ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
dot

dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 27 คน
dot


ฟัง F.M. 103.25 MHz.
ชมทีวีช่องหลวงตา
ฟังวิทยุออนไลน์ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ขอเชิญสมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม face book วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม twitter วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน


ชุดพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน

 

ภาพปกซีดีชุดพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน ปรับปรุงล่าสุด ปี 2554

ภาพปกซีดี ชุดพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน ฉบับปรับปรุงล่าสุด ปี 2554

 

 

 

ธรรมบรรยาย โดย...

พระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช
วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่๑.พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน
วันที่ 11/03/2020   22:04:22

เป็นบทประพันธ์ ของ วศิน อินทรสระ จากเรื่อง พระอานนท์พุทธอนุชา ซึ่งทางผู้ประพันธ์ ได้ต่อเติมเสริมแต่งเรื่องนอกตำราเข้าไปมากมาย จนอาจเป็นเหตุทำให้ผู้ไม่รู้หลงเข้าใจผิดในเนื้อหาสำคัญของเรื่องราวความจริงไปได้ พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน นี้ ได้มีผู้ฉลาดสามารถ ตัดต่อคัดเอาแต่ที่เป็นคำสอนแท้ๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเผยแผ่อีกทีหนึ่ง  และได้ผ่านการตรวจทานเป็นที่แน่ใจแล้ว ว่ามีแต่ของแท้ ไม่มีก้างกระดูกปนอยู่ ผู้ฟังจึงฟังได้อย่างสบายๆ

๒.คิริมานนทสูตร ตอน ๑-๒
วันที่ 11/03/2020   22:09:01

เป็นเรื่องราวของพระคิริมานนท์ที่อาพาธ ซื่งพระอานนท์ได้ไปกราบบังคมทูล พระผู้มีพระภาคเจ้าเล่าอาการของพระคิริมานนท์ให้ทรงทราบ พระพุทธองค์จึงได้ตรัสแสดงพระสูตรนี้ ให้พระอานนท์ไปแจ้งแก่พระคิริมานนท์อีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระคิริมานนท์ได้สดับแล้ว อาการอาพาธก็ระงับไป พระสูตรนี้ ต้นฉบับเดิม ได้ผ่านการตรวจตรอง โดย ท่านเจ้าคุณ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส  กรุงเทพ จึงเชื่อได้ว่า เป็นธรรมะแท้ๆไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนอย่างแน่นอน ผู้ฟังจะได้รับอรรถรสในสำนวนรจนาที่ไพเราะ และเนื้อหาเข้าถึงแก่นธรรมอย่างแท้จริง

๓.พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร ตอน ๑-๒
วันที่ 11/03/2020   22:13:34

เป็นเรื่องราวประวัติของ พระสารีบุตร ทูลลาพระพุทธเจ้า เข้าสู่ปรินิพพาน โดยไปนิพพานที่บ้านเกิด ในห้องคลอดของตัวเอง และได้เทศน์โปรดโยมมารดา ซึ่งขณะนั้น ยังไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ซ้ำเป็นมิจฉาทิฏฐิ แต่ด้วยปัญญาอันยอดเยี่ยมของพระสารีบุตร ก็ทำให้โยมมารดาเปลี่ยนมาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า จนได้บรรลุพระโสดาบัน ฟังแล้วถึงกับน้ำตาซึมทีเดียว

๔.สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี ตอน ๑-๒-๓
วันที่ 11/03/2020   22:21:56

เป็นเรื่องราวของพระนางพิมพาที่ได้ร่วมสร้างบารมีมากับพระผู้มีพระภาคเจ้า ตลอดระยะเวลากว่า 4 อสงไขย กับเศษแสนมหากัปป์ มาในชาติสุดท้ายนี้ ได้บวชเป็นภิกษุณี และสำเร็จพระอรหันต์ ได้ทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้า เพื่อเข้าสู่พระนิพพาน  และขออโหสิกรรมที่เคยได้ล่วงเกินพระองค์มาในชาติก่อนๆ  เป็นบทประพันธ์ของ พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.๙) วัดยานนาวา กรุงเทพ จากหนังสือ วิมุตติรัตนมาลี กล่าวได้ว่า เป็นวรรณกรรม ชิ้นเอก ที่รจนาได้อย่างไพเราะมากมายทีเดียว

๕.มุตโตทัย โอวาทท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
วันที่ 11/03/2020   22:25:02

เป็นโอวาทธรรมของหลวงปู่มั่น ที่มีความไพเราะ และเนื้อหาละเอียดลึกซึ้งมากทีเดียว อธิบายธรรมเป็นลำดับนับตั้งแต่ธรรมขั้นพื้นๆ จนถึงขั้นละเอียดสูงสุดเลยทีเดียว

๖.ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ
วันที่ 11/03/2020   22:27:49

เป็นบทประพันธ์ของหลวงปู่มั่น ที่ท่านประพันธ์และเขียนด้วยลายมือขององค์ท่านเอง มีความไพเราะ น่าฟังมากทีเดียว ลักษณะการประพันธ์ บางช่วงก็เป็นเหมือนกลอน มีสัมผัสเล่นคำพอสมควร แต่เนื้อหาใจความเป็นธรรมแท้ที่ลึกซึ้งถึงขั้นสุดยอดเลยทีเดียว

๗.คติธรรมของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
วันที่ 11/03/2020   22:30:45

รวบรวมคติธรรมของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่ลึกซึ้ง กินใจ สั้นๆแต่ประทับใจมากมาย

๘.ปัญญาอบรมสมาธิ
วันที่ 11/03/2020   22:32:54

บทประพันธ์ โดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นการบรรยายธรรมไปโดยลำดับ ตั้งแต่ขั้นต้นในชั้น ศีล จนถึงสมาธิขั้นละเอียด และจบด้วยปัญญาขั้นสูงสุด เนื้อหาในภาคปฏิบัติครบถ้วนเลยทีเดียว

๙.ธัมมานุธัมมปฏิปันโน
วันที่ 11/03/2020   22:39:07

เป็นบทประพันธ์ของ ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน โดยเรียบเรียงจากเนื้อหาที่ท่านเทศน์ ในงานครบรอบวันมรณะภาพของหลวงปู่มั่น เป็นธรรมะที่ค่อนข้างลึกซึ้งถึงจุดสูงสุดเลยทีเดียว

๑๐.อันชนกชนนีนี้รักเจ้า เทียมเท่าชีวาก็ว่าได้
วันที่ 11/03/2020   22:42:39

เป็นบทประพันธ์ ของ ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน พรรณนาถึงพระคุณของบิดามารดา ที่มีต่อบุตรธิดาทุกคน นับตั้งแต่วันเกิด จนถึงวันตาย ได้สร้างความลำบากแก่พ่อแม่บังเกิดเกล้าสักเพียงไหน ฟังแล้วอาจบางทีต้องถึงกับน้ำตาร่วงทีเดียว

๑๑.ปณามพจน์
วันที่ 11/03/2020   22:45:03

เป็นบทความสรุปของผู้บรรยาย แสดงให้เห็นถึงเจตนาอันบริสุทธิ์ ที่ได้พากเพียรพยายามในการจัดทำธรรมบรรยายชุดนี้ ด้วยมุ่งหวังเทิดทูนคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า และเผยแผ่เป็นธรรมทานโดยไม่หวังผลตอบแทน  หากท่านผู้ใดประสงค์ทำสำเนาเพื่อแจกเป็นทาน   กรุณาทำได้ตามประสงค์  เฉพาะการทำเพื่อจำหน่ายจึง ขอสงวนลิขสิทธิ์ 

หน้า 1/1
1
[Go to top]