dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
dot

dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 10 คน
dot


ฟัง F.M. 103.25 MHz.
ชมทีวีช่องหลวงตา
ฟังวิทยุออนไลน์ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ขอเชิญสมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม face book วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม twitter วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน


บทนำ

สมัครสมาชิกอุปถัมภ์ สถานีวิทยุเสียงธรรม วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน

เรารักชาติไทย   เรารักพระมหากษัตริย์ไทย   เราไม่รักคนที่ทำร้ายชาติไทย   เราไม่รักคนที่ทำร้ายพระมหากษัตริย์ไทย       ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ

Doisaengdham Online 24 Hrs.
รับฟังได้ทั่วโลก สามารถรับฟังผ่านมือถือทั้งระบบ iOS และ Android
โดยไม่ต้องติดตั้ง Application ใดๆ  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลย)WEBMASTER TALK :  

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

 

 

ในธรรมท่านสอนว่า คนเราจะรักกันได้ก็ด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ
.
๑. เคยอยู่ร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อน อย่างที่เรียกว่า บุพเพสันนิวาส
.
๒. เพราะเหตุแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในปัจจุบัน
.
ที่จริงก็มิใช่แต่คนจะรักกันหรอก คนจะเกลียดกันก็เป็นทำนองเดียวกัน แต่ความรู้สึกเป็นตรงกันข้าม ท่านจึงยกเอาการที่คนรักกันมาเป็นเหตุ เพราะโลกนี้จะอยู่ด้วยกันได้ ก็ด้วยเพราะคนรักกันเท่านั้น หากมีคนเกลียดกันมาก ๆ ก็มีแต่ไฟโทสะเผาโลกเป็นจุณไปเท่านั้นเอง
.
ว่ากันตามข้อแรกก่อน บางคนเห็นกันครั้งแรกก็รู้สึกเหมือนรู้จักกันมานาน เกิดความสนิทสนมรักใคร่ชอบพอกันอย่างรวดเร็ว จะในฐานะเป็นคนรัก เพื่อน ญาติ พี่ น้อง ก็แล้วแต่กรรมจะบันดาลให้เป็นไป เรียกว่ากรรมเก่าส่งผลมาในปัจจุบัน เป็นเหตุให้ถูกชะตา เกิดความสนิทสนมรักใคร่กัน ส่วนคนจะเกลียดกันก็เป็นอีหรอบเดียวกัน ต่างแต่ความรู้สึกเป็นตรงกันข้าม โดยมากที่เป็นข้อ ๑ ก็มักจะเป็นข้อ ๒ ด้วย
.
แต่ถ้าเป็นข้อ ๒ ล้วน ๆ ต้องอาศัยเหตุปัจจัยในปัจจุบันเป็นตัวขับเคลื่อน นั่นคือ การได้ใกล้ชิดสนิทสนมกัน ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เกิดความเห็นอกเห็นใจกันในปัจจุบัน ก็เป็นเหตุทำให้รักกันได้ ส่วนจะยั่งยืนไปนานแค่ไหน ก็อยู่ที่การกระทำของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนอุปนิสัยใจคอที่เข้ากันได้ด้วยเป็นองค์ประกอบ
.
ข้อนี้ไม่ค่อยแน่นอนนัก ขึ้นอยู่กับกรรมปัจจุบันที่กระทำต่อกันว่า จะมีกำลังขับเคลื่อนความรักไปได้ไกลแค่ไหน บางคนก็อยู่ด้วยกันไม่นานก็ต้องเลิกรากันไป เพราะเหตุที่เห็นธาตุแท้ของกันและกัน ที่เลวร้ายเกินกว่าจะยอมรับกันได้
.
ดังนั้น จึงควรทำความศึกษาไว้สักนิดว่า เหตุในอดีตส่งผลมาในปัจจุบัน เหตุปัจจุบันก็ส่งผลไปในอนาคต ผลในอนาคต ถ้าเราไม่ด่วนตายไปเสียก่อน ก็อาจจะได้เห็นผลปรากฏในในชาตินี้ หรืออาจปรากฏผลในชาติหน้าต่อ ๆ ไป ก็สุดแล้วแต่กรรมจะดลบันดาลให้เป็นไป
.
เพราะเหตุนั้น พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่า สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ใครทำดีจักได้ดี ใครทำชั่วจักได้ชั่ว เพียงหยั่งจิตลงให้เกิดศรัทธาความเชื่อในกรรมได้เช่นนี้ ก็จะเป็นเหตุให้ละชั่ว ทำดี ทำใจให้เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากทุกข์ได้นั่นเอง
.
เรื่องของกรรมเป็นไปเช่นนี้ ไม่มีใครจะฝืนกรรมได้ ทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ ก็ส่งผลแก่บุคคลผู้ทำกรรม จะหนักหนาสาหัสแค่ไหน ก็อยู่ที่กรรมดีกรรมชั่วที่แต่ละคนได้ทำไว้ อย่างไหนจะแรงกว่ากัน
.
คนที่เกิดมาแล้ว บางคนก็ดีพร้อมทุกอย่าง งามพร้อม ทั้งรูปสมบัติ และคุณสมบัติ เกียรติยศ ชื่อเสียง วงศ์สกุล แต่ทำไมจึงหาคู่ครองมิได้?
.
คำตอบก็คือ อาจเป็นด้วยกรรมเก่าอันเกิดจากปาณาติบาต ที่เคยพรากลูกพรากเมียคนอื่น ส่งผลให้เป็นไป หรือไม่ก็ เป็นผู้ที่มีบุญวาสนาอันสูงแล้ว แต่คู่บารมีที่คู่ควรกัน ที่เคยมีวาสนาร่วมกันมา มิได้มาเกิดด้วย จึงบันดาลให้ยังไม่อาจมีคู่ครอง หรืออาจเป็นได้ว่า ถ้าผู้นั้นมีจิตใจโน้มน้าวไปในทางธรรม มีความดำริที่จะออกจากกาม หากสร้างสมบารมีมาแก่กล้าแล้ว นั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่มีคู่ครองได้
.
มีหลักคิดง่าย ๆ จะบอกให้รู้ไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการวางจิต จะได้ไม่ต้องมาเป็นกังวลทุกข์ร้อนใจในเรื่องนี้
.
อดีตที่ผ่านมาแต่ปางก่อน ทำกรรมไว้อย่างไร ไม่มีใครรู้ เว้นไว้แต่ผู้มีบุพเพนิวาสานุสติญาณ ระลึกชาติได้ แต่ถึงจะรู้ ก็ไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงกรรมให้เป็นอย่างอื่นได้
.
หน้าที่ของเราคือ ทำใจให้ยอมรับความจริงในปัจจุบัน เราเป็นอย่างไร ก็ยอมรับตามนั้น สมบัติของเรามีอย่างไร ก็พอใจอย่างนั้น อย่าไปรังเกียจเดียดฉันท์ ประการที่ ๑ และอย่าไปอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองไม่มี และไม่อาจทำให้มีได้ นี่เป็นประการที่ ๒ จงพยายามสอนใจตัวเอง อย่าให้ความอยากทั้งสองประการนี้ เข้ามาครอบงำจิต มาทำร้ายจิตให้เป็นทุกข์ไปเปล่า ๆ
.
ค่อย ๆ ฝึกจิต สอนจิต ห้ามจิตไปทีละน้อย ถ้าทำได้ จะมีคู่ครอง หรือไม่มีคู่ครอง ก็ไม่เป็นปัญหา คือยอมรับตามความเป็นจริงไปเท่านั้นเอง
.
ถ้ามีเหตุอันควรจะมี ก็มีไปสิ! ถ้ามีเหตุอันควรจะไม่มี ก็ไม่มีไปสิ! อย่างนี้จึงเรียกว่า อาจหาญ
.
เพราะธรรมทั้งหลายย่อมเกิดแต่เหตุ ทำเหตุอย่างไร ก็ปรากฏผลอย่างนั้น คนที่ปลูกมะม่วง ก็อย่าไปอยากได้ผลเป็นมะนาว มะม่วงมันจะหวาน หรือไม่หวาน มันก็เป็นไปตามพันธ์ุของมัน ถ้าเราเลือกพันธ์ุผิด จะไปตำหนิมะม่วงว่าไม่หวานได้อย่างไร? ต้องตำหนิตัวเอง ที่ไม่ฉลาดต่างหาก
.
ข้อสำคัญคือ คนที่มีเหตุเป็นไปในข้อ ๒ ถ้าเป็นผู้หญิงดี ก็จงใช้สติปัญญาใคร่ครวญให้รอบคอบเสียก่อนที่จะตัดสินใจ จะทำ หรือไม่ทำ อะไรลงไป จะตกลงปลงใจกับใคร ก็คิดให้ดี คิดให้ลึกซึ้ง ดูให้แน่ใจ ดูไปนาน ๆ ทดสอบไปนาน ๆ ให้แน่ใจว่า เขาเป็นคนดีจริง ถึงจะชั่วบ้าง ก็ต้องให้รู้ว่า ยอมรับได้แค่ไหน อย่าเพียงแค่รักก็ยอมตามเขาเสียหมด นั่นแหละ กรรม!
.
ถ้าเจอผู้ชายไม่ดี มันก็ยิ่งกว่าอสรพิษร้าย เพราะการมีคู่ครองผิด อาจต้องคิดจนตรอมใจตาย สู้อยู่คนเดียวเสียยังประเสริฐกว่า
.
ข้อนี้เป็นการชี้ให้เห็นว่า การตัดสินใจกระทำการ หรือไม่กระทำการใด ๆ ในปัจจุบัน ด้วยสติปัญญาที่พิจารณาใคร่ครวญโดยแยบคายแล้วหรือไม่? อย่างไร? นั่นแล คือกรรมปัจจุบัน ที่จะบันดาลสุขหรือทุกข์ให้กับเราได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่สิ่งอื่นใด ๆ เลย โปรดเข้าใจให้ถ่องแท้ตามนี้ จะได้ไม่ผิดหวัง แล้วไปโทษนั่นโทษโน่นให้ผิดซ้ำซากหนักเข้าไปอีก
.
จงระลึกรู้ไว้เสมอว่า โลกนี้ไม่มีใครครองคู่อยู่ร่วมกันได้นาน ต่างเป็นไปเพราะเหตุแห่งกรรมบันดาลทั้งนั้น ถึงเวลาก็ต้องตายจากกันไปหมดทั้งสิ้น ต่างคนต่างมา ต่างคนต่างไป มีแต่จิตดวงเดียว ท่องเที่ยวไปในโลกสาม มาพบกันก็เพราะกรรม จะจากกันไปก็เพราะกรรม นอกจากกรรมแล้วไม่มีอะไรมาดลบันดาลให้พวกเราต้องไป ๆ มา ๆ
.
กรรมเก่าเราแก้ไขไม่ได้ ต้องยอมรับไปอย่างเดียวเท่านั้น แต่กรรมใหม่ เราแก้ไขได้ คือกรรมปัจจุบัน จะทำดีอย่างไร? หรือไม่ทำดีอย่างไร? ก็อยู่ที่สติปัญญาของเราโดยแท้ จงใส่ใจใคร่ครวญตรงนี้ให้มาก ๆ สมกับธรรมท่านสอนว่า
.
"ใคร่ครวญให้ดีแล้วค่อยทำ นั่นแหละดีกว่า
จะสุข หรือทุกข์ อยู่ที่เราจะทำเอง คนอื่นมาทำให้เราสุขหรือทุกข์ หาได้ไม่"
.
ส่วนพวกผู้ชาย ไม่ต้องไปห่วงมันล่ะ ถ้าเป็นผู้ชายแย่ ๆ จะมีคู่ครองผิดสัก ๑๐๐ คน มันยังถามหาอีกว่า มีอีกไหม ๆ ๆ จะเอาอีก ๆ ๆ  หึหึ!!

 
  
 
 
 

  

ศาสนาพุทธไม่มีวันเสื่อมจากโลก
วันที่ 03/08/2013   15:42:07

ศาสนาพุทธจะไม่มีวันเสื่อมไปจากโลกไม่ว่ากาลไหนๆ เพราะศาสนาพุทธคือคำสอนที่เป็นสัจธรรม อันเป็นความเป็นจริงที่มีอยู่คู่โลกมาตลอดกาล ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติตรัสรู้หรือไม่ก็ตาม ศาสนาพุทธก็ไม่มีวันเสื่อมไปจากโลก เป็นเพียงแต่ หากยุคสมัยใดที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติตรัสรู้ธรรม ก็จะไม่มีผู้ค้นพบความจริงอันนี้ แล้วนำมาตีแผ่ประกาศธรรมสอนโลกเท่านั้นเอง

ข้อวัตรปฏิปทาในพ่อแม่ครูอาจารย์
วันที่ 16/07/2016   20:16:01

อันที่จริงพวกเราก็รู้กันอยู่อย่างเต็มหัวอกแล้วว่า "พ่อแม่ครูอาจารย์" ท่านบรรลุธรรมสิ้นกิเลส เสร็จกิจในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อายุ ๓๖ พรรษาที่ ๑๖ ตรงกับวันจันทร์ที่  ๑๕  พฤษภาคม ปี พ.ศ. ๒๔๙๓  เวลา ๒๓.๐๐ น. เป็นคืนเดือนดับ  แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีขาล ที่วัดดอยธรรมเจดีย์  จังหวัดสกลนคร  เหตุที่รู้ มิใช่เพราะพวกเรามีญาณหยั่งรู้จิตของท่าน หรือเพราะได้ยินได้ฟังจากคำบอกเล่าของใครคนใดคนหนึ่ง แล้วเชื่อถือสืบต่อกันมา

ภาพในหลวงช่วงปี 2503 (1960) โดยช่างภาพต่างชาติ
วันที่ 10/12/2016   17:00:46

 รูปภาพทั้งหมดที่นำมาให้ชมนี้เป็นการถ่ายโดยช่างภาพชาวต่างชาติ  ถือว่าเป็นขุมทรัพย์ภาพของในหลวงที่ถ่ายในช่วง พ.ศ. 2503 หรือปี 1960 ซึ่งถ่ายตีพิมพ์ลงบนนิตยสาร LIFE ฉบับวันที่ 20 มิถุนายน 2503"ในหลวง" พระราชทาน ส.ค.ส. ปี 2559 และพรแก่ประชาชนชาวไทย
  2015-12-31

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช 2559 แก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ มีพรพระราชทานว่า "ให้มีกำลังกายในหลวงพระราชทาน ส.ค.ส.ปี ๒๕๕๘ แก่พสกนิกรชาวไทย
  2015-01-01

 วันนี้ (31 ธ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558 พิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมา ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
  2013-08-09

วันนี้ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของวัดเราที่ต้องจารึกไว้ เราจัดงานแบบเงียบๆเป็นการภายใน โดยเรียนเชิญท่านนายอำเภอแม่อายสรุปผลการตัดสินการประกวดเล่านิทาน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
  2013-04-08

ประกาศผลการตัดสินของคณะกรรมการ ในการแข่งขัน ประกวดเล่านิทานธรรมชาดก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ประมวลภาพ พิธีปิดการแข่งขัน และมอบโล่พระราชทาน การประกวดเล่านิทาน ครั้งที่ ๘
  2013-04-08

ชมภาพบรรยากาศ การประกาศผลตัดสิน และมอบโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ประมวลภาพพิธีเปิดโครงการประกวดเล่านิทานธรรมชาดก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
  2013-04-08

ชมบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขัน และการฟ้อนพื้นเมืองอันเป็นวัฒนธรรมล้านนา จากคณะนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖บริษัทกุลธรเคอร์บี้ ถวายผ้าป่าสร้างแทงค์เก็บน้ำฝน ให้กับวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
  2012-09-12

บริษัทกุลธรเคอร์บี้มหาชน โดย คุณสุรพร สิมะกุลธร และคณะผู้บริหารระดับสูง ได้ร่วมกันทอดผ้าปาสร้างถ้งเก็บน้ำคอนกรีต ขนาดประวัติหลวงตา-ด้วยจิตสำนึกในพระคุณของพ่อแม่ครูอาจารย์
  2011-09-16

ฝึกตนเองดีแล้ว จึงฝึกผู้อื่นชื่อว่า ทำตามพระพุทธเจ้า หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ถือเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีคุณูปการต่อพิธีอัญเชิญ "พระพุทธรัชมหามงคลธรรมบดี"
  2011-07-19

๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ พิธีอัญเชิญ "พระพุทธรัชมหามงคลธรรมบดี" พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก ๖๙ นิ้วสมเด็จฯประทานพระบรมสารีริกธาตุ
  2011-09-26

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 9 องค์“สังฆราช” ถวายพระพร “ราชินี” ทรงเกษมสำราญ แนะคนไทยสามัคคี
  2013-08-02

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯประมวลภาพการแข่งขันประกวดเล่านิทาน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ กุมภาพันธ์
  2013-04-08

ชมภาพบรรยากาศการแข่งขัน ประกวดเล่านิทานธรรมชาดก ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖"พระพุทธรัชมหามงคลธรรมบดี" ปิดทองเสร็จแล้ว icon
  2011-07-19

ถ้าจะนับเวลาตั้งแต่เริ่มเททองหล่อพระประธาน ที่จะประดิษฐานในอุโบสถวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน...81 เรื่องของ “ในหลวง” ที่คนไทยควรรู้
  2011-07-19

ตลอดเวลา 60 ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือ “ในหลวง” ของปวงชนชาวไทยทรงครองสิริราชสมบัตินั้น พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย...ที่สุดแห่งสุวรรณภูมิ อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
  2011-09-26

28 กันยายน 2549 การเปิดน่านฟ้าใหม่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ถือเป็นหน้าหนึ่งในบันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งสนามบินแห่งนี้ถือเป็นสนามบินที่ทันสมัยที่สุด“หลวงตามหาบัว” ผิดหวัง “นายกทักษิณ” เสียใจเคยอุ้มชู คิดว่ารวยแล้วจะไม่โกงไม่รีดไม่ไถ
  2011-09-16

 “หลวงตามหาบัว” ผิดหวัง “ทักษิณ” อย่างรุนแรง ยอมรับเสียใจที่เคยอุ้มชูเพราะเห็นว่ารวยแล้วคงไม่โกง หวังจะให้มาช่วย

 


หลวงตาบัวสั่ง "ทักษิณ" ลาออกทันที
  2011-09-16

 หลวงตามหาบัว ขอบิณฑบาตให้ “ทักษิณ” ลาออกทันที ระบุเน่าเฟะจนเหลือแต่ลมหายใจแล้ว จะดีดดิ้นไปหาอะไรเอาคนหน้าด้านนี้หรือมาเป็นนายก เทศน์อบรมฆราวาส ๒๔ มี.ค.๒๕๔๙
  2012-08-28

วันนี้ตามข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งทีวีบอกว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีจะมาที่จ.ว.อุดรธานี เพื่อมาหาเสียงให้พรรคไทยรักไทยและตัวเองด้วย“หลวงตาบัว” ให้สติ อย่าเห็นแก่เงินเกินกว่าชาติ-ศาสน์-กษัตริย์
  2015-08-05

  “หลวงตามหาบัว” เทศนาย้ำคิดผิดที่เคยสนับสนุน “ทักษิณ” เป็นนายกฯ เพราะไม่ได้ดูจิตใจว่าเป็นคนอย่างไร ดูแต่ฐานะการเงินหวังให้มาช่วยชาติหลวงตาเตือนทักษิณเป็นครั้งสุดท้ายระวังจะจม!!!
  2015-08-05

 วันนี้ (17 พ.ค. 2549) พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด ในเรื่อง “จะเตือนเป็นครั้งสุดท้าย”