านคู่เมือง
.
เพราะอาจารย์ที่ดีจะไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้ศิษย์สร้างปมขัดแย้งให้เกิดขึ้นในสังคม ด้วยการแสดงออกที่ไม่เคารพกฏกติกาของบ้านเมือง ถือเป็นการทำลายเสาหลักของประเทศเลยทีเดียว
.
เพราะอาจารย์ที่ดีจะไม่มีทิฏฐิมานะเห็นแก่ตัว ยึดถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ว่าดีเยี่ยมกว่าคนอื่น ไม่ดูถูกดูหมิ่นผู้อื่น ไม่ประทุษร้ายผู้อื่น
.
ประเทศไทยเรามีกฎหมายใช้เองโดยมีพระปรมาภิไธยของพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการให้ประกาศใช้ได้ จึงมิบังควรอ้างเอากฎหมายใด ๆ ของต่างชาติมาอยู่เหนือบทบัญญัติของกฎหมายไทย
.
การเป็นอาจารย์สอนกฎหมายในมหาวิทยาลัย ใคร ๆ ที่มีความรู้ทางกฎหมายก็เป็นได้ มันก็แค่สอบผ่านการคัดเลือกของแต่ละสถาบัน ซึ่งมีการแข่งขันน้อย หรืออาจจะรับเข้าโดยเสน่หาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ
.
จึงไม่ใช่เครื่องยืนยันว่า เมื่อเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแล้ว ความเห็นของอาจารย์เหล่านั้น จะดีเลิศประเสริฐศรี ยิ่งไปกว่า ความเห็นของผู้พิพากษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกจากภาครัฐที่ต้องมีมาตรฐานสูงลิบลิ่ว ซึ่งน้อยคนจะผ่านได้ และยังมีประสบการณ์ในการตัดสินคดีความมาแล้วอย่างมากมายโชกโชน
.
คนที่จะเป็นผู้พิพากษาได้ เขาต้องผ่านการสอบที่ไม่ใช่ของง่ายที่ใคร ๆ ก็จะมาเป็นได้ ไม่ใช่จะได้มาเพราะจับฉลาก หรือได้มาเพราะโชคช่วย ผู้พิพากษาแต่ละท่านต้องมีประสบการณ์ มีฝีมือในเชิงกฎหมายอย่างฉกาจฉกรรจ์มาทั้งนั้น
.
ส่วนผู้พิพากษาท่านใด จะดีจะเด่นกว่าใครก็อยู่ที่คุณธรรมภายในใจเป็นองค์ประกอบ ถ้าผู้พิพากษาซื่อสัตย์สุจริตตัดสินคดีความอย่างยุติธรรมไม่กินสินบน ก็จะได้รับการแซ่ซ้องสรรเสริญจากประชาชน หากกินสินบนไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ก็จะถูกประชาชนก่นด่าประจานเอง เพราะความลับย่อมไม่มีในโลก
.
อันที่จริง ถ้าจะเปรียบให้เห็นภาพ ผู้พิพากษาก็เปรียบเหมือนทหารที่ผ่านการรบพิเศษในสมรภูมิรบมาแล้วอย่างโชกโชน ย่อมรู้เท่าทันกลลวงของข้าศึกได้เป็นอย่างดี
.
ส่วนคณาจารย์ฯ ก็เปรียบเหมือนครูฝึกที่สอนทหารเกณฑ์อยู่ภายในค่าย ไม่เคยออกรบมาก่อน จะไปรู้จักกลลวงของข้าศึกในสนามรบได้อย่างไร เพราะมีแต่ความรู้ที่จดจำจากตำราอยู่ในสมอง ไม่เคยผ่านสมรภูมิรบมาก่อน ไม่มีประสบการณ์ในการรบ บางอย่างมันไม่มีในตำรา มันต้องใช้ประสบการณ์จริง ต้องอาศัยข้อมูลในการวินิจฉัย จึงไม่ควรไปอวดรู้อวดฉลาดกระทำการเกินหน้าที่ของตนเอง
.
คณาจารย์ฯ ควรตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ตั้งใจสอนนิสิตนักศึกษาให้ดี ๆ ไปเถิด อย่าเอายาพิษไปให้เด็ก ๆ กินก็แล้วกัน จงทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอ อย่าไปก้าวก่ายหน้าที่ของผู้พิพากษา มันคนละฐานะกัน
.
ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเห็นต่างจากคำพิพากษาของศาลได้ เพราะองค์ความรู้มีไม่เท่าศาล จะให้เห็นเหมือนศาลได้อย่างไร แต่จะเอาความเห็นของตนเองไปปฏิเสธคำพิพากษาของศาลว่าไม่เหมาะสม ไม่ได้
.
เพราะศาลมีหน้าที่ชี้ผิดชี้ถูกชี้เป็นชี้ตายตามกฎหมาย ศาลจึงต้องพิจารณาหลักฐานทั้งหมด ข้อมูลทุกด้านอย่างรอบคอบแล้วจึงมีคำพิพากษาออกมา คำพิพากษาของศาลเป็นเอกสิทธิ์ของศาลที่กฎหมายบังคับให้ต้องปฏิบัติตาม
.
คณาจารย์ฯ เหล่านี้ รู้ข้อมูลรอบด้านเทียบเท่ากับศาลอย่างนั้นหรือ ไม่ใช่มาวินิจฉัยความเพียงอ้างอิงจากตำรา ก็มาออกแถลงการณ์ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลเช่นนี้ ไม่ใช่หน้าที่ของคณาจารย์เหล่านั้นเลย
.
เพราะการทำเช่นนั้น เหมือนกับมีเจตนาที่จะดิสเครดิตศาลไทย มองไม่เห็นว่า จะมีประโยชน์ต่อบ้านเมืองตรงไหน เห็นมีแต่จะเป็นชนวนให้เขาเอาไปกล่าวอ้างเป็นประเด็นขัดแย้งในสังคมมากขึ้นอีกเท่านั้น คิดว่าคณาจารย์ฯ ทั้งหลายคงไม่มีเจตนาให้เป็นอย่างนั้น แต่ก็ยากที่เข้าใจเป็นอย่างอื่น
.
แล้วคณาจารย์ฯ อีกเยอะแยะที่เขาไม่ได้ลงชื่อในแถลงการณ์ เขาเห็นด้วยกับคณาจารย์พวกนี้อย่างนั้นหรือ?
.
ถ้าหวังดีต่อศาลจริง ทำไมไม่ทำหนังสือไปยื่นต่อศาลเป็นการภายในว่า ไม่เห็นด้วยตรงนั้น ๆ เพราะอย่างนั้น ๆ เอาเหตุผลไปชี้แจงต่อศาล เพื่อศาลจะได้นำไปพิจารณาในอีกแง่มุมหนึ่งต่อไป ไม่ต้องไปผ่านโซเชี่ยลให้คนที่ไม่รู้เกิดการเข้าใจผิด ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อศาลแม้แต่น้อย
.
เพราะความเห็นของคณาจารย์ฯ เหล่านี้ ไม่มีใครรับรองได้ว่า จะเป็นความเห็นถูก มันอาจจะเห็นผิดก็ได้ หากมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอื่น ออกแถลงการณ์ ไม่เห็นด้วยกับคณาจารย์ ฯ เหล่านี้บ้างล่ะ สังคมมันจะไม่วุ่นวายสับสนไปกันใหญ่หรอกหรือ?
ดังนั้น จะถือเพียงว่าเป็นอาจารย์สอนกฎหมายในมหาวิทยาลัย แล้วมาสำแดงความเห็นขัดแย้งต่อคำพิพากษาของศาล ย่อมหาเป็นการบังควรไม่
.
ออกจะเป็นการอวดรู้อวดฉลาดเกินหน้าที่ของตนเองมากไป ที่ไปก้าวก่ายอำนาจหน้าที่ของศาล ซึ่งไม่น่าจะถูกต้อง อีกทั้งถือเป็นการเสียมารยาทยิ่งนัก ไม่สมควรกับคำว่า “คณาจารย์ฯ“ เลย
.
ซึ่งคนเหล่านั้นย่อมรู้ดีว่า แถลงการณ์ที่ออกมา ไม่มีผลต่อคำพิพากษาของศาล แต่มีผลทำให้คนที่หลงเชื่อเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อศาลนั้นแน่นอนนัก
.
แม้คณาจารย์ฯ เหล่านั้น มีสิทธิ์ที่จะเห็นต่างได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า ความเห็นของคณาจารย์ฯ เหล่านั้น จะเห็นถูกต้อง ยิ่งไปกว่าคำพิพากษาของศาลที่วิเคราะห์เหตุการณ์จากข้อมูลต่าง ๆ มากมาย
.
ทั้ง ๆ ที่ก็รู้อยู่แล้วว่า คำพิพากษาของศาลเป็นอันถึงที่สุดเปลี่ยนแปลงไม่ได้ และเป็นหลักการที่จะต้องดำรงรักษาไว้ ใครจะดูหมิ่นศาลไม่ได้ ถ้าคำพิพากษาของศาลเชื่อถือไม่ได้ เห็นทีว่า ระบบศาลไทยคงพังพินาศหมดสิ้น แล้วประเทศไทยจะดำรงอยู่ได้อย่างไร มิต้องกลายเป็นรัฐล้มเหลวหรอกหรือ?
.
หรือนี่! เป็นความปรารถนาของใครบางคนที่ต้องการให้เกิดให้มี
.
เราเป็นห่วงสถานการณ์ของบ้านเมือง ที่ถ้ายังมีความขัดแย้งกันอย่างนี้ มันมีแต่หายนะดักรออยู่ข้างหน้า
.
ถ้ามันมีเหตุที่จะทำให้ประเทศชาติล่มสลาย ใครจะนิ่งเฉยทนดูอยู่ได้ ก็ต้องคิดอ่านช่วยกันปกป้องประเทศชาติของเราไว้อย่างสุดกำลังทีเดียว ใครจะช่วยอย่างไรได้ ก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ ตามฐานะของตนเอง นั่นจึงจะสมกับที่เป็นคนไทย
.
เกิดเป็นคนไทย ต้องรักชาติไทย ถ้าไม่รักชาติไทย ก็จงลาออกจากการเป็นคนไทย ไปถือสัญชาติอื่น แล้วไปอยู่ประเทศอื่น
.
คนบางกลุ่มอยากได้ประชาธิปไตย ก็แช่งชักหักกระดูกฝ่ายเผด็จการ ตอนนี้ก็เป็นประชาธิปไตยแล้ว
.
คนบางกลุ่มก็ยังว่า ฝ่ายตรงข้ามเป็นเผด็จการอยู่อีก ทั้ง ๆ ที่ต่างฝ่ายต่างก็มาจากรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน ซึ่งผ่านประชามติของคนไทยทั้งประเทศ
.
แต่คนบางกลุ่มก็ยังไม่ยอมรับอีก พยายามจุดประเด็นเพื่อที่จะพาคนลงถนนให้ได้ ด้วยเจตนาจะขับไล่รัฐบาลโดยกล่าวหาเขาว่า เป็นฝ่ายเผด็จการ
.
ถ้ารัฐบาลทำไม่ดี ก็ขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี จะขับไล่โดยใช้กลไกทางรัฐสภา ก็ถือว่าถูกต้องแล้ว ทำไปเถอะ ไม่มีใครว่าอะไร เพราะถือเป็นการตรวจสอบรัฐบาลตามหน้าที่ของฝ่ายค้าน
.
แต่คนบางกลุ่มก็อยากจุดประเด็นเพื่อพาคนลงถนน ทั้ง ๆ ที่บอกว่า ไม่อยากได้เผด็จการ ไม่อยากให้มีรัฐประหาร ก็รู้ว่าการเอาคนลงถนนเป็นเหตุให้เกิดรัฐประหาร แต่ก็ยังยินดีที่จะทำ
.
ทั้งทำให้คนไทยแตกสามัคคีกัน โกรธกัน เกลียดกัน แบ่งฝักแบ่งฝ่าย คนไทยต้องทะเลาะกันเอง หรืออาจถึงขั้นฆ่ากันเอง ซึ่งเป็นเหตุที่จะทำลายประเทศไทยให้ล่มสลายได้ คนไทยคิดว่า เขาทำอย่างนั้นเแล้วประเทศไทยจะดีขึ้นหรือ?
.
คนเราถ้าจะเป็นคนดี ไม่ใช่ดีอยู่ที่คำพูดดี แต่ดีอยู่ที่ใจดีต่างหาก ต่อให้พูดดีมีหลักการดีแค่ไหน ถ้าใจมันชั่ว ก็คือคนชั่วกำลังโกหกหลอกลวงคนอื่นนั่นเอง คนชั่วมักจะพูดอย่างหนึ่ง แต่ทำไปอีกอย่างหนึ่งเสมอ
.
จงดูที่การกระทำของคน คนดีจะไม่ทำชั่ว จะไม่โกหกหลอกลวง เขาเคยทำอะไรดีเพื่อประเทศชาติบ้าง หรือเก่งแต่พูดดีเท่านั้น
.
คนไทยอย่าไปหลงลมปากของใครง่าย ๆ อย่าเชื่ออะไรง่าย ๆ ถ้ายังตัดสินอะไรว่าผิด ว่าถูกไม่ได้ ก็ดูไปเฉย ๆ ก่อน ดูไปนาน ๆ เดี๋ยวความจริงจะเปิดเผยตัวมันเอง
.
ฝากไว้ให้คิด แตไม่ต้องเป็นห่วง ประเทศไทยไม่เป็นอะไรง่าย ๆ หรอก
.
ขอเพียงคนไทยพร้อมใจกันสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ใครมันชวนยุแหย่ให้ทะเลาะกัน อย่าหลงไปตามมันก็จะปลอดภัย
.
ด้วยพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยปกเกล้าปกกระหม่อม และด้วยเดชแห่งพระพุทธศาสนา คนที่คิดร้ายทำลายชาติ เดี๋ยวมันก็มีอันเป็นไปเอง ฉิบหายไปเอง
.
คนที่มันถึงที่ตาย มันก็ต้องดิ้นรนเพื่อให้ตายตามกรรมของมัน ใคร ๆ ก็ห้ามมันไม่ได้ เพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
.
บทความนี้ไม่ได้มีเจตนาให้ร้ายใคร เพียงให้ข้อคิดเพื่อเตือนสติคนไทย อย่าทำลายบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง
.
ถ้าจะบอกว่ารักชาติ ก็ต้องรักให้ถูกทาง อย่าบอกว่ารักชาติ แต่สร้างความขัดแย้งให้กับคนในชาติ นั่นไม่ใช่เจตนาดี จะอ้างว่าทำเพื่อชาติ มันก็ฟังไม่ขึ้น
.
ถ้ารัฐบาลทำไม่ดี เดี๋ยวรัฐบาลก็พังเอง ให้เขาทำงานไปตามกติกาก่อน ครบกำหนดก็เลือกตั้งกันใหม่ นั่นจึงเป็นประชาธิปไตย
.
ถ้าอยากขับไล่รัฐบาล ก็ไปไล่ในสภาสิ! ถ้าเสียงแพ้เขา สู้เขาไม่ได้ก็ต้องยอมรับให้เขาทำงานไปจนครบกำหนด
.
ก็ตัวเองมีเสียงแพ้เขาจะไปโทษใครล่ะ ในเมื่อประชาชนเลือกมาเท่านี้ หรือจะด่าประชาชนว่าโง่ ที่ไปเลือกพรรคตรงกันข้าม
.
จะตีโพยตีพายปลุกระดมคนเพื่อขับไล่รัฐบาล มันก็ผิดกติกา ไม่ใช่ประชาธิปไตย ก็รู้นี่!
.
ถ้าว่ารัฐบาลทำผิด ใครทำผิด ก็เอาหลักฐานไปฟ้องร้องดำเนินคดีเขาได้ ไม่จำเป็นต้องไปปลุกระดมว่ารัฐบาลเป็นฝ่ายเผด็จการ ยุแหย่ให้คนไทยเกลียดกัน ทะเลาะกัน จะทำเพื่ออะไร?
.
เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีในหลายประเทศ ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย ใครมาเป็นรัฐบาล มันก็ใช่ว่าจะทำให้ดีกว่านี้ได้ มันก็ต้องใช้เวลา ถ้าไม่ใช่รัฐบาลนี้ แล้วจะให้ใครมาเป็นรัฐบาล คนไทยไม่ได้โง่ให้ใครมาจูงจมูกได้ง่าย ๆ หรอกนะ
.
เมื่อก่อนก็มีเสื้อแดงเสื้อเหลืองแทบจะตีกันตาย มันรัฐบาลไหนล่ะ แล้วมันดีกว่ารัฐบาลนี้ไหม? ประเทศไทยเกือบจะฉิบหายทั้งประเทศ คนไทยยังไม่เข็ดอีกหรือ? อยากให้เหตุการณ์มันกลับมาซ้ำรอยเดิมหรืออย่างไร?
.
ครั้งนี้ก็ถือว่าเล่นแรงไม่ธรรมดาเลยนะ คนไทยวิจารณ์ศาลไทยก็ยังพอทำเนา ถ้ามีเจตนาดี ติเพื่อก่อ แต่มีต่างชาติมาวิจารณ์ศาลไทยด้วย นี่สิ! พวกเขาคิดอะไรกันอยู่ ถ้าคิดจะล้มศาลไทยนี่ ก็เท่ากับล้มอธิปไตยของประเทศไทยไปด้วยกันเลยทีเดียว
.
ฝากคนไทยให้พิจารณาด้วยใจเป็นธรรม ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับบทความนี้ และถ้าไม่เห็นด้วย ก็ไม่ต้องด่ากันก็ได้ หรือใครจะด่าก็ตามใจ หึหึ!!!
 
.
.

https://www.facebook.com/doisaengdham

 

(อ่านบทความเพิ่มเติม)

 

 

ดาวน์โหลดโครงการฝึกอบรมนักเรียนคุณธรรมดีเด่น

 
 
  
 
 
 

  

ศาสนาพุทธไม่มีวันเสื่อมจากโลก
วันที่ 03/08/2013   15:42:07

ศาสนาพุทธจะไม่มีวันเสื่อมไปจากโลกไม่ว่ากาลไหนๆ เพราะศาสนาพุทธคือคำสอนที่เป็นสัจธรรม อันเป็นความเป็นจริงที่มีอยู่คู่โลกมาตลอดกาล ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติตรัสรู้หรือไม่ก็ตาม ศาสนาพุทธก็ไม่มีวันเสื่อมไปจากโลก เป็นเพียงแต่ หากยุคสมัยใดที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติตรัสรู้ธรรม ก็จะไม่มีผู้ค้นพบความจริงอันนี้ แล้วนำมาตีแผ่ประกาศธรรมสอนโลกเท่านั้นเอง

ข้อวัตรปฏิปทาในพ่อแม่ครูอาจารย์
วันที่ 16/07/2016   20:16:01

อันที่จริงพวกเราก็รู้กันอยู่อย่างเต็มหัวอกแล้วว่า "พ่อแม่ครูอาจารย์" ท่านบรรลุธรรมสิ้นกิเลส เสร็จกิจในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อายุ ๓๖ พรรษาที่ ๑๖ ตรงกับวันจันทร์ที่  ๑๕  พฤษภาคม ปี พ.ศ. ๒๔๙๓  เวลา ๒๓.๐๐ น. เป็นคืนเดือนดับ  แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีขาล ที่วัดดอยธรรมเจดีย์  จังหวัดสกลนคร  เหตุที่รู้ มิใช่เพราะพวกเรามีญาณหยั่งรู้จิตของท่าน หรือเพราะได้ยินได้ฟังจากคำบอกเล่าของใครคนใดคนหนึ่ง แล้วเชื่อถือสืบต่อกันมา

ภาพในหลวงช่วงปี 2503 (1960) โดยช่างภาพต่างชาติ
วันที่ 10/12/2016   17:00:46

 รูปภาพทั้งหมดที่นำมาให้ชมนี้เป็นการถ่ายโดยช่างภาพชาวต่างชาติ  ถือว่าเป็นขุมทรัพย์ภาพของในหลวงที่ถ่ายในช่วง พ.ศ. 2503 หรือปี 1960 ซึ่งถ่ายตีพิมพ์ลงบนนิตยสาร LIFE ฉบับวันที่ 20 มิถุนายน 2503โครงการฝึกอบรม "นักเรียนคุณธรรมดีเด่น" รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒
  2019-06-01

ขอประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓

หลักเขตวิสุงคามสีมา

กำหนดการพิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต
  2018-10-22

 ขอเชิญร่วมงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต ฉลองสมโภชอุโบสถ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน ในวันที่ ๘-๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดังกำหนดการที่ลงไว้นี้พิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมา ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
  2013-08-09

วันนี้ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของวัดเราที่ต้องจารึกไว้ เราจัดงานแบบเงียบๆเป็นการภายใน โดยเรียนเชิญท่านนายอำเภอแม่อายสรุปผลการตัดสินการประกวดเล่านิทาน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
  2013-04-08

ประกาศผลการตัดสินของคณะกรรมการ ในการแข่งขัน ประกวดเล่านิทานธรรมชาดก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ประมวลภาพ พิธีปิดการแข่งขัน และมอบโล่พระราชทาน การประกวดเล่านิทาน ครั้งที่ ๘
  2013-04-08

ชมภาพบรรยากาศ การประกาศผลตัดสิน และมอบโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ประมวลภาพพิธีเปิดโครงการประกวดเล่านิทานธรรมชาดก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
  2013-04-08

ชมบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขัน และการฟ้อนพื้นเมืองอันเป็นวัฒนธรรมล้านนา จากคณะนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖บริษัทกุลธรเคอร์บี้ ถวายผ้าป่าสร้างแทงค์เก็บน้ำฝน ให้กับวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
  2012-09-12

บริษัทกุลธรเคอร์บี้มหาชน โดย คุณสุรพร สิมะกุลธร และคณะผู้บริหารระดับสูง ได้ร่วมกันทอดผ้าปาสร้างถ้งเก็บน้ำคอนกรีต ขนาดประวัติหลวงตา-ด้วยจิตสำนึกในพระคุณของพ่อแม่ครูอาจารย์
  2011-09-16

ฝึกตนเองดีแล้ว จึงฝึกผู้อื่นชื่อว่า ทำตามพระพุทธเจ้า หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ถือเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีคุณูปการต่อพิธีอัญเชิญ "พระพุทธรัชมหามงคลธรรมบดี"
  2011-07-19

๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ พิธีอัญเชิญ "พระพุทธรัชมหามงคลธรรมบดี" พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก ๖๙ นิ้วสมเด็จฯประทานพระบรมสารีริกธาตุ
  2011-09-26

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 9 องค์ประมวลภาพการแข่งขันประกวดเล่านิทาน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ กุมภาพันธ์
  2013-04-08

ชมภาพบรรยากาศการแข่งขัน ประกวดเล่านิทานธรรมชาดก ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖"พระพุทธรัชมหามงคลธรรมบดี" ปิดทองเสร็จแล้ว icon
  2011-07-19

ถ้าจะนับเวลาตั้งแต่เริ่มเททองหล่อพระประธาน ที่จะประดิษฐานในอุโบสถวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน...81 เรื่องของ “ในหลวง” ที่คนไทยควรรู้
  2011-07-19

ตลอดเวลา 60 ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือ “ในหลวง” ของปวงชนชาวไทยทรงครองสิริราชสมบัตินั้น พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย...ที่สุดแห่งสุวรรณภูมิ อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
  2011-09-26

28 กันยายน 2549 การเปิดน่านฟ้าใหม่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ถือเป็นหน้าหนึ่งในบันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งสนามบินแห่งนี้ถือเป็นสนามบินที่ทันสมัยที่สุด“หลวงตามหาบัว” ผิดหวัง “นายกทักษิณ” เสียใจเคยอุ้มชู คิดว่ารวยแล้วจะไม่โกงไม่รีดไม่ไถ
  2011-09-16

 “หลวงตามหาบัว” ผิดหวัง “ทักษิณ” อย่างรุนแรง ยอมรับเสียใจที่เคยอุ้มชูเพราะเห็นว่ารวยแล้วคงไม่โกง หวังจะให้มาช่วย

 


หลวงตาบัวสั่ง "ทักษิณ" ลาออกทันที
  2011-09-16

 หลวงตามหาบัว ขอบิณฑบาตให้ “ทักษิณ” ลาออกทันที ระบุเน่าเฟะจนเหลือแต่ลมหายใจแล้ว จะดีดดิ้นไปหาอะไรเอาคนหน้าด้านนี้หรือมาเป็นนายก เทศน์อบรมฆราวาส ๒๔ มี.ค.๒๕๔๙
  2012-08-28

วันนี้ตามข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งทีวีบอกว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีจะมาที่จ.ว.อุดรธานี เพื่อมาหาเสียงให้พรรคไทยรักไทยและตัวเองด้วย“หลวงตาบัว” ให้สติ อย่าเห็นแก่เงินเกินกว่าชาติ-ศาสน์-กษัตริย์
  2015-08-05

  “หลวงตามหาบัว” เทศนาย้ำคิดผิดที่เคยสนับสนุน “ทักษิณ” เป็นนายกฯ เพราะไม่ได้ดูจิตใจว่าเป็นคนอย่างไร ดูแต่ฐานะการเงินหวังให้มาช่วยชาติหลวงตาเตือนทักษิณเป็นครั้งสุดท้ายระวังจะจม!!!
  2015-08-05

 วันนี้ (17 พ.ค. 2549) พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด ในเรื่อง “จะเตือนเป็นครั้งสุดท้าย”