ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
dot

dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 29 คน
dot


ฟัง F.M. 103.25 MHz.
ชมทีวีช่องหลวงตา
ฟังวิทยุออนไลน์ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ขอเชิญสมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม face book วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม twitter วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน


กราบพระพุทธเจ้าอย่างสนิทใจตลอดอนันตกาล

พระพุทธสิหิงค์งามล้ำ ณ วัดพระสิงห์ เชียงใหม่

การกราบพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ได้อย่างสนิทใจนั้น สำหรับชาวพุทธเรา ที่มีศรัทธาฝังแน่นในพระพุทธศาสนา ควรต้องกราบได้อย่างสนิทใจอยู่แล้ว และกราบได้อย่างสนิทใจตลอดไปเป็นอกาลิโกเลยทีเดียว ไม่ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ใดๆ หรือเพียงแค่เพราะเกิดความประทับใจในอะไรบางสิ่งบางอย่าง
.
แท้จริง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ล้วนมีอยู่ภายในใจของชาวพุทธเราทุกคนอยุ่แล้ว ต่างแต่ใครจะมีมากหรือมีน้อยกว่ากันเท่านั้้นเอง ถ้าไม่มีเสียเลย ก็คงไม่มีบุญวาสนาได้เกิดมาเป็นชาวพุทธอย่างแน่นอน
.
พระพุทธ ก็คือ ใจเราที่เป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์ หรือเจือด้วยกิเลสมากน้อยตามขั้นของจิต
พระธรรม ก็คือ สติปัญญาที่เกิดขึ้นทำหน้าที่สังหารกิเลสอยู่ภายในจิต ตราบเท่าที่ยังมีกิเลสอยู่
พระสงฆ์ ก็คือ ผลอันเกิดจากการที่สติปัญญาทำงานสังหารกิเลสภายในจิตได้กี่มากน้อย
.
ถ้าธรรมคือสติปัญญาทำงานสังหารกิเลสได้บริสุทธิ์หมดจดเมื่อใด พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็จะแปรสภาพรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวอยู่ที่ใจ กลายเป็นธรรมธาตุอันบริสุทธิ์ หรือที่เรียกว่า นิพพานหนึ่งนั่นเอง อันปัจจัยใดๆไม่อาจปรุงแต่งได้อีก เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งฝั่งอันเป็นแดนแห่งความเกษม ก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกข์ทั้งปวงโดยชอบ
.
ดังนั้น การกราบพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ได้อย่างสนิทใจนั้น ไม่ว่ากาลไหนๆ ก็ควรต้องกราบได้อย่างสนิทใจตลอดไปเป็นอนันตกาล ไม่ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ใดๆ มาทำให้เกิดความประทับใจ  หรือไม่ประทับใจ มิฉะนั้นแล้ว การกราบพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ก็จะพลอยลุ่มๆดอนๆไปด้วย เพราะเมื่อมีประทับใจ ก็อาจต้องมีอะไรที่ไม่ประทับใจเป็นของคู่กัน
.
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่ปรากฏทางภายนอกก็เป็นเพียงกิริยาอันหนึ่ง จะดีเลิศประเสิรฐเพียงไหน ก็หามีประโยชน์อันใดไม่  หากเราไม่สามารถน้อมนำเอา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์นั้น ให้มาปรากฏอยู่ภายในใจของเราได้  พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่ปรากฏขึ้นที่ใจของเรานั้นแล คือ องค์พระตถาคตแท้  สมดังที่ธรรมท่านสอนว่า "ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นแลได้ชื่อว่า เห็นเราตถาคต"
.
ถ้าเข้าใจได้ดังนี้แล้ว แม้ตัวเราจะอยู่ ณ ที่แสนไกล ก็จะมีความรู้สึกเสมือนหนึ่งว่า ไม่ได้อยู่ไกลจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเลย ประหนึ่งได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตลอดเวลา ด้วยความพากความเพียร ความบากบั่นมุ่งมั่น ที่จะขจัดทำลายสังหารกิเลสตัวสกปรกโสมม ที่ฝังจมอยู่ภายในใจ มาแสนนานให้มันหมดสิ้นไป
.
อันผู้มีความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์ นั้น ย่อมชื่อว่า เป็นนักรบลูกศิษย์พระตถาคตอยู่แล้ว จงอย่าได้ยอมแพ้พ่ายอย่างคนสิ้นท่า เพื่อวันหนึ่งข้างหน้าจะได้มีดวงตาเห็นธรรม บรรลุถึงฝั่งอันเป็นแดนแห่งความเกษมของพระขีณาสวะเจ้าทั้งหลาย ก็การได้เห็นพระตถาคตแท้ปราฏขึ้นที่ใจนั่นแล คือการเห็นอันยอดเยี่ยมกว่าสิ่งใดๆในโลก ที่ท่านเรียกว่า ทัศนานุตริยะ และเป็นเป้าหมายสูงสุด ที่รอให้พวกเราชาวพุทธผู้มีความเพียรทุกคน ได้ชื่นชมอย่างสมใจ ในวันหนึ่งข้างหน้าอย่างแน่นอน
.
ดังนั้น จงอย่าได้สนใจปฏิบัติต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ทางภายนอก จนหลงลืมปฏิบัติต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ที่อยู่ภายในใจตนเอง ธรรมท่านสอนให้โอปนยิโก คือ ถ้าเห็นดีทางภายนอก ก็ให้น้อมเข้ามาไว้ในใจ ว่า ตัวเองมีดีอย่างนั้นไหม? ถ้าไม่มี ก็จงทำให้มีเสีย ถ้าเห็นไม่ดีทางภายนอก ก็ให้น้อมเข้ามาที่ใจ ว่า ความไม่ดีอย่างนั้น ตัวเองมีไหม? ถ้ามี ก็จงเอาออกไปเสีย
.
ถ้าทำได้อย่างนี้ จึงได้ชื่อว่า ได้อุปัฏฐากพระผู้มีพระภาคเจ้าตลอดเวลาด้วยการปฏิบัติบูชา  ก็การบูชานั้น พระบรมศาสดาตรัสไว้เป็น ๒ อย่าง คือ อามิสบูชาอย่างหนึ่ง และปฏิบัติบูชาอย่างหนึ่ง  พระองค์ได้ตรัสสรรเสริญว่า การปฏิบัติบูชานั้น จัดเป็นการบูชาพระตถาคตอย่างยอดเยี่ยม
.
ดังนั้น ชาวพุทธผู้ฉลาดก็ควรรู้จักแยกแยะว่า กาลใดอันควรกระทำอามิสบูชาก็จงทำไป  กาลใดอันควรกระทำปฏิบัติบูชาก็จงทำให้ยิ่ง ทำให้จริง แล้วความสุขหรือความพ้นทุกข์ก็จะมีมาเอง โดยไม่ต้องไปเรียกร้อง หรือขอพรจากท่านผู้ใดเลยชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดสายธารธรรม โดย...เจ้าอาวาส

* ข้อวัตรปฏิปทาในพ่อแม่ครูอาจารย์
* บริขารพระป่าในปฏิปทาพ่อแม่ครูอาจารย์
* สุดรัก...สุดอาลัย... พ่อแม่ครูอาจารย์
* ประกาศวัดป่าบ้านตาด เรื่อง หนังสือภูริทัตตะ อัครเถราจารย์
* พระประวัติย่อ สมเด็จพระญาณสังวร ฯ
* ชมวีดีโอชิวิตที่วัดป่าบ้านตาด
* 100 ปี ชาตกาลองค์หลวงตา
* ชมวีดีโองานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
* ประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน (ย่อ)
* ทำเนียบพระสังฆาธิการจังหวัดเชียงใหม่
* สมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน article
* คำพระอุปัชฌาย์สอนนาค
* เทศน์อบรมนักศึกษา ที่ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มช. 9 ส.ค. 2556
* เทศน์ที่เวที คปท. ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๗
* เทศน์ที่วัชรธรรมสถาน ๒๕ เม.ย.๒๕๕๗
* เทศน์งานหลวงปู่เขียน ฐิตสีโล 5 ก.พ.2561
* เทศน์งานหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต 8 มี.ค.2561
* เทศน์งานหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป 12 มี.ค.2561
* เทศน์งานหลวงปู่ท่อน ญาณธโร 11 ส.ค.2561
อาสาฬหบูชารำลึก ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
วิสาขบูชารำลึก ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
มาฆบูชารำลึก ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
แม่นี้มีคุณอันใหญ่หลวง
วันเข้าพรรษา
วันที่พ่อจากไป
QR Code เติมบุญ
อุบายแก้ความโกรธ
5 มาสก เป็นเงินเท่าไร
โรคกาย vs โรคใจ
วินัยพระห้ามจับเงิน จับทอง
อุบายปราบความท้อใจ
คนดี ทำดีได้ง่าย
ไอ้ยอดอกตัญญู
ตะวันจะลาลับขอบฟ้า
ทำดีไม่ต้องมีใครเห็น
อาจาริยบูชาครบรอบปีที่ ๗
ให้ทำตัวเหมือนผ้าเช็ดเท้า
พระค่อนประเทศมอมเมาประชาชน
พระอรหันต์ในบ้าน
อุบายแก้หนาว
สมมติแห่งกาลเวลา
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑
ให้ทานอย่างไรจึงมีอานิสงส์มาก?
ไม่มีอะไรเป็นของเราจริง
โลกนี้ก็มีแต่ "เกิด" กับ "ดับ"
คนมีสติปัญญา คือ อย่างไร?
ที่สุดของกาย และ ความกลัวตาย
สงกรานต์ ๕๗ ประเพณีที่จำเป็นต้องยอม
สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย
ศาสนาพุทธไม่มีวันเสื่อมจากโลก
ข้าราชการกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดไร่ขิง 6 พฤษภาคม 2556
อดีตพระชาวญี่ปุ่น ลาสิกขา
วางศิลาฤกษ์เจดีย์หลวงตา ๓๐ ม.ค.๒๕๕๖
เลือกข้างให้มันถูกนะ
เรื่องราวของคนใกล้ตาย
ของขวัญที่ต้องมอบให้กับใครบางคน
ศาสนาทุกศาสนาสอนคนให้เป็นคนดีจริงหรือ?
เขตปลอดความสวย
* เทศน์อบรมนักศึกษา ที่หอพระ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต 29 มิถุนายน 2555
ในที่สุดก็ถึงเวลาที่ต้องปูหินแกรนิต พื้นโบสถ์...
สัมผัส แม่คะนิ้ง และความงามลึกล้ำบนยอดดอยผ้าห่มปก
เครื่องอัดรายการสถานีวิทยุชุมชน
มาชมสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ไม่มีอะไรใหญ่เหนือใจแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล