ReadyPlanet.com


การถวายองค์พระ


 การที่เราสร้างบุญถวายองค์พระ ให้กับวัด แล้วเขียนชื่อไว้ใต้ฐานองค์พระ สมควรทำหรือไม่สมควรเจ้าคะ บางกระแสก้บอกว่าดีพระปกปักคุ้มครองเรา บางกระแสก็ว่าไม่ดี เพราะเป็นการยึดติดแบบหวังผล ผู้ตั้งกระทู้ ratda :: วันที่ลงประกาศ 2020-06-24 11:45:47


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4200056)

ถ้าเขียนอยู่บนฐานพระ คนมองเห็นได้ ก็ไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะทำให้องค์พระมีมลทิน มีรอยขีดเขียนรกรุงรังยุ่งไปหมด คนที่มากราบไหว้องค์พระ คงไม่อยากอ่านชื่อคนบริจาคนักหรอก บริจาคแบบไม่ต้องให้ใครรู้ ไม่ต้องอยากอวดใคร นั่นแหละ จะได้บุญเพิ่มขึ้นอีกเยอะ แต่ถ้าเขียนชื่ออยู่ใต้ฐานพระคนมองไม่เห็น จะเขียนหรือไม่เขียน ก็ไม่มีผลอันใด แค่เขียนชื่อตัวเองไว้ในฐานพระ แล้วพระจะไปคุ้มครองเราได้อย่างไร พระท่านจะรู้จักหรือว่า เราเป็นใคร ชื่ออะไร อยู่ที่ไหน มันเป็นอุบายเพื่อให้คนมาบริจาคเยอะ ๆ แค่นั้นเอง

บุญคือความดีที่เราทำแล้วด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ที่สั่งสมอยู่ภายในใจเรานั่นต่างหาก ที่จะปกป้องคุ้มครองเราเอง ทำให้ใจเราดี เราก็จะคิดดี พูดดี ทำดี ความดีที่เราทำจะช่วยให้เราไม่ตกไปในที่ชั่ว สมดังธรรมท่านสอนว่า "ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง" แปลว่า ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว พระท่านไม่ได้มายุ่งด้วยหรอก

พระพุทธรูปก็เป็นนิมิตเครื่องหมายให้เราไว้กราบไหว้บูชา เพื่อน้อมจิตรำลึกนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เพื่อให้เราได้มีสติ มีปัญญา เกิดความละอายต่อบาป เกิดความสะดุ้งกลัวต่อบาป จะได้ละชั่ว ทำดี ทำใจให้สงบผ่องใสบริสุทธิ์ย่ิง ๆ ขึ้นไป

การทำบุญทุกอย่างก็ทำเพื่อให้ใจเราเป็นใจที่ดี ใจดีคือใจมีศีล มีสมาธิ มีปัญญา จึงจะสามารถ ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ได้ สามารถดับกิเลสความโลภ ความโกรธ ความหลงที่หมักหมมอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ อย่าไปแสวงหาความดีอย่างอื่น มันไม่พ้นทุกข์

ผู้แสดงความคิดเห็น พระวิทยา วันที่ตอบ 2020-06-24 17:34:55


ความคิดเห็นที่ 2 (4200116)

 สาธุ ค่ะ พระอาจารย์

ผู้แสดงความคิดเห็น ratda (nongnuna-dot-tas-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-06-25 14:54:15[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล