dot dot
dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
dot

dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 8 คน
dot
bulletคลิปแนะนำจากดอยแสงธรรม บนยูทูป


ฟัง F.M. 103.25 MHz.
ชมทีวีช่องหลวงตา
เข้าชมทีวี - ฟังวิทยุออนไลน์ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ขอเชิญสมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม face book วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม twitter วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน


บทนำ

 

ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา  ๕ ธันวามหาราช  ขอพระองค์จงทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ

ดนตรีไทยไม่ได้ด้อยกว่าชาติใดในโลก เราคนไทย ต้องรักและหวงแหน สมบัติของชาติไทย
ฟัง "เพลงดอยแสงธรรม - ลาวดำเนินทรายบรรเลง"  (
ถ้ากด Play แล้วไม่เล่น ให้กด Stop แล้วกด Play อีกครั้ง)

    

ดาวน์โหลด : เพลงดอยแสงธรรม : ลาวดำเนินทรายบรรเลง 

 

Webmaster Talk :  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 

 


  การปฏิรูปศาสนาหากจะทำให้สำเร็จ ต้องได้ผู้นำสงฆ์ที่มีคุณธรรม


  อันที่จริงศาสนาพุทธในประเทศไทยถือว่าเจริญที่สุดในโลก เพราะยังมีพระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ทรงธรรม ทรงวินัยบริสุทธิ์บริบูรณ์ เป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนได้ ยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีพระที่ปฏิบัติเสื่อมเสีย มีความประพฤติเลวทราม เป็นเหตุให้พุทธศาสนิกชนไม่พอใจ ก็มีอยู่จำนวนไม่น้อย ก็เป็นธรรมดา ไม่มีสิ่งใดในโลกที่มันจะมีแต่ส่วนดี โดยไม่มีส่วนที่เสียเอาเสียเลย


  ปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการสงฆ์ มันเป็นปัญหาความเสื่อมโทรมทางด้านศีลธรรมของคนในสังคม ถ้าจะแก้ปัญหา ก็ต้องแก้กันทั้งระบบ จะมาคิดแก้แต่เฉพาะปัญหาของสงฆ์ โดยไม่คิดแก้ปัญหาของคน ก็ไม่มีทางจะแก้ได้ เพราะว่าพระมาจากคน เมื่อคนเลวได้เข้ามาบวชเป็นพระ ก็มีสิทธิ์ที่จะกลายเป็นพระเลวได้ ศาสนาแม้สอนให้คนเป็นคนดีก็จริง แต่คนต้องนำคำสอนของศาสนามาปฏิบัติ คนถึงจะเป็นคนดี  ศาสนามิอาจบังคับให้คนเป็นคนดี เป็นพระดีขึ้นมาได้เอง ดังนั้น จงเข้าใจศาสนาตามความเป็นจริงอย่างนี้


  ปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการสงฆ์มานาน ไม่ใช่เพิ่งเกิด และ ยังไม่มีทีท่าว่าจะแก้ไขได้ คือ


  ๑. ปัญหาพระสงฆ์ ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย อาจเป็นเพราะไม่รู้ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือจงใจไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะตัวของพระแต่ละรูป ศาสนาไม่อาจบังคับให้ใครๆมาปฏิบัติตาม แต่เป็นหน้าที่ของผู้นับถือศาสนา ต้องปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาให้ได้ด้วยตัวเองเท่านั้น เพราะเหตุนั้น พระที่มีหิริ โอตตัปปะอยู่ในใจจึงพอใจปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ส่วนพวกอลัชชีหาความละอายมิได้ ก็ปฏิบัติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเป็นอาจิณ จึงเป็นเหตุให้ผู้ที่ไม่เข้าใจศาสนา สำคัญผิดคิดว่า ศาสนาเสื่อม แท้จริง ศาสนาย่อมเสื่อมจากใจของผู้ไม่ปฏิบัติตามศาสนาเท่านั้น และศาสนาย่อมเจริญอยู่ในใจของผู้ปฏิบัติตามศาสนา ไม่ว่ายุคใดสมัยใดก็เป็นเช่นนี้ สมดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า "ตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ โลกนี้จักไม่ว่างจากพระอรหันต์"


  ๒. ปัญหาการตีความพระธรรมวินัยด้วยความเห็นที่ต่างกัน เป็นเหตุให้มีการปฏิบัติที่ไม่ลงกัน ต่างองค์ต่างปฏิบัติไปตามความเห็นของตนเอง โดยที่พระเถระผู้ใหญ่ฝ่ายปกครอง ไม่ดำเนินการยุติปัญหาให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด เป็นเหตุให้ปัญหายืดเยื้อมาจนทุกวันนี้ ดังเช่น กรณีการสวดปาติโมกข์ ๑๕๐ ข้อ กับกรณีของนางภิกษุณีเถื่อน ซึ่งต่อไปก็จะกลายเป็นระเบิดเวลา สร้างความแตกแยกให้กับพระสงฆ์ไทยในวันข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นางภิกษุณีเถื่อน ถ้าปล่อยให้แพร่หลายมากขึ้นแล้ว ต่อไปก็จะมีปัญหาภิกษุณีเถื่อนอลัชชีเพิ่มขึ้นมาอีก ๑ จำพวก แค่พระภิกษุอลัชชีก็ทำให้ศาสนาบอบช้ำมากแล้ว


  ๓. ปัญหาพระเถระผู้ใหญ่ฝ่ายปกครองหลงมัวเมาในลาภยศ ทะเยอทะยานมักใหญ่ใฝ่สูง ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นธรรมเป็นวินัย แต่งตั้งพระสังฆาธิการโดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เอาแต่พรรคพวกของตัวเอง ไม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พระผู้น้อย ไม่เน้นการประพฤติข้อวัตรปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลส ทั้งทำด้วยตนเอง และสอนให้ผู้อื่นกระทำอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนใหญ่มักดีแต่พูด


  ๔. ปัญหาด้านการศึกษาของพระสงฆ์ไทยที่ขาดประสิทธิภาพ การเรียนการสอนนักธรรม และเปรียญธรรม ไม่ช่วยปลุกจิตสำนึกของผู้เรียนให้เกิดผลทางด้านปฏิบัติ คือ ให้ละชั่ว ทำดีได้อย่างประจักษ์  รวมทั้งการสอบประเมินผลที่ไม่อาจบ่งชี้ประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง มิหนำซ้ำ การเรียนบางอย่างยังเอื้ออำนวยให้พระสงฆ์ที่เรียนจบแล้ว ต้องลาสิกขาไปประกอบอาชีพทางโลก และอาจทำให้ความเป็นอยู่ในระหว่างการศึกษาเล่าเรียนนั้น บกพร่องทางพระวินัย


  ๕. ปัญหาด้านวิกฤตศาสนทายาท ผู้ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาด้วยมุ่งหวังปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้น ดับกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงนั้น มีจำนวนน้อยลงไปเรื่อยๆ เพราะผู้เช่นนี้จึงสมควรเป็นพระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ อยู่จบพรหมจรรย์เป็นหลักของศาสนาได้ แต่ทุกวันนี้ วัตถุประสงค์ของการบวชถูกบิดเบือนไปอย่างมาก  บางคนบวชแก้บน  บวชสะเดาะเคราะห์ บวชเอาใจพ่อแม่ บวชหน้าศพ บวชตามประเพณี บางพวกก็บวชเพราะไม่รู้จะทำมาหากินอะไร มิหนำซ้ำ ยังมีการจัดบวชเชิงธุรกิจ บางทีบวชเป็นพัน เป็นหมื่น เป็นแสนรูป กลายเป็นพุทธพาณิชย์แอบแฝงหากินกับการบวชพระ ถ้าโชคดีก็อาจจะได้พระดีหลงเหลือเป็นเนื้อแท้ของศาสนาบ้าง แต่มักมีเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่จะโชคไม่ดี บวชแล้วกลับประพฤติตัวกลายเป็นโจรปล้นศาสนา


  เอาแค่ ๕ ข้อ นี้ ก็ถือว่าหนักอึ้งแล้ว บางข้อมันมีมาแต่ครั้งพุทธกาล จนบัดนี้ก็ยังมีอยู่ จึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า บางอย่างมันเป็นสัจธรรมที่ไม่อาจแก้ได้ ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็น เราคงทำได้เพียงแค่ควบคุมให้มันมีน้อยที่สุด และอย่าไปส่งเสริมให้มันมีมากขึ้น ใครที่คิดจะปฏิรูปศาสนา ก็ต้องคำนึงถึงความเป็นจริงของโลกด้วย พระพุทธเจ้าบัญญัติพระธรรมวินัยไว้ครบถ้วนบริบูรณ์หมดแล้ว ด้วยพระสัพพัญญุตญาณ ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่อง


  การที่ สปช. แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปศาสนา เพื่อที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้ คงต้องคิดอ่านกันให้ดีๆ จะออกกฎหมาย หรือ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับใดๆมาใช้จัดระเบียบพระสงฆ์ จงอย่าก้าวล่วงพระวินัยอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว ขอให้ดำเนินการภายใต้กรอบแห่งพระธรรมวินัย เพื่อให้เสริมความมั่นคงแก่พระธรรมวินัย ปกป้องพระธรรมวินัยให้คงอยู่อย่างไม่ให้ใครๆมาบิดเบือนได้ สิ่งใดที่พระพุทธองค์ไม่ทรงบัญญัติ ก็อย่าอุตริไปทำขึ้นมา สิ่งใดที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้แล้ว ก็อย่าไปเพิกถอน อย่าให้กลายเป็นการกัดกร่อน บ่อนทำลายพระธรรมวินัยเสียเอง เพราะนอกจากจะไม่ช่วยแก้ปัญหาเดิมที่หมักหมมมานานแล้ว ยังอาจกลายเป็นชนวนให้เกิดปัญหาใหม่ ทำให้พระสงฆ์ต้องแตกกันทะเลาะกัน กลายเป็นสังฆเภทขึ้นมา ผู้กระทำกรรมดังกล่าวจะได้ชื่อว่า ทำกรรมหนักถึงขั้นอนันตริยกรรม


  เพราะกฎระเบียบที่มีอยู่ในปัจจุบัน มันก็เพียงพอแล้วที่จะนำมาปฏิบัติ เพื่อทำให้พระสงฆ์กลายเป็นพระสุปฏิปันโนที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบได้อย่างแท้จริง หากจะมีข้อบกพร่องบ้างก็เป็นธรรมดา ถือว่าไม่มีสิ่งใดในโลกจะสมบูรณ์ไปหมดทุกอย่าง อันใดบกพร่องก็แก้ไขตรงนั้น ทำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อย่าไปทุบทำลาย เพราะรากฐานเดิมก็พอมีดีอยู่ มิใช่จะเลวร้ายไปเสียทั้งหมด


  สิ่งที่สำคัญก็คือ มันอยู่ที่จิตสำนึกของคนในชาติ พุทธบริษัท ต้องช่วยกันผลักดันให้พระสงฆ์ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด พระทำหน้าที่ของพระ คือทำหน้าที่ฆ่ากิเลสในใจตนเองเท่านั้น คนก็ทำหน้าที่ของคน ทำตัวเองให้เป็นคนดีมี่ศีลธรรม และอุปัฏฐากพระสงฆ์ในทางที่ดีงาม อย่าพยายามหางานอย่างอื่นที่ไม่จำเป็น และเป็นภัยต่อพระสงฆ์ ไปให้พระทำ พระสงฆ์เองก็ควรหาธรรมะของจริงไปให้โยม อย่าเอาแต่หาอุบายหลอกเอาเงินในกระเป๋าเขาท่าเดียว ถ้าทุกฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีเท่านั้น สิ่งเลวร้ายทั้งหลาย มันก็จะค่อยๆลดลงไปเอง


  กฎหมายจะเขียนไว้ดีเลิศขนาดไหน แต่ถ้าคนไม่ปฏิบัติตาม กฎมายนั้น ก็ไม่อาจอำนวยประโยชน์ใดๆได้ ดังเช่น ตำรวจมีหน้าที่จับโจร แต่แล้วตำรวจกลับทำตัวเป็นโจรเสียเอง  หรือ พระสงฆ์ที่มีหน้าที่ฝึกปฏิบัติทำตัวเองให้เป็นพระดี และสอนคนอื่นให้ทำดีตาม แต่กลับทำตัวเป็นพระเลวเสียเอง และพลอยสอนคนอื่นให้เลวตามไปด้วย สังคมคงอยู่ร่วมกันไม่ได้อย่างสงบสุข


  ดังนั้น การปลูกฝังจิตสำนึกให้คนในสังคม มีจิตสำนึกที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นอย่างเห็นแก่ตัว รู้จักแบ่งปันเฉลี่ยความสุขให้กับผู้อื่น ช่วยเหลือเจือจานซึ่งกันและกัน สิ่งใดชั่วให้ละ สิ่งใดดีให้เสริมเข้าไป เหล่านี้ ย่อมถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรีบกระทำอย่างเร่งด่วนในทันที ซึ่งต้องเริ่มต้นจาก ผู้ใหญ่ในสังคมต้องทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีเสียก่อน จึงจะสามารถปลุกจิตปลุกใจให้ผู้น้อยได้ทำตาม และขับเคลื่อนการกระทำความดีไปพร้อมๆกันอย่างเป็นระบบในทุกสาขาอาชีพ ถ้าทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนให้ดีตามฐานะของตัวได้ ช่วยกันรณรงค์ทำความดีกันอย่างจริงจัง ก็จะสามารถแก้ปัญหาของประเทศชาติได้อย่างแน่นอนในทุกระดับ และอย่างยั่งยืน


  อย่าคิดเชียวนะ ที่จะให้มี สังฆสภา สังฆนายก สังฆมนตรี และจัดให้มีการเลือกตั้งแบบโลกๆ มันจะเสริมความบ้าของพระ ให้พระกลายเป็นบ้าหนักกว่าเก่า พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ไม่ได้บวชมาเพื่อต้องการสิ่งเหล่านี้ ท่านอยู่ของท่านสงบดีแล้ว ใครเลวก็จัดการกันไปตามควรแก่โทษานุโทษ จัดการให้มันเด็ดขาดจริงจัง กฎหมายที่มีอยู่ก็ทำได้อยู่แล้ว ไม่ต้องไปทำอะไรให้มันพิสดารขนาดนั้น

   

   

 

 

 

 

 

บทความแนะนำ

วันที่ 03/08/2013   15:42:07

ศาสนาพุทธจะไม่มีวันเสื่อมไปจากโลกไม่ว่ากาลไหนๆ เพราะศาสนาพุทธคือคำสอนที่เป็นสัจธรรม อันเป็นความเป็นจริงที่มีอยู่คู่โลกมาตลอดกาล ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติตรัสรู้หรือไม่ก็ตาม ศาสนาพุทธก็ไม่มีวันเสื่อมไปจากโลก เป็นเพียงแต่ หากยุคสมัยใดที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติตรัสรู้ธรรม ก็จะไม่มีผู้ค้นพบความจริงอันนี้ แล้วนำมาตีแผ่ประกาศธรรมสอนโลกเท่านั้นเอง
วันที่ 16/05/2012   17:09:44

Soul of a Nation : The Royal Family of Thailand (1979)  สารคดีเกี่ยวกับในหลวงที่คนไทยต้องดู

สารคดีชุด "Soul of a Nation" จัดทำโดย BBC ส่งทีมงานเข้ามาในประเทศไทย เก็บข้อมูลระหว่างการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงปี 2521-2522 เต็มไปด้วยภาพและเรื่องราวที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เป็นสารคดีที่ดูแล้วซาบซึ้งอย่างที่สุด...
 
วันที่ 30/04/2012   15:38:50

ระยะแรกราวปี พ.ศ.2498 เป็นต้นมา คราใดที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน ไปประทับ ณ พระราชวังไกลกังวลนั้น จะทรงขับรถยนต์พระที่นั่งไปยังท้องที่ห่างไกลทุรกันดารย่านหัวหิน หนองพลับแก่งกระจาน ด้วยพระองค์เอง  ทำนองเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่ห้า โดยที่ราษฎรไม่รู้ตัวล่วงหน้าว่า  ทรงมาถึงแล้ว  วันหนึ่งทรงขับรถยนต์พระที่นั่งผ่านไปถึงยังบริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่ง<> ข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์ ๑
  2015-01-01

 วันนี้ (31 ธ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558   2013-08-09

วันนี้ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของวัดเราที่ต้องจารึกไว้ เราจัดงานแบบเงียบๆเป็นการภายใน โดยเรียนเชิญท่านนายอำเภอแม่อาย  2013-04-08

ประกาศผลการตัดสินของคณะกรรมการ ในการแข่งขัน ประกวดเล่านิทานธรรมชาดก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  2013-04-08

ชมภาพบรรยากาศ การประกาศผลตัดสิน และมอบโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  2013-04-08

ชมบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขัน และการฟ้อนพื้นเมืองอันเป็นวัฒนธรรมล้านนา จากคณะนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  2012-09-12

บริษัทกุลธรเคอร์บี้มหาชน โดย คุณสุรพร สิมะกุลธร และคณะผู้บริหารระดับสูง ได้ร่วมกันทอดผ้าปาสร้างถ้งเก็บน้ำคอนกรีต ขนาด  2011-09-16

ฝึกตนเองดีแล้ว จึงฝึกผู้อื่นชื่อว่า ทำตามพระพุทธเจ้า หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ถือเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีคุณูปการต่อ  2011-07-19

๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ พิธีอัญเชิญ "พระพุทธรัชมหามงคลธรรมบดี" พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก ๖๙ นิ้ว  2011-09-26

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 9 องค์  2011-09-15

 วันนี้ (17 พ.ค.2549) พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด ในเรื่อง “จะเตือนเป็นครั้งสุดท้าย”  2011-09-16

 “หลวงตามหาบัว” เทศนาย้ำคิดผิดที่เคยสนับสนุน “ทักษิณ” เป็นนายกฯ เพราะไม่ได้ดูจิตใจว่าเป็นคนอย่างไร ดูแต่ฐานะการเงินหวังให้มาช่วยชาติ<> ข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์ ๒
  2014-09-27

กำหนดการ ทอดผ้าป่าสามัคคี วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ ต.ค.๒๕๕๗  2014-01-01

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช 2557 แก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ทรงพิมพ์ข้อความ "ขอจงมีความสุขความเจริญ Happy New Year 2014"  2013-08-02

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  2013-04-08

ชมภาพบรรยากาศการแข่งขัน ประกวดเล่านิทานธรรมชาดก ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  2011-07-19

ถ้าจะนับเวลาตั้งแต่เริ่มเททองหล่อพระประธาน ที่จะประดิษฐานในอุโบสถวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน...  2011-07-19

ตลอดเวลา 60 ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือ “ในหลวง” ของปวงชนชาวไทยทรงครองสิริราชสมบัตินั้น พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย...  2011-09-26

28 กันยายน 2549 การเปิดน่านฟ้าใหม่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ถือเป็นหน้าหนึ่งในบันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งสนามบินแห่งนี้ถือเป็นสนามบินที่ทันสมัยที่สุด  2011-09-16

 “หลวงตามหาบัว” ผิดหวัง “ทักษิณ” อย่างรุนแรง ยอมรับเสียใจที่เคยอุ้มชูเพราะเห็นว่ารวยแล้วคงไม่โกง หวังจะให้มาช่วย

 


  2011-09-16

 หลวงตามหาบัว ขอบิณฑบาตให้ “ทักษิณ” ลาออกทันที ระบุเน่าเฟะจนเหลือแต่ลมหายใจแล้ว จะดีดดิ้นไปหาอะไร  2012-08-28

วันนี้ตามข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งทีวีบอกว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีจะมาที่จ.ว.อุดรธานี เพื่อมาหาเสียงให้พรรคไทยรักไทยและตัวเองด้วย