ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 28 คน
dot
dot

dot


ฟัง F.M. 103.25 MHz.
ชมทีวีช่องหลวงตา
ฟังวิทยุออนไลน์ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ขอเชิญสมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม face book วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม twitter วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน


พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑

พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑

 

จากใจผู้จัดทำ :-

พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑, เล่ม ๒, เล่ม ๓ ที่นำมาลงให้ท่านทั้งหลายได้อ่านกันนี้ ได้คัดลอกมาจากซีดีพระไตรปิฎก ชุดเรียนพระไตรปิฎก ของมหามกุฏราชวิทยาลัย จากความมุ่งมั่น และอุตส่าห์พยายามของท่านผู้หนึ่ง ที่เสียสละอุทิศแรงกาย แรงใจ และเวลาอันมีค่า คัดลอกนำมาลงจนเป็นผลสำเร็จปรากฏอยู่ ณ ที่นี้ ด้วยมุ่งหวังให้พระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าสถิตย์มั่นอยู่ชั่วนิจนิรันด์กาล

อนึ่ง ในการคัดลอกข้อความพุทธสุภาษิตทั้งหมดนั้น ย่อมมีปัญหาในการจัดทำอยู่บ้าง โดยเฉพาะเรื่องฟอนต์ในภาษาบาลี ซึ่งไม่มีในที่ทั่วไป ดังนั้น ตัวอักษรบางตัว จึงต้องพิมพ์เป็นภาษาไทยแทน เช่น "ฐ" "ญ" เป็นต้น ขอท่านผู้รู้โปรดทราบตามนี้ ทางผู้จัดทำได้ตรวจทานการพิมพ์ข้อความอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว เพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด แต่ถึงกระนั้น ก็ไม่อาจที่จะรับประกันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์ เพราะเนื้อหามีเยอะมาก และเป็นการคัดลอกมาจากที่อื่น ซึ่งไม่ทราบว่าจะมีข้อผิดพลาดอยู่ก่อนหรือไม่

ผู้จัดทำจึงไม่ขอแนะนำ ให้นำข้อความพุทธสุภาษิตทั้งหมดนี้ไปใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานในทางวิชาการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หากประสงค์อย่างนั้นจริง ๆ ก็ขอให้ตรวจทานกับหนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑, ๒, ๓ ที่จัดพิมพ์โดย มหามกุฏราชวิทยาลัย ให้ได้ความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งก่อน เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนร้อยเปอร์เซนต์

หากท่านพบเห็นข้อผิดพลาด ณ ที่ใด โปรดแจ้งเว็บมาสเตอร์ เพื่อแก้ไขข้อความให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

การทำความดีเพื่อช่วยกันสร้างสรรค์จรรโลงสังคมแห่งคุณธรรม เพื่อความเป็นอยู่อย่างผาสุกของมวลหมู่มนุษยชาติทั้งหลาย ถือเป็นหน้าที่ที่สัตบุรุษจักพึงยินดีกระทำ คนดีย่อมพอใจทำความดีทุกประเภทเท่าที่ควรจะกระทำได้ อันความชั่วทุกประเภทนั้น แม้จะกระทำได้ แต่คนดีไม่มีวันยินดีที่จะทำชั่วเลย๑. อัตตวรรค คือ หมวดตน
๒. อัปปมาทวรรค คือ หมวดไม่ประมาท article
๓. กัมมวรรค คือ หมวดกรรม article
๔. กิเลสวรรค คือ หมวดกิเลส
๕. โกธวรรค คือ หมวดโกรธ
๖. ขันติวรรค คือ หมวดอดทน
๗. จิตตวรรค คือ หมวดจิต
๘. ชยวรรค คือ หมวดชนะ
๙. ทานวรรค คือ หมวดทาน
๑๐. ทุกขวรรค คือ หมวดทุกข์
๑๑. ธัมมวรรค คือ หมวดธรรม
๑๒. ปกิณณกวรรค คือ หมวดเบ็ดเตล็ด
๑๓. ปัญญาวรรค คือ หมวดปัญญา
๑๔. ปมาทวรรค คือ หมวดประมาท
๑๕. บาปวรรค คือ หมวดบาป
๑๖. ปุคคลวรรค คือ หมวดบุคคล
๑๗. ปุญญวรรค คือ หมวดบุญ
๑๘. มัจจุวรรค คือ หมวดมฤตยู
๑๙. มิตตวรรค คือ หมวดมิตร
๒๐. ยาจนาวรรค คือ หมวดขอ
๒๑. ราชวรรค คือ หมวดพระราชา
๒๒. วาจาวรรค คือ หมวดวาจา
๒๓. วิริยวรรค คือ หมวดเพียร
๒๔. เวรวรรค คือ หมวดเวร
๒๕. สัจจวรรค คือ หมวดความสัตย์
๒๖. สติวรรค คือ หมวดสติ
๒๗. สัทธาวรรค คือ หมวดศรัทธา
๒๘. สันตุฏฐิวรรค คือ หมวดสันโดษ
๒๙. สมณวรรค คือ หมวดสมณะ
๓๐. สามัคคีวรรค คือ หมวดสามัคคี
๓๑. สีลวรรค คือ หมวดศีล
๓๒. สุขวรรค คือ หมวดสุข
๓๓. เสวนาวรรค คือ หมวดคบหา
หน้า 1/1
1
[Go to top]