dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
dot

dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot


ฟัง F.M. 103.25 MHz.
ชมทีวีช่องหลวงตา
ฟังวิทยุออนไลน์ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ขอเชิญสมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม face book วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม twitter วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน


บทนำ

สมัครสมาชิกอุปถัมภ์ สถานีวิทยุเสียงธรรม วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน

เรารักชาติไทย   เรารักพระมหากษัตริย์ไทย   เราไม่รักคนที่ทำร้ายชาติไทย   เราไม่รักคนที่ทำร้ายพระมหากษัตริย์ไทย       ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ

Doisaengdham Online 24 Hrs.
รับฟังได้ทั่วโลก สามารถรับฟังผ่านมือถือทั้งระบบ iOS และ Android
โดยไม่ต้องติดตั้ง Application ใดๆ  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลย)



WEBMASTER TALK :  ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

 

 

 

ศีล คือ รากแก้วของพระพุทธศาสนา
.
ถ้าผู้ใดปรารถนาความพ้นทุกข์ ผู้นั้นก็ต้องตั้งใจกระทำเหตุ คือทำความดีทุกประเภท เพื่อยกระดับจิตใจให้สูงส่งยิ่ง ๆ ขึ้นไป จนสามารถที่จะรองรับอริยมรรค อริยผลขั้นใดขั้นหนึ่งได้ จิตนั้นก็จะสามารถดับทุกข์ได้อย่างถาวร
.
ไม่ว่าใครจะเกิดมานับถือศาสนาไหน หรือจะไม่นับถือศาสนาไหนเลยก็ตาม แต่ถ้าคนนั้นปรารถนาความดับทุกข์ในใจได้จริง ก็จะต้องมาเรียนรู้วิธีการดับทุกข์จากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น มิฉะนั้น ก็จะไม่มีโอกาสเข้าถึงความดับทุกข์ที่แท้จริงได้เลยตลอดอนันตกาล
.
อริยสัจ ๔ คือ ความจริงที่มีอยู่คู่โลกมานานแสนนาน ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เป็นธรรมเครื่องสังหารทุกข์ภายในใจได้อย่างราบคาบ ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะมาอุบัติตรัสรู้หรือไม่ก็ตาม อริยสัจ ๔ ก็คงมีอยู่ดังเดิม และ ไม่เคยสูญหายไปจากโลกนี้ แม้โลกจะแตกสลายไปก็ตาม แต่อริยสัจ ๔ ก็ยังคงมีอยู่ เพียงแต่ไม่มีสัตว์รายใดจะสามารถเข้าไปรู้ไปเห็นได้เท่านั้นเอง
.
ทำไมครูบาอาจารย์จึงเน้นย้ำนักหนาว่า ศีล คือ รากแก้วของพระพุทธศาสนา เพราะศีลเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่สามารถต่อยอดให้เป็นคุณธรรมขั้นสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไปได้ ถ้าปราศจากศีลเสียแล้ว คุณธรรมอื่น ๆ ก็เกิดมีไม่ได้
.
ที่จริงก็ไม่จำเพาะเจาะจงผูกขาดว่า ศีลจะต้องเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาเท่านั้น ไม่ว่าศาสนาไหน ๆ ก็ตาม ถ้าคำสอนเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ภายในใจได้จริงแท้ ศาสนานั้น ๆ ก็ต้องมีศีลเป็นรากแก้วของศาสนาด้วยกันหมดทั้งสิ้น
.
อาจจะไม่ใช้คำว่า “ศีล” จะเปลี่ยนไปใช้คำอื่น เช่น ข้อห้าม หรือ บทบัญญัติอะไรก็แล้วแต่ ขอให้มีเจตนางดเว้นจากการกระทำไม่ดี ๕ ประการนี้ คือ ไม่ฆ่าสัตว์, ไม่ลักทรัพย์, ไม่ประพฤติผิดในกาม, ไม่โกหกหลอกลวง, ไม่ดื่มเหล้าหรือของมึนเมาทุกชนิด
.
ถ้าเว้นจากโทษ ๕ ประการ นี้ได้ จะเรียกว่า ศีล, ข้อห้าม หรือ บทบัญญัติอะไรก็ตาม ก็มีความหมายอันเดียวกัน เพราะโทษ ๕ ประการ นี้ เป็นความจริงในหลักธรรมชาติ ที่ถ้าใครทำผิดแล้ว ก็เป็นเหตุให้ได้รับผลไม่ดีดุจเดียวกัน.
.
ไม่มีการยกเว้นว่า จะต้องเป็นชาวพุทธ หรือไม่เป็นชาวพุทธ จะนับถือศาสนาไหน หรือไม่นับถือศาสนาไหนก็ตาม และศาสนานั้น ๆ จะสอนอย่างนี้ หรือไม่สอนอย่างนี้ ก็แล้วแต่ศาสดาของศาสนานั้น ๆ แต่ไม่อาจไปลบล้างความจริงในหลักธรรมชาติได้
.
ถ้าใครทำผิดศีล ๕ ข้อ หรือกระทำโทษ ๕ ประการนี้ ก็จะต้องได้รับผลแห่งการกระทำไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเองอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง นั่นคือ จะเป็นเหตุให้ไปเกิดในอบาย ๔ มี สัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย สัตว์นรก อันเป็นที่ซึ่งหาความสบายมิได้เลย
.
ดังนั้น ถ้าใครอยากทำดี อยากได้ดีทั้งในชีวิตปัจจุบัน และอนาคต จงตั้งใจรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ด้วยดีเถิด อย่าไปสนใจเพ่งโทษคนอื่น ใครเขาจะทำดีทำชั่วอย่างไร ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเขา เราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำดีทำชั่วของคนอื่น จึงไม่ควรไปเก็บเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นอารมณ์ทำให้ใจตนเองขุ่นมัวไปโดยใช่เหตุ หากไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดจาตักเตือนเขาได้ พึงนิ่งเสีย เพราะพูดไปก็รังแต่จะทะเลาะกันไปเปล่า ๆ
.
อยากให้เขาทำอย่างนั้น ไม่อยากให้เขาทำอย่างโน้น พอเขาไม่ทำอย่างที่ตัวเองต้องการ ก็หงุดหงิดรำคาญเดือดร้อนใจหนักเข้าก็โกรธกันเขม่นกัน ดีไม่ดีก็ถึงขั้นทำร้ายกันจนต้องติดคุกติดตาราง ต้นเหตุก็เพราะตัวเองทำตัวเองทั้งนั้น แล้วก็ไปหาเรื่องโทษคนอื่น ทำให้เป็นฟืนเป็นไฟไปเผาคนอื่นอีกต่างหาก
.
ธรรมท่านจึงสอนว่า ใครทำดีก็ได้ดีเอง ใครทำชั่วก็ได้ชั่วเอง ไม่ต้องไปแช่งชักหักกระดูกกันก็ได้ ถึงเวลากรรมชั่วให้ผล มันหากฉิบหายเอง ไม่ต้องไปอยากให้เขาฉิบหายเร็ว ๆ มันจะพลอยทำให้ตัวเองเดือดร้อนไปด้วย เพราะความอยากให้คนอื่นฉิบหาย มันเป็นความอยากที่ไม่ดี เพราะทำให้ใจตนเองโหดร้ายขาดความเมตตา ใจที่โหดร้ายขาดความเมตตาก็ยิ่งจะห่างไกลจากมรรคผลนิพพาน 

.

https://www.facebook.com/doisaengdham

 

(อ่านบทความเพิ่มเติม)

 

 

ดาวน์โหลดโครงการฝึกอบรมนักเรียนคุณธรรมดีเด่น

 
 
  
 
 
 

  

ศาสนาพุทธไม่มีวันเสื่อมจากโลก
วันที่ 03/08/2013   15:42:07

ศาสนาพุทธจะไม่มีวันเสื่อมไปจากโลกไม่ว่ากาลไหนๆ เพราะศาสนาพุทธคือคำสอนที่เป็นสัจธรรม อันเป็นความเป็นจริงที่มีอยู่คู่โลกมาตลอดกาล ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติตรัสรู้หรือไม่ก็ตาม ศาสนาพุทธก็ไม่มีวันเสื่อมไปจากโลก เป็นเพียงแต่ หากยุคสมัยใดที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติตรัสรู้ธรรม ก็จะไม่มีผู้ค้นพบความจริงอันนี้ แล้วนำมาตีแผ่ประกาศธรรมสอนโลกเท่านั้นเอง

ข้อวัตรปฏิปทาในพ่อแม่ครูอาจารย์
วันที่ 16/07/2016   20:16:01

อันที่จริงพวกเราก็รู้กันอยู่อย่างเต็มหัวอกแล้วว่า "พ่อแม่ครูอาจารย์" ท่านบรรลุธรรมสิ้นกิเลส เสร็จกิจในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อายุ ๓๖ พรรษาที่ ๑๖ ตรงกับวันจันทร์ที่  ๑๕  พฤษภาคม ปี พ.ศ. ๒๔๙๓  เวลา ๒๓.๐๐ น. เป็นคืนเดือนดับ  แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีขาล ที่วัดดอยธรรมเจดีย์  จังหวัดสกลนคร  เหตุที่รู้ มิใช่เพราะพวกเรามีญาณหยั่งรู้จิตของท่าน หรือเพราะได้ยินได้ฟังจากคำบอกเล่าของใครคนใดคนหนึ่ง แล้วเชื่อถือสืบต่อกันมา

ภาพในหลวงช่วงปี 2503 (1960) โดยช่างภาพต่างชาติ
วันที่ 10/12/2016   17:00:46

 รูปภาพทั้งหมดที่นำมาให้ชมนี้เป็นการถ่ายโดยช่างภาพชาวต่างชาติ  ถือว่าเป็นขุมทรัพย์ภาพของในหลวงที่ถ่ายในช่วง พ.ศ. 2503 หรือปี 1960 ซึ่งถ่ายตีพิมพ์ลงบนนิตยสาร LIFE ฉบับวันที่ 20 มิถุนายน 2503



โครงการฝึกอบรม "นักเรียนคุณธรรมดีเด่น" รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒
  2019-06-01

ขอประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓

หลักเขตวิสุงคามสีมา

กำหนดการพิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต
  2018-10-22

 ขอเชิญร่วมงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต ฉลองสมโภชอุโบสถ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน ในวันที่ ๘-๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดังกำหนดการที่ลงไว้นี้



พิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมา ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
  2013-08-09

วันนี้ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของวัดเราที่ต้องจารึกไว้ เราจัดงานแบบเงียบๆเป็นการภายใน โดยเรียนเชิญท่านนายอำเภอแม่อาย



สรุปผลการตัดสินการประกวดเล่านิทาน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
  2013-04-08

ประกาศผลการตัดสินของคณะกรรมการ ในการแข่งขัน ประกวดเล่านิทานธรรมชาดก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์



ประมวลภาพ พิธีปิดการแข่งขัน และมอบโล่พระราชทาน การประกวดเล่านิทาน ครั้งที่ ๘
  2013-04-08

ชมภาพบรรยากาศ การประกาศผลตัดสิน และมอบโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์



ประมวลภาพพิธีเปิดโครงการประกวดเล่านิทานธรรมชาดก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
  2013-04-08

ชมบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขัน และการฟ้อนพื้นเมืองอันเป็นวัฒนธรรมล้านนา จากคณะนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖



บริษัทกุลธรเคอร์บี้ ถวายผ้าป่าสร้างแทงค์เก็บน้ำฝน ให้กับวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
  2012-09-12

บริษัทกุลธรเคอร์บี้มหาชน โดย คุณสุรพร สิมะกุลธร และคณะผู้บริหารระดับสูง ได้ร่วมกันทอดผ้าปาสร้างถ้งเก็บน้ำคอนกรีต ขนาด



ประวัติหลวงตา-ด้วยจิตสำนึกในพระคุณของพ่อแม่ครูอาจารย์
  2011-09-16

ฝึกตนเองดีแล้ว จึงฝึกผู้อื่นชื่อว่า ทำตามพระพุทธเจ้า หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ถือเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีคุณูปการต่อ



พิธีอัญเชิญ "พระพุทธรัชมหามงคลธรรมบดี"
  2011-07-19

๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ พิธีอัญเชิญ "พระพุทธรัชมหามงคลธรรมบดี" พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก ๖๙ นิ้ว



สมเด็จฯประทานพระบรมสารีริกธาตุ
  2011-09-26

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 9 องค์



ประมวลภาพการแข่งขันประกวดเล่านิทาน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ กุมภาพันธ์
  2013-04-08

ชมภาพบรรยากาศการแข่งขัน ประกวดเล่านิทานธรรมชาดก ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖



"พระพุทธรัชมหามงคลธรรมบดี" ปิดทองเสร็จแล้ว icon
  2011-07-19

ถ้าจะนับเวลาตั้งแต่เริ่มเททองหล่อพระประธาน ที่จะประดิษฐานในอุโบสถวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน...



81 เรื่องของ “ในหลวง” ที่คนไทยควรรู้
  2011-07-19

ตลอดเวลา 60 ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือ “ในหลวง” ของปวงชนชาวไทยทรงครองสิริราชสมบัตินั้น พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย...



ที่สุดแห่งสุวรรณภูมิ อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
  2011-09-26

28 กันยายน 2549 การเปิดน่านฟ้าใหม่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ถือเป็นหน้าหนึ่งในบันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งสนามบินแห่งนี้ถือเป็นสนามบินที่ทันสมัยที่สุด



“หลวงตามหาบัว” ผิดหวัง “นายกทักษิณ” เสียใจเคยอุ้มชู คิดว่ารวยแล้วจะไม่โกงไม่รีดไม่ไถ
  2011-09-16

 “หลวงตามหาบัว” ผิดหวัง “ทักษิณ” อย่างรุนแรง ยอมรับเสียใจที่เคยอุ้มชูเพราะเห็นว่ารวยแล้วคงไม่โกง หวังจะให้มาช่วย

 


หลวงตาบัวสั่ง "ทักษิณ" ลาออกทันที
  2011-09-16

 หลวงตามหาบัว ขอบิณฑบาตให้ “ทักษิณ” ลาออกทันที ระบุเน่าเฟะจนเหลือแต่ลมหายใจแล้ว จะดีดดิ้นไปหาอะไร



เอาคนหน้าด้านนี้หรือมาเป็นนายก เทศน์อบรมฆราวาส ๒๔ มี.ค.๒๕๔๙
  2012-08-28

วันนี้ตามข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งทีวีบอกว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีจะมาที่จ.ว.อุดรธานี เพื่อมาหาเสียงให้พรรคไทยรักไทยและตัวเองด้วย



“หลวงตาบัว” ให้สติ อย่าเห็นแก่เงินเกินกว่าชาติ-ศาสน์-กษัตริย์
  2015-08-05

  “หลวงตามหาบัว” เทศนาย้ำคิดผิดที่เคยสนับสนุน “ทักษิณ” เป็นนายกฯ เพราะไม่ได้ดูจิตใจว่าเป็นคนอย่างไร ดูแต่ฐานะการเงินหวังให้มาช่วยชาติ



หลวงตาเตือนทักษิณเป็นครั้งสุดท้ายระวังจะจม!!!
  2015-08-05

 วันนี้ (17 พ.ค. 2549) พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด ในเรื่อง “จะเตือนเป็นครั้งสุดท้าย”